Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0132

Czasopismo

Architecture Civil Engineering Environment

Tytuł artykułu

Windmills (Asbads): remarkable example of Iranian sustainable architecture

Autorzy Saeidian, A.  Gholi, M.  Zamani, E. 
Treść / Zawartość http://acee-journal.pl
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The structures such as windmills (Asbads), which are remained from past to add to the knowledge and understandings of the today and future generations, are the indicators of creativity of our ancestors and ancient people. Windmills, dating back to 2800 years ago, are among the oldest examples of using the power of nature by human beings. In Netherland and other European countries, some windmills which are similar to Iranian windmills have been found. Some believe that the art of windmill building was transferred from Iran to the European countries during the Crusade. Because of blowing a type of wind called 120-day wind in Iran, people of Sistan Province made several attempts to exploit the power of this wind. As a result, they invented the Windmills, which are considered as one of the most important inventions of human, to both control and take advantage of the wind power. The present study is of descriptive-analytical type. Data gathering was done in library and by means of fieldwork method. To this end, the Lutak, Neshtifan, and Nehbandan mills, located in Sistan Province, were studied. Following the study of the mill history of Sistan Province and southeast of Iran, the quotations from foreign tourists as well as the stand and the function of the mills in Iran ’s architecture were investigated. It is noteworthy that the functional elements of the mills are designed according to the aerodynamics rules. This fact suggests that the builders of these mills were cognizant of the capacity and behavior of the wind to satisfy the daily needs of people. It also is a proof for the updated technology of people of that era and the reason for the continuity and uniqueness of these mills throughout the centuries.
PL Struktury takie jak wiatraki (Asbads), które utrzymały się od zamierzchłych czasów, by dla obecnych i przyszłych pokoleń uzupełniać wiedzę i zrozumienie, są wskaźnikami kreatywności naszych przodków, ludzi z czasów starożytnych. Wiatraki zaczęły powstawać 2800 lat temu i są najstarszymi przykładami wykorzystującymi siły natury przez ludzi. W Holandii i innych europejskich krajach znaleziono część wiatraków, które są podobne do tych irańskich. Niektórzy wierzą, że sztuka budowania wiatraków została przeniesiona z Iranu do europejskich krajów podczas Krucjaty. Ludzie z Prowincji Sistan w Iranie zrobili kilka prób, by wykorzystać siłę wiatru. W rezultacie stworzyli wiatraki, które są pojmowane jako jeden z najważniejszych wynalazków człowieka do kontroli i wykorzystania siły wiatru. Prezentowany artykuł to studium opisowoanalityczne. Zebranie danych zrobione zostało na podstawie literatury i przy pomocy metody badania terenowego. Do tego celu zostały przestudiowane młyny w Lutak, Neshtifan i Nehbandan, zlokalizowane w Prowincji Sistan. Dokonane badania historii młynów w Prowincji Sistan i południowo-wschodnim Iranie, obejmowały stan i funkcję młynów w architekturze Iranu. Warto zauważyć, że elementy funkcjonalne młynów zostały zaprojektowane według reguł aerodynamiki. Ten fakt sugeruje, że budowniczowie tych młynów byli świadomi wydajności i zachowania wiatru, by zaspokajać codzienne potrzeby ludzi. To też jest dowód na to, że ludzie tej ery przyczynili się do utrzymania i kontynuacji unikalnych wartości młynów przez wieki, stali się prekursorami obecnych stosowanych struktur wykorzystujących siły wiatru.
Słowa kluczowe
PL wiatrak   Asbads   energia odnawialna   technologia  
EN windmill   Asbads   renewable energy   technology  
Wydawca Silesian University of Technology
Czasopismo Architecture Civil Engineering Environment
Rocznik 2012
Tom Vol. 5, no. 3
Strony 19--30
Opis fizyczny
Twórcy
autor Saeidian, A.
