Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0134

Czasopismo

Architecture Civil Engineering Environment

Tytuł artykułu

Creating a functional and space program for new building of the Faculty of the Biomedical Engineering building, Silesian University of Technology

Autorzy Winnicka-Jasłowska, D. 
Treść / Zawartość http://acee-journal.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The Faculty of Biomedical Engineering was founded two years ago. In the course of the cooperation between the Department of Design Strategies and New Technologies in Architecture, a research project focused on the functional and surface management of the new Faculty was implemented. The main scope of the research was the analysis of the functional needs of particular departments that make up the new Faculty; accordingly, the paper describes the conducted research and the final conclusions.
PL Dzięki współpracy naukowej Katedry Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, został przeprowadzony projekt badawczy, mający na celu opracowanie programu funkcjonalno-powierzchniowego dla siedziby nowego Wydziału. Głównym elementem badań było poznanie oraz analiza potrzeb organizacyjnych poszczególnych Katedr wchodzących w skład Wydziału. Niniejsze opracowanie zawiera opis przebiegu badań oraz wnioski końcowe. Wydział Inżynierii Biomedycznej jest nowo powstałym Wydziałem Politechniki Śląskiej. Składa się on z czterech Katedr. Tworzenie się Wydziału a wraz z nim nowych kierunków kształcenia studentów w planowanych nowoczesnych laboratoriach i pracowniach, stał się powodem starań władz Wydziału IBM o nowy budynek. Stąd, wyprzedzając plany i decyzje dotyczące siedziby Wydziału IBM, podjęte zostały kroki badawcze mające na celu opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-powierzchniowego dla nowego lub adoptowanego budynku. Wstępem było podjecie badań przedprojektowych, które miały na celu rozpoznanie potrzeb użytkowników Wydziału z uwagi na specyfikę i specjalizację poszczególnych Katedr oraz technologię procesów laboratoryjnych. Efektem końcowym jest propozycja programu funkcjonalno-powierzchniowego dla Wydziału.
Słowa kluczowe
PL program funkcjonalno-powierzchniowy   rozpoznanie potrzeb użytkowników   model ergonomiczny   nowe funkcje  
EN functional and space program   users’ needs analysis   ergonomic model   new functions  
Wydawca Silesian University of Technology
Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment
Rocznik 2012
Tom Vol. 5, no. 3
Strony 41--50
Opis fizyczny
Twórcy
autor Winnicka-Jasłowska, D.
Bibliografia
[1] Niezabitowska E .; Wybrane elementy facility management w architekturze (Selected aspects of facility management in architecture), co-authorship, Silesian University of Technology, Gliwice, 2004
[2] Winnicka-Jaslowska D .; Internet - Based Study On Users’ Needs. Students’ functional And Spatial Needs in facilities Of Architecture Faculties at Technical Universities In Poland. ACEE Architecture, Civil Engineering, Environment Journal, Vol.1, No.1, 2008; p.47-53
[3] Winnicka-Jaslowska D .; Potrzeba kształtowania nowej jakości przestrzeni publicznej i dydaktycznej we współczesnych obiektach wyższych uczelni. Wnioski z badań przeprowadzonych metodą POE (Need of creating new quality of public and educational space in modern university facilities. Conclusions from studies based on POE). Conference paper, Volume CXXI, PAN, Łódź, 2008; p.81-91
[4] Preiser W. E E., Rabinowitz H. Z, and White E. T.; Post Occupancy Evaluation. New York: Van Nostrand Reinhold., 1988
[5] WWW.degw.com
[6] Blyth A., Worthington J.; Managing Brief for Better Design, Spon Press., 2001
[7] UK Higher Education Space Management Project - http://www.smg.ac.uk
[8] Bell PA., Greene Th.C, Fisher J. D., Baum A.; Psychologia Środowiskowa (Environmental Psychology), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004
[9] Gmytrasz K.; Architektoniczna Koncepcja Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Architectural concept of the Faculty of Bio-Medical Engineering at the Silesian University of Technology), Msc. thesis - diploma work, author: Krzysztof Gmytrasz, supervisor: Dorota Winnicka-Jasłowska. Department of Design Strategies and New Technologies in Architecture, Silesian University of Technology, Gliwice, 2011
[10] Winnicka-Jaslowska D.; Jakość przestrzeni publicznej w budynkach wyższych uczelni. Praktyczne zastosowanie metody POE w badaniach jakościowych w architekturze. (Quality of public space in university buildings. Practical application of POE in quality studies in architecture). Paper for IX International Research and Technical Conference: Design Problems in View of New Building Technologies, Technology Magazine - collective publication edited by Celadyn W. and Kuc S., Volume I. Publishing House of the Cracow University of Technology, 2011, p.251
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0134
Identyfikatory