PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kompleksowe wykorzystanie i zagospodarowanie ochłodzonych wód termalnych na tle uwarunkowań prawnych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The broad used and development of cooled geothermal waters on the background of legal aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Racjonalne gospodarowanie zasobami wód termalnych to również właściwa i bezpieczna dla środowiska ich utylizacja. W pracy przedstawiono prawne aspekty związane z wtłaczaniem wód do górotworu, zrzutem do cieków powierzchniowych oraz wykorzystaniem ochłodzonych wód dla celów pitnych i gospodarczych.
EN
Rational management of the geothermal waters should contain appropriate and safe for the environment their utilization. The paper presents the legał aspects associated with the injection of water back to the reservoir, discharge to surface reservoir and the use of cooled geothermal water for potable and commercial purposes.
Rocznik
Tom
Strony
10--16
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor
 • Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Biernat H., Kulik S., Kosma Z.: Problemy inkrustacji przy zatłaczaniu wykorzystanych wód termalnych. Modelowanie inżynierskie nr 39, 2010.
 • 2. Bodzek M., Konieczny K.: Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 2005.
 • 3. Bujakowski W., Kępińska B., Tomaszewska B., Banaś 1, Bielec B., Pająk L, Pawlikowski M., Hołojuch G., Kasz-telewicz A., Miecznik M., Balcer M.: Wytyczne projektowe poprawy chłonności skał zbiornikowych w związku z zatłaczaniem wód termalnych w polskich zakładach geotermalnych. Wyd. Patria, Kraków 2011.
 • 4. Bujakowski W., Tomaszewska B.: Koncepcja odsalania wód termalnych w kontekście poprawy bilansu wodnego. Biuletyn PIG 436 z. IX/1, 2009, s. 17-22.
 • 5. Dulewski J., Jackowicz-Korczyński J.: Legal regulations for geothermal sector in Poland. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia Zrównoważony Rozwój. Nr 1-2, 2008, s. 120-133.
 • 6. Magdziorz A., Seweryński J.: The use of membrane technique in mineralised water treatment for drinking and domestic purposes at "Pokój" coal mine district under liquidation. [w:] Noworyta A., Trusek-Hołowna A. (red.): Using membranes to assist of cleaner processes, Wyd. Argi, Wrocław 2001, s. 69-75.
 • 7. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczególnych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.
 • 8. Rosik-Dulewska C.: Wody geotermalne jako odnawialne źródło energii. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 1, 2000.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).
 • 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
 • 13. Szyndler K., Sikora J.: Zastosowanie technologii odwróconej osmozy w procesie odsalania wód kopalnianych, [w:] Materiały I Konferencji Naukowej „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska", Politechnika Śląska, Wisła 1995, s. 27-30.
 • 14. Tomaszewska B.: Koncepcja odsalania wód termalnych w kontekście poprawy bilansu wodnego. Część II -wstępne wyniki badań. Biuletyn PIG, Hydrogeologia, Nr 445, z. XII/2, 2011, s. 693-700.
 • 15. Tomaszewska B.: The use of ultrafiltration and reverse osmosis in the desalination of low mineralized geothermal waters. Archives of Environmental Protection, vol. 37, 2011, no. 3, s. 63-77.
 • 16. Ungemach P.: Technologia i problemy w zarządzaniu zasobami geotermalnymi. Materiały konferencji „Międzynarodowe Dni Geotermalne Polska 2004". Wyd. IGSMiE PAN. Kraków 2004.
 • 17. Ungemach P.: Corrosion/Scaling abatement. Drilling, Completion and Testing of Geothermal Wells. World Geothermal Congress Bali, Indonesia 2010.
 • 18. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145).
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
 • 20. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 • 21. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
 • 23. Waligóra J., Sołtysiak M.: Zatłaczanie wód pozabiegowych w utwory serii węglanowej dewonu w uzdrowisku Ustroń. Biuletyn PIG, Hydrogeologia, Nr 445, z. XII/2, 2011, s. 701-708.
 • 24. Wolfgramm M., Raupach K.: Methods to improve the injectivity of the Skierniewice geothermal wells, Poland. Geothermie Neubrandenburg GmbH. Arch. PEC Geotermia Mazowiecka S.A. 2010.
 • 25. Zawartka P.: Technologia uzdatniania wód kopalnianych - optymalizacja założeń techniczno-ekonomicznych w oparciu o wyniki eksploatacyjne. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 1, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0021-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.