PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarka powierzchnią oraz charakterystyka drzewostanów i siedlisk na rekultywowanych zwałach odpadów górnictwa węgla kamiennego na obszarze Nadleśnictwa Rybnik (rejon GOP)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Areal balance management, tree stands and sites characteristic on a reclaimed spoil heap of hard coal mining in the Rybnik Forest Inspectorate (upper silesian industrial region-GOP)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji w Polsce wynosi ponad 64 tys. ha, w tym w przemyśle wydobywczym około 44 tys. ha. Dominującym kierunkiem rekultywacji jest kierunek leśny (około 60%). Zwały odpadów górnictwa węgla kamiennego w rejonie GOP należą do obiektów uciążliwych dla środowiska i często powstają na terenach wyłączanych z produkcji leśnej. Znaczna część rekultywowanych i zalesionych zwałowisk przekazywana jest pod administrację LP. Tereny te obejmowane są Planami Urządzania Lasu, w których zawarta jest charakterystyka siedlisk i drzewostanów. Celem niniejszej pracy była analiza powierzchniowa rekultywacji leśnej, wieku i składu gatunkowego drzewostanów oraz prognozowanych siedliskowych typów lasu na zwałach znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Rybnik (rejon GOP). Stwierdzono, że na analizowanym obszarze powierzchnia wyłączona z produkcji leśnej dla tworzenia zwałowisk wynosiła 254,5 ha, zaś powierzchnia zrekultywowana wynosi 132,3 ha. W większości siedliska na zwałach zdiagnozowano jako BMśw (53%), a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna (40%), w tym w znacznej części pochodząca z samosiewu. Drzewostany znajdują się aktualnie w I i II klasie wieku. Wyniki pracy mogą mieć znaczenie dla planowania hodowlanego w odniesieniu do drzewostanów na rekultywowanych zwałach.
EN
The surface areas requiring reclamation in Poland amounts 64,000 ha, of which, 44,000 ha are occupied by mining. The predominant reclaimed postmining use is forestery (60%). In the area of Upper Silesia, spoil heaps pose a threat to the environment, and they are often deposited on surfaces excluded from forest production. The majority of these reclaimed and afforested spoil heaps is transferred to the administration of The State Forests National Forest Holding (Lasy Państwowe). These areas are included into the Forest Management Plan andcontain characteristics of both forest sites and tree stands. The aim of this study was to analyze the area of forest reclamation, tree stand age, species composition and forest site classification on spoil heaps located in the Rybnik Forest Inspectorate . Findings show that in the analyzed area, surfaces excluded from forest production amounted 245.5 ha, and the surface of reclaimed area amounted 132.3 ha. The majority of these areas were defined as young, mixed coniferous forest sites (BMśw 53%). Scots pine (Pinus sylvestris L.) is the predominant species (40%), dervived mostly from self-seeding andstands are in the first or second age class. The result of these studies can be important during silviculture planning and management for tree stands on reclaimed sites.
Rocznik
Strony
75--85
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • 1. BENDER J., GILEWSKA M.: Rekultywacja w ujęciu aktów prawnych, badań naukowych i gospodarczej praktyki. Zeszyty Naukowe AGH, Sozologia i Sozotechnika 26, 53-68, 1988
 • 2. GILEWSKA S.: Wyżyny Śląsko-Małopolskie. [W]: Klimaszewski M.: (red.) Geomorfologia Polski. Wyd. PWN, 1972
 • 3. GRESZTA J., MORAWSKI S.: Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. Wyd. PWRiL, 1972
 • 4. INFORMATOR - NADLEŚNICTWO RYBNIK.: RDLP w Katowicach, 2008
 • 5. JURECZKA J., GALOS K.: Niektóre aspekty ponownego zagospodarowania wybranych złóż zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. [W]: Polityka energetyczna, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, tom 10, zeszyt specjalny 2, 645-661, 2007
 • 6. KRZAKLEWSKI W.: Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych. Wyd. AR Kraków, 1988
 • 7. KRZAKLEWSKI W.: Rekultywacja obszarów pogórniczych i poprzemysłowych. [W]: Kotarba M J.: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój. Wyd. TBPŚ GEOSFERA, 2001
 • 8. KRZAKLEWSKI W., MIKLASZEWSKI A.: Rekultywacja zwałów nadkładu w górnictwie węgla brunatnego w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 79, 1996
 • 9. KRZAKLEWSKI W., FRĄCZEK M.: Metoda rekultywacji leśnej starych wyrobisk popiaskowych z wykorzystaniem roślinności z sukcesji samorzutnej. Materiały konferencyjne: Górnictwo odkrywkowe - środowisko - rekultywacja, ze szczególnym uwzględnieniem KWB "Bełchatów", 1., Wyd. S.C. DRUKROL, 111-127, 1999
 • 10. KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M.: Diagnoza siedlisk na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem metody fitosocjologiczno-glebowej. Sylwan 1, 51-57, 2007
 • 11. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.: Ochrona Środowiska, 2008
 • 12. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY.: Rocznik Statystyczny Przemysłu, 2008
 • 13. PIETRZYKOWSKI M., KRZAKLEWSKI W., PAJĄK M., SOCHA J., OCHAŁ W.: Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach pogórniczych w Polsce. Monografia naukowa, praca pod redakcją M. Pietrzykowskiego, Wyd. UR Kraków (w druku), 2010
 • 14. PLAN URZĄDZANIA LASU DLA NADLEŚNICTWA RYBNIK, obręby: Knurów, Paruszowice, Rybnik, Żory, sporządzony na okres od 01.01.2007 do 31.12.2016.: RDLP w Katowicach, opracowanie BULiGL, 2007
 • 15. SIEDLISKOWE PODSTAWY HODOWLI LASU, 2003
 • 16. STOLARSKA M., STOLARSKI R., HARABIN Z., KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M.: Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) z sukcesji na centralnym zwałowisku odpadów górnictwa węgla kamiennego. Roczniki gleboznawcze. Tom LVII, nr 1/2, 183-191, 2006
 • 17. STRZYSZCZ Z., HARABIN Z.: Rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie odpadów górnictwa węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem zwałowisk centralnych. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 2004
 • 18. TRAMPLER T., KLICZKOWSKA A., DMYTERKO E., SIERPIŃSKA A.: Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Wyd. PWRiL, 1990
 • 19. WOŚ A.: Klimat Polski. Wyd. PWN, 1999
 • 20. WÓJCIK J.: Biodynamiczna metoda leśnej rekultywacji na przykładzie zboczy zwałowiska kopalni węgla brunatnego "Adamów". Rozprawa doktorska wykonana w Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH Kraków. Maszynopis, 2002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0064-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.