autor Gholi, M.
autor Zamani, E.
Bibliografia
[1] Nakhjavani; Sahah Al faras, Tehran, Fars word, Asadi, 1967
[2] Khosravi, Reza; Zaveh Historical Geography, Research in heidarieh, khaf and zozan, Tehran, ROZAN, 1994
[3] Masoudi, Hasan Ali bin Hussein; Moravej al Mahab va Maden Al Johar Tehran,Translation and publishing Co, 1962; p.667
[4] Masoudi, Hasan Ali bin Hussein; Moravej al Mahab va Maden Al Johar TehranTranslation and publishing Co, 1962; p.204
[5] Hedin, Sven; Iranian Deserts, Tehran, Toka, 1977
[6] Khosravi, Reza; Information about Quartermaster, Khargerd, Nashtifan, Mehrabad and Zaveh Historical Geography, Vol.1, 1994; p.83
[7] Moghadasi; Ahsan al Taghasim fi Narefa al Aghalim,Tehran, Iranian Participating Authoress and Translators, 1953; p.8
[8] Baghdady, Ibn Hoqhal; Sovar-al-Arz, Tehran, Iranian Culture, 1967; p.210
[9] Estakhri, Abo Eshagh Ebrahim; Masalek and Al mamalk, Tehran, Translation and Publishing Co, 1969
[10] Ghazvini, Emad Al din bin Muhammad Zakaria; Asar Al Belad Va Akhbar Al Ibad, Tehran, Islam Co, 1943
[11] Piccoloskian, N.; Iranian Cities In Parthian and Sasanid era, Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company, affiliated to the Ministry of Culture and Higher Education, 1987
[12] Sistani, Iraj Afshar; Bozorgan Sistan, Tehran, Morghe Aeen, 1989
[13] The Great Encyclopedia of the Great Islam, Tehran,Great Islamic Encyclopedia Center, 1989
[14] Mc Gregor, Colonel; The journey to Khorasan Province, Tehran, Razavi, 1988
[15] Sikes, Sir Persy; Two Thousand miles in Iran, Tehran, Institute for Culture and Development Studies, 1965
[16] Colonel Pitt,Charles; Thirty Travel to Khorasan and Sistan, Tehran, Sistan co, 1933
[17] Naar, Jan; The New Wind Power, New York, Penguin Books, 1981; p.39
[18] Yent, R G.; Sistan Province, Tehran, National Office of Islamic Guidance Province of Sistan, 1984
[19] Ghazvini, Emad Al din bin Muhammad Zakaria; Asar Al Belad Va Akhbar AI Ibad, Tehran, Islam Co, 1943
[20] Ansari Dameshghi; Nokhbat AI Dahr Fi Ajaieb Al Bahr Va Al Bar, Tehran, Rooz co, 1925
[21] Baghdady, Ihn Hoqhal; Sovar al Arz, Tehran, Iranian Culture, 1967
[22] Baghdady, Ihn Hoqhal; Sovar al Arz, Tehran, Iranian Culture, 1967
[23] Yent, P.G.; Sistan Province, Tehran, National Office of Islamic Guidance Province of Sistan, 1984
[24] Tehrani, Seied Jalal; Hodod Al Alam Men Al Mashregh El Al Maghreb, Tehran, Zamime Gahe Nameh, 1936
[25] ibid
[26] Razavi, Mojtaba Modarres; Asiahaye Badie Khaf, Tehran, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University Mashhad
[27] DR, Hill; Mechanical Engineering in Medieval Near East, Scientific American, Vol.3, No.l, 1981; p.102-104
[28] Ansari Dameshghi; Nokhbat AI Dahr Fi Ajaieb Al Bahr Va Al Bar, Tehran, Rooz co, 1925; p.109
[29] Ansari Dameshghi; Nokhbat AI Dahr Fi Ajaieb Al Bahr Va Al Bar, Tehran, Rooz co, 1925; p.108
[30] Ansari Dameshghi; Nokhbat AI Dahr Fi Ajaieb Al Bahr Va Al Bar, Tehran, Rooz co, 1925; p.114
[31] Notebaarl J.C.; Die Windmuehlen, Berlin, Der Haag Monton Verlag, 1972
[32] Hedin Sven; Iranian Deserts, Tehran, Toka, 1977; p.66
[33] ChereMisinoff. N.P.; Fundamental of Wind Energy, Ann Arbor Science Michigan 1975, p.16
[34] Maurice Damas; 1984,The History of Invention and Industry, Tehran, Amir Kabir
[35] Mortii P. H.; Modern Windmills,Scientific American, Vol.3, No.1, 1984; p.89
[36] Saadai, Ahmed; Elm Hava shenasi, Tehran, Amir Kabir, 1979
[37] Nahly, Ahmed; Wind energy, The Journal of Technology and Safety, Vol.6, No. 129, 1962; p.40, 45
[38] Hedin Sven; Iranian Deserts, Tehran, Toka, 1977
[39] L. MC Donald; Windmills an old new energy sources, New York, Nelson Books, 1981
[40] Notebaarl J. C; Die Windmuehlen, Der Haag Monton Verlag,Vol.1, 1972; p.118
[41] Notebaarl J. C; Die Windmuehlen, Der Haag Monton Verlag,Vol.1, 1972; p.120
[42] Roussou P.; The history of Industry and Innovation, Amir Kabir, 1358
[43] Eldridge, ER.; Windmachines, Nation ScienceFoundation, Vol.1, 1979; p.9
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0026-0132
Identyfikatory