PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki jako składnik niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Human capital as component of non-material assets of an enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kapitał intelektualny jest pojęciem wiązanym z wartościami niewymiernymi, w nim tkwi źródło przewagi konkurencyjnej, decydujące o wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Określenie wartości zasobów niematerialnych jest trudne, są one bowiem niewidoczne, niewymierne i jak dotychczas w większości niewykazywane przez księgowość. Najczęściej stosowanymi sposobami określenia wartości zasobów ludzkich są wyceny opierające się na kosztach związanych z polityką personalną lub dochodach osiąganych (wypracowywanych) przez pracownika. Metody te są niepewne, dają różne wyniki wyceny wartości kapitału ludzkiego. Łatwiej od wartości wyjściowej kapitału ludzkiego oszacować zmiany jego wartości w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo polityką personalną. Rozwój kapitału ludzkiego (intelektualnego), wpływający na poprawę pozycji i wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa, wiąże się przede wszystkim z jakościowymi przekształceniami zasobów pracy.
EN
Human capital is a concept relating to the immeasurable values, and it is the source of competitive advantage, decisive for the market value of an enterprise. Determination of the value of immaterial assets is difficult, since they are invisible, immeasurable, and so far, for the most part not recorded by the accounting system. The most frequently applied methods of valuation of human resources are the valuations based on the costs connected with human resources policy or the revenues achieved (worked out) by an employee. These methods are unreliable and they provide for different results of valuation of the value of human capital. Development of human capital (intellectual), having impact on the improvement of the position and the increase of the market value of an enterprise, is connected primarily with the qualitative transformations of labor resources.
Rocznik
Tom
Strony
63--79
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Antczak Z., Listwan T.: Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 2. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • 3. Bieniok H. (red.): System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • 4. Borkowska S.: Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • 5. Bryson A., Cappellari L., Lucifora C.: Job Satisfaction and Employer Behaviour, [in:] Bazen S., Lucifora C., Salverda W. (eds.): Job Quality and Employer Behaviour. Palgrave, Macmillan, Hampshire 2005.
 • 6. Czechowska-Świtaj T.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 • 7. Dobija D.: Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, [w:] Ludwiczyński A. (red.): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2005.
 • 8. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 • 9. Golnau W.: Wynagradzanie pracowników, [w:] Golnau W. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwa fachowe CeDeWu.PL, Warszawa 2004.
 • 10. Grudzewski W., Hejduk I.: Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 1999.
 • 11. Helin A.: Wycena i prezentacja kapitału intelektualnego w sprawozdawczości finansowej - wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowości, [w:] Ludwiczyński A. (red.): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • 12. Jamka B.: Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr, [w:] Rybak M. (red.): Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 2003.
 • 13. Juchnowicz M.: Koszt i jakość zasobów kadrowych firmy, jako czynnik konkurencyjności, [w:] Kuciński K. (red.): Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. IFGN, SGH, Warszawa 2001.
 • 14. Kalinowski M.: Zwalnianie pracowników, [w:] Golnau W. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwa fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2004.
 • 15. Kehoe J., Dickter D.: Customer Service Quality Selecting Value Perfotmers, [in:] Fogli L. (ed.): Customer Service Delivery. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 • 16. Król H.: Kapitał ludzki organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • 17. Król H.: Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • 18. Król H.: Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie, [w:] Ludwiczyński A. (red.): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 • 19. Król H.: Struktura i zasady polityki kadrowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11/1997.
 • 20. Kryńska E.: Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski, [w:] Kryńska E. (red.): Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, Warszawa 2003.
 • 21. Lipka A.: Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2002.
 • 22. Ludwiczyński A.: Analiza pracy i planowanie zatrudnienia, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • 23. Makowski K.: Koszt pracy - instrument zarządzania, [w:] Sajkiewicz A. (red.): Zasoby ludzkie w firmie, organizacja, kierowanie, ekonomika. Poltext, Warszawa 2000.
 • 24. Makowski K.: Restrukturyzacja zatrudnienia, [w:] Makowski K. (red.): Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Poltext, Warszawa 2001.
 • 25. McKenna E., Beech N.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Felberg Sja, Warszawa 1999.
 • 26. Oleksyn T.: Polityka zatrudnienia i plac w przedsiębiorstwach przemysłowych (raport z badań). Studia i materiały, z. 9, IPiSS, Warszawa 1991.
 • 27. Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy. Poltext, Warszawa 2003.
 • 28. Phillips J.J., Stone, R.D., Pulliam P.P.: Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Praktyczny podręcznik pomiaru efektywności inwestycji. Humanfactor, Kraków 2003.
 • 29. Pocztowski A.: Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy -szanse i bariery, [w:] Borkowska S. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. IPiSS, Warszawa 2006.
 • 30. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003.
 • 31. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 32. Rostkowski T.: Tworzenie i wdrażanie strategii ZZL, [w:] Juchnowicz M. (red.): Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2003.
 • 33. Sajkiewicz A.: Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 1999.
 • 34. Sokołowska A.: Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 • 35. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0018-0164
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.