Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0005-0013

Czasopismo

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Tytuł artykułu

Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksu

Autorzy Karcz, A. 
Treść / Zawartość http://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/czasopisma/gospodarka-surowcami-mineralnymi/ http://journals.pan.pl/dlibra/journal/98704
Warianty tytułu
EN Recent trends in the development of the coke dry quenching technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono istotę procesu suchego chłodzenia koksu oraz rozwój tej technologii. Zestawiono przedsięwzięcia konstrukcyjne zwiększające wydajność komór chłodzenia oraz poprawiające sprawność cieplną procesu. Przedstawiono warianty wykorzystania odzyskanej energii cieplnej do produkcji pary technologicznej, energii elektrycznej, gazów redukcyjnych oraz wstępnej obróbki termicznej koksowniczych mieszanek węglowych. Opisano przyczyny zużywania się elementów kotła odzyskowego i komory chłodzenia i działania ograniczające przyczyny postojów awaryjnych instalacji suchego chłodzenia koksu. Scharakteryzowano przedsięwzięcia zmniejszające emisję pyłu koksowego i gazów z instalacji suchego chłodzenia koksu.
EN In the paper the essence of the coke dry quenching process as well as the development of this technology were presented. Design projects aiming at increasing the coke throughput and the heat efficiency of the CDQ-facilities were specified. The ways of utilising the recorvered heat energy, i.e. the production of process steam, electricity and gas reducers as well as preheating of the coal blend for coke production were discussed. Presented were also the causes of the wear of the component parts of a waste heat boiler and a cooling chamber. Moreover, the efforts aiming at eliminating the causes of failure standstills of the CDQ-facilities were described. Furthermore, discussed were the ways of reducing dust and gas emission from the CDQ-facilities.
Słowa kluczowe
PL koks   suche chłodzenie  
EN cooking   dry quenching process  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
Czasopismo Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Rocznik 2003
Tom T. 19, z. 3
Strony 23--33
Opis fizyczny Bibliogr., rys., tab.
Twórcy
autor Karcz, A.
  • Wydział Paliw i Energii AGH, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPZ1-0005-0013
Identyfikatory