Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0029-0027

Czasopismo

Napędy i Sterowanie

Tytuł artykułu

Inteligentne systemy mechatroniczne w maszynach górniczych

Autorzy Kozieł, A.  Jasiulek, D.  Stankiewicz, K.  Bartoszek, S. 
Treść / Zawartość http://nis.com.pl/artykuly-naukowe.html
Warianty tytułu
EN Intelligent mechatronic systems in mining machines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Inteligentne, rozumiane jako zdolne do adaptacji i uczenia się, systemy sterowania i automatyzacji zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Wzrasta także obszar implementacji systemów inteligentnych w polskim górnictwie węgla kamiennego, szczególnie ze względu na konieczność ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa pracy załóg oraz potrzebę zwiększenia efektywności wydobycia. W opracowaniu przedstawiono wybrane prace realizowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w zakresie nowoczesnych, inteligentnych systemów mechatronicznych, które podnoszą poziom bezpieczeństwa w górnictwie oraz obniżają energochłonność procesu technologicznego produkcji węgla. Omawiane prace obejmują swoim zakresem systemy automatyki, monitoringu i wizualizacji, techniki sztucznej inteligencji oraz systemy ewidencji, doskonale wpisujące się we współczesne kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych, opisane m.in. w projekcie foresight pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”.
EN Intelligent control and automation systems, i.e. the systems capable for adaptation and learning, gain wider group of users. The area of implementation of intelligent systems in the Polish hard coal mining industry also extends, especially due to the necessity of continuous increase of work safety and due to the need of increasing of production effectiveness. Selected projects realized at the KOMAG Institute of Mining Technology as regards state-of-the-art, intelligent mechatronic systems, which increase the safety in the mining industry and which reduce energy consumption of technological process of coal production, are presented in the paper. Discussed projects include automatics, monitoring and visualization, technologies of artificial intelligence and systems of recording, which perfectly fit to present directions of development of mining mechanization systems described, among others, in the foresight project entitled “Scenarios of technological development of the hard coal mining industry”.
Słowa kluczowe
PL maszyny górnicze   system mechatroniczny   kombajn chodnikowy  
EN mining machines   mechatronic system   combine paving  
Wydawca Wydawnictwo "Druk-Art" SC
Czasopismo Napędy i Sterowanie
Rocznik 2012
Tom R. 14, nr 2
Strony 112--116
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Kozieł, A.
autor Jasiulek, D.
autor Stankiewicz, K.
autor Bartoszek, S.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Instytut Badawczy, ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice
Bibliografia
[1] ANTONIAK J.: Przenośniki zgrzebłowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1968.
[2] GANGULI R.: Identifying Research Priorities of SME: Results From a Survey of the Membership Preprint 10-026. SME Annual Meeting Feb. 28-Mar.03, 2010, Phoenix, Arizona.
[3] KOZIEŁ A.: Innowacyjne priorytetowe technologie w przemyśle węgla kamiennego. [W:] Turek M. (red.): Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, GIG, Katowice, 2008.
[4] JASZCZUK M.: Wariant optymistyczny scenariusza rozwoju ścianowych systemów mechanizacyjnych w polskim górnictwie węgla kamiennego. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi". Kwartalnik, Tom 24 - Zeszyt 1/2 IGSMiE PAN, Kraków 2008.
[5] KOZIEŁ A.: Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii. [W:] Turek M. (red.): Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, GIG, Katowice 2008.
[6] KOTWICA K.: Scenariusze rozwoju technologicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi". Kwartalnik Tom 24 - Zeszyt ½. IGSMiE PAN, Kraków 2008.
[7] PIECZORA E.: Prognoza rozwoju szynowych systemów transportowych stosowanych w podziemiach kopalń węgla kamiennego. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi". Kwartalnik Tom 24 - Zeszyt 1/2 IGSMiE PAN, Kraków 2008.
[8] CUBER J., TRENCZEK S.: Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury systemowej w świetle zagrożeń górniczych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi". Kwartalnik, Tom 24 - Zeszyt 1/2 IGSMiE PAN, Kraków 2008.
[9] BRUNE J.: Extracting the Science a Century of Mining Research. Society of Mining Metallurgy and Exploration, Inc. (SME), Phoenix 2010.
[10] KOZIEŁ A.: Inteligentne systemy maszyn górniczych. Kwartalnik Naukowo-Techniczny "Maszyny Górnicze" 2/2011, Gliwice 2011.
[11] JASIULEK D., ŚWIDER J., STANKIEWICZ K.: Możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w układach sterowania maszyn górniczych. Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa. KOMTECH 2010. ITG KOMAG, Gliwice 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ5-0029-0027
Identyfikatory