Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0133

Czasopismo

Architecture Civil Engineering Environment

Tytuł artykułu

The sun, wind and water in designs of exterior walls and facades - natural forces potential in shaping the architecture of sustainable development

Autorzy Tymkiewicz, J. 
Treść / Zawartość http://acee-journal.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Examples of utilizing the potential of the sun, wind and water in design of the exterior walls and facades are shown against the background of the architecture of sustainable development. Use of renewable energy (photo-voltaic cells and wind turbines integrated with the body and facade of the building) and attractive external image of the building and design solutions of facades are discussed together with the need of protecting the building from the impact of the natural forces.
PL W artykule na wybranych przykładach zostały omówione zagadnienia korzystania z potencjału: słońca, wiatru i wody w projektach ścian zewnętrznych i elewacji, w celu kształtowania architektury zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poruszono między innymi problemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe zintegrowane z bryłą i elewacjami budynku), ale także atrakcyjnego kształtowania wizerunku zewnętrznego obiektów. Zwrócono również uwagę, że rozwiązania fasadowe muszą zabezpieczać przed niekorzystnym wpływem wymienionych czynników naturalnych na budynek.
Słowa kluczowe
PL słońce   wiatr   woda   elewacja  
EN sun   wind   water   facade  
Wydawca Silesian University of Technology
Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment
Rocznik 2012
Tom Vol. 5, no. 3
Strony 31--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor Tymkiewicz, J.
Bibliografia
[1] Niezabitowska E., Masły M. [et al.]; Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego (Quality Analyses of the Built Environment and their Importance to Development of the Sustainable Buildings Idea), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (Publishing House of the Silesian University of Technology), Gliwice, 2007
[2] Stawicka-Wałkowska M .; Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie (Processes of Sustainable Development implementation in the building industry), Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej (Institute of Building Technology), Warszawa, 2001
[3] Mikoś-Rytel W.; O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii, (On Sustainable Ecological Architecture and Its Theory Outline), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (Publishing House of the Silesian University of Technology), Gliwice, 2004
[4] architektura.muratorplus.pl/realizacje/nowosci/rewitalizacja-i-rozbudowa-_renomy_-we-wroclawiu-,166_7996.htm
[5] www.mackow.pl
[6] Tymkiewicz J.; Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku (Functions of the Exterior Walls of Buildings in View of Quality Analyses. The Impact of Architectural Design Solutions of Facades on the Quality of Building). Monografia 381, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (Publishing House of the Silesian University of Technology), Gliwice, 2012
[7] www.copperconcept.org/pl/referencje/nowa-siedziba-panstwowej-wyzszej-szkoly-teatralnej-we-wroclawiu
[8] www.kozien.pl
[9] www. jeannouvel.com
[10] Tymkiewicz J.; Systemy osłon przeciwsłonecznych -wady i zalety różnych rozwiązań. Czasopismo Techniczne (Sun-shading Systems - Advantages and Disadvantages of Various Solutions), zeszyt 11, 2-A/2/2011, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej (Publishing House of the Cracow University of Technology), Kraków, 2011
[11] Tymkiewicz J.; Koncepcja ochrony przeciwsłonecznej jako ważny element projektu elewacji nowoczesnych budynków (Concept of protection against the sun as an important element in designing the facades of modern buildings). Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesność w architekturze” (Conference materials for the 4th International Conference: „Modernity in Architecture”), Gliwice, 2012
[12] Pietruszko S.M.; Systemy fotowoltaiczne, cz. 1 (Photovoltaic Systems, part 1) Energia i Budynek (Energy and Building), 03/2010
[13] Dąbrowska A.; Na marginesie architektury (At the periphery architecture margin). Architektura-murator 10/2008
[14] www.designbuild-network.com/Projects/bahrain-world-trade-centre
[15] www.ecofriend.com/entry/eco-architecture-wind-tower-self-sufficient-green-habitat-for-the-future
[16] Karlik L.: Kontrolowana elektronicznie fasada chroni przed przeciągami (Electronically-controlled facade protects the building from drafts), technologie.gazeta.pl/internet/l,104530,8337329,Kontrolowana_elektronicznie_fasada_chroni_przed_przeciagami.html.
[17] www.sauerbruchhutton.de/
[18] www.wernersobek.de/index.php7page=437&modaction=detail&modid=491
[19] nedkahn.com
[20] houston.culturemap.com/newsdetail/06-02-10-a-water-wall-parking-garage-only-in-houston/
[21] www.carloratti.com/projects/index.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0133
Identyfikatory