Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0018

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Modelowanie procesu zgazowania węgla brunatnego z wykorzystaniem metod równowagowych

Autorzy Król, M. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Chemical modeling of lignite gasification process by equilibrium methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty modelowania procesu podziemnego zgazowania węgla w odniesieniu do chemizmu procesu. Omówiono czynniki limitujące stworzenie uniwersalnego modelu procesu. Przeprowadzono wstępną analizę wpływu warunków prowadzenia procesu na skład otrzymanego gazu. Przedstawiono wyniki obliczeń równowagowych procesu zgazowania węgla brunatnego z kopalni Sieniawa, które wykonano w celu określenia zakresu optymalnych warunków temperatury, ciśnienia i stosunku reagentów do otrzymania gazu bogatego w wodór.
EN Selected aspects of underground coal gasification modeling with reference to chemical mechanism of the process are presented. Limitations of universal process model creation are reviewed. Preliminary analysis of process operation conditions influence on gas composition is given. Results of equilibrium computations of gasification process of lignite from Sieniawa deposit are given. Obtained data have been calculated in order to determine optimal parameters of temperature, pressure and reagents ratio for production of hydrogen enriched gas.
Słowa kluczowe
PL zgazowanie węgla brunatnego   skład gazu   CO2  
EN brown coal gasification   gas composition   CO2  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 6
Strony 77--80
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Król, M.
  • Poltegor-Instytut IGO, Wrocław
Bibliografia
[1] Higman Ch., van der Burgt M., Gasification, roz.5.8: Miscellaneous gasification processes, s. 180-191, Amsterdam, Elsevier, Oxford 2008
[2] Minchener A. J., Coal gasification for adfoanced power generation, Fuel 84, 2005, s. 2222-2235
[3] Chmielniak T., Sciążko M., Zgazowanie węgla w Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla -ocenapotencjału rozwojowego, praca zbiorowa, IChPW Zabrze 2008, s. 97-114
[4] Burton E., Friedmann S.J., Upadhye R.A., Best Practices in Underground Coal Gasification, Lawrence Livermore National Laboratory Report UCRL-TR-225331, s.1-119, 2007
[5] Sury M., White M., Kirton J., Carr R, Woodbridge R., Mostade M., Chappell R., Hartwell D., Hunt D., Rendell N., Review of Environmental Issues of Underground Coal Gasification, Report COAL R272 DTI/PubURN04/1880, s.1-144, 2004
[6] Kreynin E.V., Zorya A.Y., Underground coal gasification problems, Solid Fuel Chemistry 43, 2009, s. 215-218
[7] Tate-Tsang T.H., Modeling of heat and mass transport during coal błock gasification, University of Texas, Austin 1980 (doktorat)
[8] Yang L., Numerical simulation of tree-dimensional nonlinear and unstable seepage of fluid in underground coal gasification Fuel Processing Technology 84 (1-3), s.79-93 2003
[9] Blinderman M.S., Saulov D.N., Klimenko A.Y., Forward and reverse combustion linking in underground coal gasification, Energy 33, 2008, s.446-454
[10] Perkins G., Sahajwalla V., A Mathematical Model for the Chemical Reaction of a Semi-infinite Bloch of Coal in Underground Coal Gasification, Energy & Fuels 19, 2005, s. 1679-1692
[11] Perkins G., Sahajwalla V., A Numerical Study of Effects of Operating Conditions and CoalProperties on Cavity Growth in Underground Coal Gasification, Energy & Fuels 20, 2006, 596-608
[12] Perkins G., Sahajwalla V., Steady-State Model for Estimating Gas Production firom Underground Coal Gasification, Energy & Fuels, 2008, 22 (6), pp 3902-3914
[13] Yang L., Liu S., Yu L., Liang J., Experimental study ofshaftless underground gasification in thin high-angle coal seams, Energy & Fuels 21, 2007, s. 2390-2397
[14] Yang L., Zhang X., Liu S., Zhang W., Field test of large-scale hydrogen manufacturingfirom underground coal gasification UCG), International Journal of Hydrogen Energy 33, 2008, s. 1275-1285
[15] Zorya A. Y, Kreynin E.V., Sushentsova B. Y, What is necessary for transformation of a UCG enterprise into high efficient, stable and economically effective industrialproduction?, UCGP 4th International UCGP Workshop and Con-ference, Londyn 10-11 lutego 2009
[16] Jackson P, Site evaluation for UCGprospects, 3rd International UCGP Workshop and Conference, Londyn, 5-6 marca 2008
[17] Huttinger K. J., Medres W. F., The carbon -steam reaction at elevatedpressure: formations of product gases and hydrogen inhibitions, Carbon 26, s. 79-87, 1988
[18] vanHeekKJHL,MuftenHJ.,Aspa:ft Fuel64,s. 1405-1414,1985
[19] Wells W.F., Smoot L.D., Relation between reactivity andstructure for coals and chars, Fuel 70, s. 454-458, 1991
[20] Traustel S., 1955, Uber die Dynamik der Vergasung, Brennstoff-Chemie 36, 11/12, s. 181-186
[21] Kozaczka J., Procesy zgazowania- inżynierskie metody obliczeń, Wydawnictwa AGH, Kraków 1994
[22] Król M., Termoregulacjaprocesów w gazogeneratorze-etap I 5943/IGO, Wrocław, 2009
[23] Roga B., Tomków K., Chemiczna technologia węgla, WNT, Warszawa 1971
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0018
Identyfikatory