PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stan trofii jeziora Symsar i możliwości jego poprawy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The trophic status of symsar lake and possibilites of approvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniami objęto jezioro Symsar położone na Pojezierzu Olsztyńskim w gminie Lidzbark Warmiński. Na podstawie badań stwierdzono, że jezioro należy do III kategorii podatności na degradacje i III klasy jakości wód. Jezioro podatne jest na proces eutrofizacji, ze względu na rolniczy charakter jego zlewni i mały udział lasów.Głównym czynnikiem powodującym zanieczyszczenie wód jeziora jest dopływ nieoczyszczonych ścieków (mechaniczne oczyszczanie) z oczyszczalni ścieków w Klutajnach oraz ośrodka wypoczynkowego "Świteź". Jezioro Symsar jest obiektem rekreacyjnym, w pobliżu zlokalizowane są liczne domki letniskowe niemające podłączenia do instalacji sanitarnej, co również wpływa negatywnie na jakość jego wód. W celu ochrony należy podjąć wszelkie działania, w pierwszej kolejności ograniczyć punktowe źródła z oczyszczalni i obiektów turystycznych. W celu poprawy jakości jego wód należy podjąć działania ograniczające dopływ biogenów z jego zlewni, poprzez wprowadzenie barier biogeochemicz-nych w postaci pasów zieleni, zatrzymujących biogeny.
EN
The subject of research was The Symsar Lake which belongs to Olsztyn's Lake District in community Lidzbark Warmiński. It was found that the lake belongs to the third cathegory of degradation susceptibility and third class of waters quality. The Lake is susceptible to eutrophication process because of the lake cachment's agricultural character and low forests participation. Lake's water pollution is caused by point sources such as untreated sewage (mechanical treatment) from Water Treatment Plant in Klutajny and in recreation centre "Świteź". Lake Symsar is a recreational facility which has nearby many summer resort cottages without connection to sanitary installation, what had negative influence to waters quality. Any actions in order to protection should be taken, first of all by the reducing the impact of point sources' pollution from WTP and tourist objects. It is necessary to limit the imput of pollutants from the agricultural cachment, by using green belts which are biogeochemical barriers that block biogens.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
221--229
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Bibliografia
 • 1. Bajkiewicz-Grabowska E. 2002. Obieg materii w ekosystemach rzeczno- jeziornych, Warszawa. 274 ss.
 • 2. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona.: Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 306 ss.
 • 3. Galicka W., Drożdżyk A., Korczyńska A., 1994. Bilans nutrientów zbiorników zaporowych i jezior. [w:] Zintegrowana strategia ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych. Red. M. Zalewski.: Bibl. Monit. Środ. PIOŚ Łodź.
 • 4. Hermanowicz W. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków.: Wyd. Arkady, Warszawa. 555 ss.
 • 5. Kajak Z. 2001. Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych.: Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 362 ss.
 • 6. Kubiak J.. 2003. Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii, podatność na degradacje oraz warunki siedliskowe ichtiofauny. Rozprawy 214. AR, Szczecin 214:1-96.
 • 7. Kudelska D., Cydzik D., Soszka H. 1994. Wytyczne monitoringu podstawowego jezior.: Oficyna Wydawnicza OIKOS. Warszawa. 42 ss.
 • 8. Lossow K. 1996. Znaczenie jezior w krajobrazie młodo glacjalnym Pojezierza Mazurskiego.:Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431:47-59.
 • 9. Mikołajski J. 1996. Geografia województwa szczecińskiego. STN. Tom XI, Szczecin.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763.
 • 11. Sidoruk M., Kobus Sz. 2010. Migracja substancji w zlewniach jezior północno-wschodniej Polski. Współczesne problem kształtowania i ochrony środowiska, Olsztyn. 137-157.
 • 12. Nürnberg G.K. 1996. Trophic state of clear and colored, soft- and hard- water lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish.: Lake Reserv. Manag. 12:432-447.
 • 13. Vollenweider R. A. 1968. Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and flowing waters, with particular reference to nitrogen and phosphorus as factors in eutrophication. DAS/ CSIO/68.27, OECD, Paris: 192.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0044
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.