PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany temperatury ścieków ogólnospławnych na podstawie pomiarów on-line

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Variability of combined wastewater temperaturę on the basis of on-line measurements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Temperatura ścieków jest jednym z podstawowych czynników wpływających na poprawność procesu biologicznego oczyszczania, a w związku z tym na jakość ścieków oczyszczonych. W trakcie pogody suchej w ciągu doby temperatura ścieków zmienia się średnio w zakresie 2-3 stopni. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wystąpienia opadów. Wtedy zauważa się spadek temperatury dopływających ścieków nawet o kilka stopni, co np. w zimie i w czasie roztopów stanowić może jedną z przyczyn znacznego zakłócenia procesu biologicznego oczyszczania. Na uwagę zasługuje również fakt sezonowości związanej z parami roku, czyli okresu letniego i zimowego, kiedy to temperatura dopływających ścieków, nawet w trakcie pogody suchej, różni się między sezonami o kilka stopni. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań temperatury ścieków ogólnospławnych dopływających do łódzkiej oczyszczalni ścieków uzyskane za pomocą sondy on-line, ze szczególnym uwzględnieniem okresów pogody mokrej. Podjęto próbę wykazania wpływu spadku temperatury na proces biologicznego oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu programu komputerowego SymOs. Artykuł miał na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą zmiana temperatury dopływających ścieków, często nie uwzględniana przez obsługę oczyszczalni oraz projektantów, jako nie zbyt istotna dla procesu oczyszczania w porównaniu z gwałtowną zmianą ich ilości i jakości podczas zmiennych warunków atmosferycznych.
EN
The temperature of wastewater is one of the basic factors influencing the efficiency of biological treatment process, and hence the quality of effluent. During a dry weather day wastewater temperature varies for 2-3 centigrades. In the case of rainfall the situation looks differently. At that time, a decrease of inflowing wastewater temperature for several centigrades is observed, what, for example, in winter and during snowmelt could be one of the causes of significant disturbance of biological treatment process. Seasonal variability of temperature merits the attention, too, especially concerning the periods of summer and winter, when the temperature of inflowing wastewater may differ even during dry weather for a few degrees. This paper presents the results of measurements of combined wastewater temperature at the inflow to the Lodz Wastewater Treatment Plant obtained with the use of an on-line sensor, with a particular emphasis on of wet weather periods. An attempt to demonstrate the impact of the decrease of temperature on biological wastewater treatment process using a computer program SymOs has been undertaken. The main purpose of this article was to pay attention to a danger constituted by the variability of wastewater temperature, which is often not taken into account by designers and wastewater treatment plant service, as not too important for the treatment process in comparison to an abrupt change in the quantity and quality of inflow in the changeable weather conditions.
Rocznik
Tom
Strony
290--302
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz. rys.
Twórcy
 • Politechnika łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Brzezińska A., 2008a, Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Cz. I, Charakterystyka ilości i jakości ścieków ogólnospławnych na przykładzie Łodzi, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 1, s. 17-22.
 • 2. Brzezińska A., 2008b, Analiza możliwości przyjmowania ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Cz. II, Zmiany w procesie biologicznego oczyszczania ścieków podczas pogody mokrej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 2, 14-20
 • 3. Guo J., Peng Y., Huang H., Wang S., Ge S., Zhang J., Wang Z., 2010, Journal of Hazardous Materials, No 179, 471-479.
 • 4. Häck M., Lorenz U., 2002, Online load measurement in combined sewer systems – possibilities of an integrated management of waste water transportation and treatment, Water Science & Technology, Vol. 45, No 4-5, 421-428.
 • 5. Henze M., Harremoës P., 2002, Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne, Kielce.
 • 6. Langeveld J.G., 2004, Interactions within wastewater systems, Technische Universiteit Delft.
 • 7. Lippi S., Rosso D., Lubello C., Canziani R., Stenstrom K., 2009, Temperature modelling and prediction for activated sludge systems, Water Science & Technology, Vol. 59, No 1, 125-131.
 • 8. Miksch K., 2000, Biotechnologia ścieków, Gliwice
 • 9. Pöpel H. J., Fischer A., 1998, 1998, Combined influence of temperature and process loading on the effluent concentration of biological treatment, Water Science & Technology, Vol. 38, No 8-9, 129-136.
 • 10. Poradnik Eksploatatora oczyszczalni ścieków, 1997, Praca zbiorowa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział w Poznaniu, Poznań.
 • 11. Szetela R., 1999, Symulator oczyszczalni ścieków v.3.0 – SymOS, Eco-Consult Wrocław.
 • 12. Vollertsen J., Do Ceu Almeida M., Hvitved-Jacobsen T., 1999, Effects of temperature and dissolved oxygen on hydrolysis of sewer solids, Water Research, Vol. 33, No 14, 3119-3126.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0050
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.