PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ dawek osadu ściekowego na zawartość i pobranie Zn, Cu i Cr przez biomasę życicy wielokwiatowej oraz na akumulację tych metali w glebie

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of waste activated sludge doses on the content and uptake Zn, Cu and Cr by italian ryegrass biomass and acumulatiom these metals in soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ nawożenia zróżnicowanymi dawkami osadu ściekowego i obornikiem na zawartość i pobranie Zn, Cu i Cr przez życicę wielokwiatową, a także akumulację tych metali ciężkich w utworze glebowym po trzech latach doświadczenia wazonowego. Zawartość cynku w biomasie życicy wielokwiatowej była istotnie zróżnicowana pod wpływem stosowanego nawożenia w każdym roku prowadzenia badań, natomiast zawartość miedzi wykazała istotne zróżnicowanie tylko w roku pierwszym i drugim. Zawartości badanych metali ciężkich w testowanej trawie zwiększała się wraz ze zwiększeniem dawki osadu ściekowego i była większa niż w roślinach nawożonych obornikiem. Średnia z trzech lat zawartość cynku w glebie wskazuje na zwiększenie kumulacji tego metalu pod wpływem zwiększenia udziału osadu ściekowego, natomiast zawartość miedzi i chromu wskazuje na zmniejszenie ilości tego pierwiastka wraz ze wzrostem udziału osadu ściekowego, co można tłumaczyć większym pobraniem tych metali przez biomasę uprawianej trawy.
EN
The influence of varied sewage sludge doses and FYM on the content and uptake Zn, Cu and Cr of Italian ryegrass, as well as accumulation these metals in a soil after three years of a pot experiment, was investigated. Fertilization with different doses of waste activated sludge and FYM signifficiant differentiated the content of Zn in biomass of tested plant during all years of experiment and Cu in first and second year. The content of investigated heavy metals in the biomass of tested grass increased along with the doses of sewage sludge and it was much higher than due to manure. After three experimental years, higher zinc accumulation in the soil was observed, which resulted from elevated doses of sewage sludge. The accumulation of copper and chromium was lowest in objects with 30% waste activated sludge than the object with addition 10%, that was explane bigger uptake these metals by biomase tested grass.
Rocznik
Tom
Strony
229--239
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • 1. Baran S. 2001. Metale ciężkie w glebach. [W:] Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie: 106-126.
 • 2. Baran S., Flis-Bujak M., Żukowska G., Kwiecień J., Pietrasik W., Kępczyński A. 1998. Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby lekkiej użyźnionej osadem ściekowym i wermikompostem osadowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 456: 515-523.
 • 3. Baran S., Turski R. 1999. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Wyd. AR, Lublin: 336 ss.
 • 4. Baran S., Turski R., Flis – Bujak M., Kwiecień J., Pietrasik W., Żukowska G., Szczepanowska I. 1996. Zmiany zawartości ołowiu i cynku w glebie lekkiej użyźnionej odpadami komunalnymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 437: 39-44.
 • 5. Bień J. B., Bień J. D., Matysiak B., Kuzior A. 1997. Zagospodarowanie i utylizacja niektórych osadów ściekowych. [W:] Osady ściekowe, odpad czy surowiec? Konf. Częstoch. 16: 130-138.
 • 6. Czekała J.: 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 33-38.
 • 7. Gambuś F., Rak M., Wieczorek J. 2000. Ocena możliwości akumulacji cynku w glebach regionu krakowskiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472: 259-265.
 • 8. Grzywnowicz I., Strutyński J. 1999. Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467 (I): 299-306.
 • 9. Grzywnowicz I., Strutyński J. 2000. Rolnicze zagospodarowanie osadów ściekowych jako źródło zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 472: 297-304.
 • 10. Iżewska A., Krzywy E., Wołoszyk Cz., Balcer K. 2006. Zawartość metali ciężkich w glebie lekkiej w trzecim roku po zastosowaniu osadu ściekowego i kompostów wyprodukowanych z osadu ściekowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 512: 173-181.
 • 11. Kabata-Pendias A. 2002. Biogeochemia cynku. Cynk w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zesz. Nauk. Komitetu ,,Człowiek i środowisko”, PAN, Warszawa, 33: 11-18.
 • 12. Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1995. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla środowiska, Puławy, 14 ss.
 • 13. Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.
 • 14. Kalembasa S., Kalembasa D. 1997. Wybrane chemiczne i biologiczne metody przeróbki osadów ściekowych. Biotechnologia 1 (36): 45-51.
 • 15. Kalembasa S., Kalembasa D., Kania R. 2001. Wartość nawozowa osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni ścieków regionu siedleckiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475:279-286.
 • 16. Kalembasa S., Pakuła K., Becher K. 1999. Zawartość makro i mikropierwiastków w osadach ściekowych, produkowanych na wybranych oczyszczalniach regionu siedleckiego. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 125-128.
 • 17. Kalembasa S., Wysokiński A. 2004. Zawartość wybranych mikroelementów w osadach ściekowych świeżych i kompostowanych z dodatkiem popiołu z węgla brunatnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 502: 819-824.
 • 18. Kopeć M., Gondek K. 2000. Dynamika zmian zawartości pierwiastków śladowych w okresie wegetacji runi łąkowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln..,482:293-299.
 • 19. Rogóż A. 2002. Zawartość i pobranie pierwiastków śladowych przez rośliny przy zmiennym odczynie gleby. Cz. I. Zawartość i pobranie miedzi, cynku oraz manganu przez rośliny. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 482: 439–451.
 • 20. Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dn. 1 sierpnia 2002 roku. Dz.U.Nr 134, poz. 1140.
 • 21. Siuta J. 1999. Sposoby przyrodniczego użytkowania osadów ściekowych. [W:] Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych. Konf. Nauk.-Tech., Świnoujście: 9-11.
 • 22. Spiak Z. 1993. Badania nad określeniem szkodliwej dla roślin uprawnych zawartości cynku w glebach. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rozpr. hab. 121, 88 ss.
 • 23. Szulc W., Rutkowska B. 2002. Ocena możliwości wykorzystania w rolnictwie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków. Acta Agrophysica, 70 (1): 317-323.
 • 24. Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Pietruch Cz. 2000. Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Bibl. Monitor. Środ. IOŚ, Warszawa, ss. 69.
 • 25. Wiśniewska B., Kalembasa D. 2011. The influence of waste activated doses on the yield of lolium multiflorum lam. And the content of nitrogen in the biomass and soil. Nawozy i Nawożenie (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0098
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.