PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Określenie możliwości rolniczego zastosowania osadu poflotacyjnego z podczyszczania ścieków mleczarskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Feasibility analysis for application in Agriculture OF flotation sludge from dairy wastewater pretreatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ścieki mleczarskie charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń oraz ich wahaniami w ciągu doby w stosunku do ścieków komunalnych. Z tego powodu konieczne jest wyrównanie ładunku zanieczyszczeń i podczyszczanie ścieków. Układy do podczyszczania ścieków z przemysłu spożywczego, w tym mleczarskiego, oparte są głównie o procesy cedzenia, koagulacji i flotacji. W trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków mleczarskich powstają odpady w postaci osadów ściekowych i odcieków, które w zależności od składu fizyczno-chemicznego i sanitarnego muszą być odpowiednio przetworzone i utylizowane. Problematyka powstawania odpadów dotyczy również podczyszczania ścieków mleczarskich. Przeprowadzone w okresie od listopada 2010 do stycznia 2011 roku badania miały na celu określenie składu osadów poflotacyjnych powstających w trakcie podczyszczania ścieków w jednej z mleczarni należących do firmy Mlekpol. Określono stężenie metali ciężkich oraz zawartość pierwiastków nawozowych w osadach poflotacyjnych oraz w osadach komunalnych z oczyszczalni do której trafiają podczyszczone ścieki mleczarskie. Zakres badań wynikał z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, które określa wymagania stawiane osadom ściekowym w przypadku ich przyrodniczego zagospodarowania. Badane osady spełniają kryteria umożliwiające stosowanie ich jako nawozu.
EN
Dairy wastewater is characterized by higher values of contamination indicators and its diurnal fluctuation in comparison to municipal wastewater. For that reason it is necessary to average contamination load and wastewater pretreatment. Pretreatment systems of wastewater from food industry, including dairy, are based on screening, coagulation and flotation processes. During operation of a dairy WWTP waste in form of sewage sludge and reject water are produced. The subject of waste production regards a pretreatment of dairy wastewater as well. A research carried out within a period from November 2010 to January 2011 was aimed at determining a composition of flotation sludge produced during wastewater pretreatment in dairy belonging to Mlekpol Company. Concentrations of heavy metals and content of elements as calcium, potassium, sodium, magnesium: in flotation sludge and in municipal sludge from wastewater treatment plant treating pretreated dairy wastewater were determined. A scope of research followed a regulation of Environmental Minister regarding municipal sludge, which determines requirements that have to be met in the area of environmental management. Examined sludge meets criteria to be used as a fertilizer.
Rocznik
Tom
Strony
78--85
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • 1. Anielak A.M.: (2008), Gospodarka wodno ściekowa przemysłu mleczarskiego, Agro Przemysł, 2, 57-59.
 • 2. Bartkiewicz B.: (2002), Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN.
 • 3. Boruszko D., Dąbrowski W., Magrel L.: (2000), Bilans ścieków i sadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków województwa, Białystok.
 • 4. Boruszko D.: (2010), Doświadczenia z zastosowaniem niskonakładowych metod przetwarzania osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13(1), Częstochowa, 29-42.
 • 5. Dąbrowski W., Magrel L.: (2000), Osady powstające w oczyszczalniach ścieków mleczarskich możliwości ich zagospodarowania, Gaz Woda i Technika Sanitarna, 3,102-106.
 • 6. Dąbrowski W.: (2009), Contents of alkaline cations in sludge from dairy wastewater treatment plant. Ecological Chemistry and Engineering vol 16 (10), 1259-1267.
 • 7. Dąbrowski W.: (2009), Treatment and finnal utilization of sewage sludge from dairy waste water treatment plants located In podlaskie Province, monograph edited by Wiera Sądej, Sewages and Waste Materials In Environment, Olsztyn, Poland, 141-151.
 • 8. Dusza E., Zabłocki Z, Nierszczykowska-Wójcikowska B.: (2009), Content of magnesium and other fertilizer compounds in stabilized sludge from the municipal sewage treatment plant in Rzecz, J. Elementology. 14(1), 63-70.
 • 9. Fytili D., Zabaniotou A.: (2006), Utilization of sewage sludge In U.E. application of old and New methods-A review, Renewaible& Sustainable Energy Reviews, (12), 116-140
 • 10. Filipek T., Fidecki M.: (1999), Ocena przysadtności do nawożenia osadu ściekowego z mleczarni w Krasnymstawie. Folia Univ. Agric. Stetinensis 200. Agricultura 77. Wyd A12 Szczecin, 87-92.
 • 11. Gude lis-Matys K.: (2007), Problem użytkowania instalacji flotacyjnych- zagospodarowanie osadów poflotacyjnych. Magazyn Przemysłu Rybnego, 3, (57), 27-29.
 • 12. IPPC Reference Document on Best Available Techniques In the Food, Drink and Milk Industries, (2006) European Comission.
 • 13. Kajurek M., Dąbrowski W.: (2003), Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków mleczarskich na przykładzie S.M. Mlekovita, II Międzynarodowa Konferencja Nowe Spojrzenie na osady ściekowe, odnawialne źródła energii, Częstochowa.
 • 14. Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim (1998) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 • 15. Piotrowski J. Pasternak T.: (1982), Możliwości podczyszczania ścieków mleczarskich, Przegląd Mleczarski, 5, 26-29.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dziennik Ustaw nr. 137, poz. 924 z 13 lipca 2010.
 • 17. Wang Min-Jan: (1997), Sludge disposal and land use In China, Wastewater sludge- waste or resource, Ed. J.B. Bień, (16), Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 328-335.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0003-0007
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.