PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stimulating entrepreneurship development by the local authorities in the Lubuskie Province

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości przez władze lokalne w województwie lubuskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Socio-economic development of local government units is determined by several factors, among which the special role is played by actions oriented on creating the conditions for the development of entrepreneurship. Local authorities encourage the development of local entrepreneurship by supporting the activities of local communities. This article is an attempt to assess the effectiveness of local authorities in stimulating the development of entrepreneurship in the Lubuskie Province. Considerations and conclusions are based on empirical studies and literature, the results of surveys and the author's own observations. The article sets out the role of the local government in the development of entrepreneurship. Empirical studies have been conducted in the Lubuskie Province as part of the project co-financed by European Social Fund.
PL
Rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych determinowany jest przez szereg czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają działania zorientowane na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe pobudzają rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie aktywności lokalnych społeczności. Niniejszy artykuł stanowi próbę diagnozy skuteczności działań podejmowanych przez władze lokalne na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Rozważania i wnioski oparto na studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych obserwacjach autorki. W artykule określono rolę samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości. Badania empiryczne zostały zrealizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czasopismo
Rocznik
Strony
226--241
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
  • 1. Derbich-Cieplik B. (2009), Samorząd terytorialny w symulowaniu przedsiębiorczości przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Seria: Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. X, z. 2.
  • 2. de Ines M. (2010), Więzi między władzą a środowiskiem biznesu w: E. Zeman-Miszewska (red.), Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  • 3. Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
  • 4. Lisowska R. (2010), Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach marginalizowanych przez władze samorządowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług", nr 47.
  • 5. Makieła Z (2008)., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa.
  • 6. Skica T. (2009), Samorządy a rozwój przedsiębiorczości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2009.
  • 7. Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
  • 8. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (http://lubuskie.pl/uploads/images/ strategia/Raport_Sredniookresowa_ocena_oddzialywania_SRWL_na_ rozwoj_wojewodztwa.pdf).
  • 9. Walenia A. (2010), Formy działalności władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Podkarpacia, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", nr 9 (3).
  • 10. Wołowiec T. (2005), Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1 (19).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0022-0019
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.