Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0016

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Problemy usuwania zanieczyszczeń w technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego - badania, koncepcja rozwiązania

Autorzy Rzepa, S.  Marek, A. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Issues of impurities removal in underground brown coal gasificationtests, solutions concept
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego powstają produkty uboczne mogące spowodować skażenie środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono analizy chemiczne wody poprocesowej ze zgazowania węgla brunatnego. Przedstawiono również wyniki badań przesączalności i wymywalności fenoli w warunkach przepływu przez naturalne utwory geologiczne dla określenia możliwości ich trwałego związania i ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Zaproponowano koncepcję technologii ograniczenia skutków skażeń wód podziemnych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego.
EN By-products, which may contaminate natural environment, are formed in the process of underground brown coal gasification. Chemical analyses of water from brown coal gasification have been presented in the paper. Test results of phenols filterability and leachability under conditions simulating natural geological structures have been discussed in the paper. Tests were conducted in order to define possibilities of durable bonding of phenols and limitation of pollution propagation. Technological concept of limiting consequences of groundwater contamination in underground brown coal gasification process has been introduced.
Słowa kluczowe
PL węgiel brunatny   zgazowanie węgla brunatnego   analiza chemiczna wody   woda procesowa  
EN brown coal   brown coal gasification   chemical analysis of water   water network  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 6
Strony 69--73
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Rzepa, S.
autor Marek, A.
  • Poltegor - Instytut IGO, Wrocław
Bibliografia
[1] Roga B., Tomków K., Chemiczna technologia węgla, PWN Warszawa, 1971
[2] Lyman R.M., Volkmer J.E., Pyrophoricity (spontaneous combustion) ofPowder River Basin coals. Considerations for coalbed methane development, Wyoming State Geological Survey, Coal Report CR 01-1, Laramie, 2001
[3] Liu Shu-gin, Li Jing-gang, Mei Mei, Dong Dong-lin, GroundwaterPollution from Underground Coal Gasification, Journal of China University of Mining & Technology, 17 (4), 2007
[4] Bednarczyk J., Marek A., Rzepa S., Rogosz B., Raport techniczny WP3: Ex-situ laboratory testing of concepts (projekt HU GE), "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław, 2009
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U., nr 137, poz. 984, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0016
Identyfikatory