Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0009

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Identyfikacja parametrycznego modelu zabierki w mechatronicznym systemie sterowania frontem eksploatacyjnym

Autorzy Nowak, A.  Strempski, A.  Bajcar, A. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Identification of parametrical shortwall model in the mechatronical system of excavation front steering
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano prace wykonywane w ramach projektu pt.: ,,Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego" w zadaniu nr 5 pt.: ,,Mechatroniczny system sterowania koparką kołową", zmierzające do opracowania i zastosowania rozwiązań, które umożliwią wdrożenie zoptymalizowanego procesu urabiania kopalin oraz zbierania nadkładu a w efekcie zwiększenie wydajności koparek. Przedstawiono proponowaną przez prof. W. Kołkiewicza metodę parametrycznej optymalizacji adaptacyjnej. Wykorzystuje ona utworzone wektory numeryczne czynników mających wpływ na eksploatację, a adaptacji podlegają jednocześnie rozwiązania i parametry sterujące pracą układu wydobywczego. Przedstawiono opracowaną metodykę budowy parametrycznego modelu zabierki dla potrzeb mechatronicznego sterowania koparką kołową.
EN Research activities conducted in the framework of the project "Mechatronical systems for technological processes control and enhancement of large machines exploitation safety" within task No 5 "Mechatronical system of wheel excavator steering" aiming at elaboration and application of solutions, which enable implementation of optimized mineral resources processing and overburden removal, resulting in the increase of excavators efficiency, have been presented in the paper. Parametrical adaptive optimization method proposed by Professor W. Kołkiewicz has been discussed. The method uses created numerical vectors of parameters influencing exploitation process. Solutions and steering parameters of exploitation system operation are simultaneously adapted. Elaborated methodology of shortwall parametrical model construction for the use of wheel excavator mechatronical steering have been presented.
Słowa kluczowe
PL system mechatroniczny   front eksploatacji   zabierka  
EN mechatronic system   exploitation front   shortwall  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 6
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Nowak, A.
autor Strempski, A.
autor Bajcar, A.
  • Poltegor-Instytut IGO, Wrocław
Bibliografia
[1] Kołkiewicz W., Opracowanie technologicznego modelu frontu wydobywczego odkrywki z zastosowaniem metod mechatroniki i modelowania symulacyjnego, praca nie publ. wykonana w ramach realizacji projektu pt.: "Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego", Wrocław 2009
[2] Kołkiewicz W., Opracowanie modeli procesów roboczych kół urabiających wielonaczyniowych koparek kołowych oraz modeli identyfikujących uwarunkowania i ograniczenia technologiczne w realizacji tych procesów ", praca nie publ. wykonana w ramach realizacji projektu pt.: "Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego", Wrocław 2010
[3] Nowak A., Łazarek K., Witt A., Model przemieszczania frontu wydobycia w odkrywce Szczerców z wyodrębnieniem pięter z koparkami oraz ciągów transportowo zwałujących, praca nie publ. wykonana w ramach realizacji projektu pt.: "Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego", Wrocław 2009
[4] Strempski A., Bajcar A., Parametry geologiczno-górnicze pięter eksploatacyjnych w złożu Szczerców, praca nie publ. wykonana w ramach realizacji projektu pt.: "Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego", Wrocław 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0014-0009
Identyfikatory