PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Niektóre aspekty gospodarki przestrzennej na terenach występowania złóż kopalin

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Some aspects of the spatial management in the areas of minerał occurrence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie gwarantują skutecznej ochrony udokumentowanych i zagospodarowanych złóż przed nieodpowiednim zagospodarowaniem powierzchni ziemi. Brak też instrumentów kompleksowo chroniących istniejącą i projektowaną infrastrukturę terenów górniczych. Tereny tzw. pogórnicze, po zakończeniu działalności górniczej i wygaśnięciu koncesji na wydobywanie kopaliny, pozbawione są stosownej ochrony, zapewniającej bezpieczeństwo powszechne w toku użytkowania. W artykule wskazano kierunki działań zmierzających do poprawy istniejącego stanu, zapewniających zrównoważenie rozwoju terenów występowania bogactw mineralnych.
EN
Binding legal provisions in Poland are not a guaranty of effective protection of the documented and managed deposits against unsuitable management of the land surface. There is also lack of instruments that would comprehensively protect existing and planned infrastructure of the mining areas. The so called post mining areas after closure of the mining activity and concession expiration are deprived of the suitable protection guarantying public safety during their use. The article point at the directions aiming at the improvement of the hitherto state that would guarantee sustainable development of the areas where minerał deposits occur.
Rocznik
Tom
Strony
29--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Kulczycki Z., Trzcionka R: Zasady udzielania przez organy nadzoru górniczego wypowiedzi w sprawach budownictwa na terenach górniczych. Materiały konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych". Ustroń 2008.
  • [2] Projektowana ustawa - Prawo geologiczne i górnicze. Druk sejmowy nr 1696.
  • [3] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
  • [4] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.).
  • [5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
  • [6] Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Infrastruktury (projekt z dnia 10 lipca 2009 r).
  • [7] Wytyczne oceny przydatności terenów pogórniczych do zabudowy i zagospodarowania. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych. Dokumentacja projektowa. Katowice 2002.
  • [8] Zalewska E., Speczik S.: Kierunki działań w dziedzinie geologii surowcowej (na lata 2009-2015). Przegląd Geologiczny nr 5/2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL1-0006-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.