Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0011

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Mechatroniczny model systemu sterowania ruchami transportera gąsienicowego

Autorzy Domagała, Z.  Poterała, K. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Mechatronic control system model of caterpillar conveyor movements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Użytkowane w górnictwie odkrywkowym transportery gąsienicowe napotykają na bariery i ograniczenia w przypadkach jazdy z ładunkiem po drogach o znacznych nachyleniach i różnych rodzajach podłoża. Aby przełamać te trudności należy w systemie mechaniczno - elektronicznym sterowania procesem jazdy zminimalizować jego wady. Realizacja tego pomysłu wymaga poznania zjawisk fizycznych zachodzących w tego typu układach. Ponieważ nie istnieje możliwość przeprowadzenia badań eksperymentalnych, to ułożono modele matematyczne: napędu gąsienicy oraz układu hydraulicznego podnoszenia stacji napędowych przenośników taśmowych i innych ładunków a następnie modeli symulacyjnych. Na podstawie tak przeprowadzonych badań symulacyjnych wyciągnięto wnioski mające na celu poprawę systemu sterowania napędu jazdy i napędu podnoszenia.
EN Caterpillar conveyors used in opencast mining face barriers and limitations in case of transporting load on roads characterized by significant slopes and different soil types. To overcome these difficulties disadvantages of a driving process should be minimized in mechanical-electronic control system. Realizing this idea requires knowledge of physical phenomena occurring in such systems. Due to no possibility of carrying out experimental research mathematical models of conveyor drive and system of hydraulic lifting of belt conveyor drive station and afterwards simulation models were established. On the basis of simulation studies conclusions aiming at improvement of drive control system were drawn.
Słowa kluczowe
PL model matematyczny   mechatronika   transporter gąsienicowy   napęd jazdy   układ podnoszenia  
EN mathematical model   mechatronic   caterpillar conveyor   driving power   lifting system  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 6
Strony 37--41
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Domagała, Z.
autor Poterała, K.
Bibliografia
[1] Brach I.,Tyro G., Maszyny ciągnikowe do robót ziemnych. WNT Warszawa, 1986
[2] Domagała Z., Modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w zmechanizowanej obudowie ścianowej. Maszyny Górnicze, 2009
[3] Garbacik A., Studium projektowania układów hydraulicznych. Wyd. Ossolineum, Wrocław, 1997
[4] Stryczek S. Napęd hydrostatyczny. WNT Warszawa , 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0011
Identyfikatory