PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ dodatków mineralnych i organicznych do osadów ściekowych oraz kompostowania uzyskanych mieszanin na ich wybrane właściwości

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of mineral and organic additives to the sewage sludge and composting process of those mixtures on their selected properties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ mieszania osadów ściekowych z tlenkiem wapnia, popiołem z węgla brunatnego, słomą i trocinami oraz kompostowania otrzymanych mieszanin na zawartość w nich suchej masy, ogólnej zawartości azotu, węgla w związkach organicznych oraz na wartość pH. Zawartość suchej masy w mieszaninach osadów ściekowych ze wszystkimi komponentami była większa niż w samych osadach. Dodatek tlenku wapnia w większym stopniu niż dodatek popiołu z węgla brunatnego alkalizował osady ściekowe, powodując jednocześnie większe straty azotu. Dodatek słomy i trocin zmniejszył w uzyskanej mieszaninie zawartość azotu, ale nie powodował zmian odczynu osadów. Po dodaniu tlenku wapnia i popiołu do osadów uzyskano mieszaniny o mniejszej zawartości węgla w związkach organicznych niż w samych osadach. Mieszaniny osadów z trocinami i słomą zawierały więcej węgla w związkach organicznych niż same osady. Zmniejszenie zawartości węgla w związkach organicznych i ogólnej zawartości azotu w trakcie kompostowania mieszanin osadów z tlenkiem wapnia i trocinami było mniejsze niż w osadach z dodatkiem popiołu i trocin.
EN
The study examined the effects of mixing sewage sludge with calcium oxide, brown coal ash, straw and sawdust as well as composting the obtained mixtures on the dry matter, organic carbon and total nitrogen contents as well as the pH values of these materials. The content of dry matter in the mixtures of sewage sludge with all components was higher than in sludge without additives. The addition of calcium oxide resulted a stronger alkalization of sludge than addition of brown coal ash, causing simultaneously larger losses of nitrogen. The addition of straw and sawdust to the sewage sludge decreased nitrogen content in obtained mixtures, but did not effect the pH value. After addition calcium oxide and brown coal ash to sewage sludge obtained mixtures with smaller content of organic carbon in comparison to the sludge without addition. The mixtures of sewage sludge with straw and sawdust contained more organic carbon than sludge without addition. The decrease of organic carbon and total nitrogen content during the composting process of mixtures of sewage sludge with calcium oxide and sawdust was lower than in their mixtures with brown coal ash and straw.
Rocznik
Tom
Strony
240--249
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, kalembasa@uph.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Ciećko Z., Harnisz M., Najmowicz T. 2001. Dynamika zawartości węgla i azotu w osadach ściekowych podczas ich kompostowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 475: 253-262.
 • 2. Council Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge in used in agriculture. Official Journal of the European Communities, L181, p.6, (4.7.1986).
 • 3. Czekała J. 2002. Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski. Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia i węgiel organiczny oraz makroskładniki. Acta Agrophys., 70: 75-82.
 • 4. Czekała J., Jakubus M., Mocek A. 2002. Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne osadów ściekowych z oczyszczalni Regionu Wielkopolski. Cz. III. Metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Acta Agrophysica, 70: 91-98.
 • 5. Gilewska M., Przybyła Cz. 2001. Wykorzystanie osadów ściekowych w rekultywacji składowisk popiołowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 477: 217-221.
 • 6. Górecki H. 1998. Nawozy mineralno-organiczne na bazie odpadów przemysłowych i rolniczych. Prace Nauk. AE we Wrocławiu, 792: 134-152.
 • 7. Iglesias-Jimenez E., Perez-Garcia V. 1992. Composting of domestic refuse and sewage sludge. II. Evolution of carbon and some „humification” indexes. Resour. Conserv. Recycl., 6: 243-257.
 • 8. Jackowska I., Piotrowski J. 2002. Zastosowanie dolomitu do stabilizacji chemicznej osadów pościekowych. Acta Agrophysica, 70: 173-179.
 • 9. Jackson B.P., Miller W.P. 2000. Soil Solution Chemistry of Fly Ash-, Poultry Litter-, and Sewage Sludge-Amended Soil. J. Environ. Qual., 29: 430-436.
 • 10. Kalembasa S., Carlson R.N., Kalembasa D. 1989. A new method for the reduction of nitrates in total nitrogen determination according to the Kjeldahl method. Pol. J. Soil Sci., 22, 2: 21-26.
 • 11. Kalembasa S., Kalembasa D. 1992. A quick method for the determination of C/N ratio in mineral soils. Polish J. Soil Sci., 25, 1: 41-46.
 • 12. Korboulewsky N., Dupoyet S., Bonin G. 2002. Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyard: carbon, heavy metal, nitrogen and phosphorus accumulation. J. Environ. Qual., 31: 1522-1527.
 • 13. Li Y.X., Wang M.I., Wang Z.S. 1999. Heavy metals in contemporary Chinese sewage sludges.Toxicol. & Environ. Chem., 69, 1: 229-240.
 • 14. Maćkowiak Cz. 2000. Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym. Nawozy i Nawożenie, 4, 5: 131-143.
 • 15. Maćkowiak Cz., Żebrowski J. 2000. Skład chemiczny obornika w Polsce. Nawozy i Nawożenie, 4, 5: 119–130.
 • 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 1 sierpnia 2002 roku. Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1140.
 • 17. Smernik R.J., Oliver J.W., Remington G. 2000. Characterization of Sewage Sludge Organic Matter Using Solid-State Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. J. Environ. Qual., 32: 1516-1522.
 • 18. Szymański K., Janowska B. 2003. Formy występowania metali ciężkich w osadach ściekowych. W: Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii, (red. G. Malina), Cz. I, Wyd. Polit. Częstoch.: 117-129.
 • 19. Turkmen O., Sensoy S., Dursun A., Turan M. 2004. Sewage sludge as a substitute for mineral fertilization of spinach (Spinacia oleraceae L.) at two growing periods. Acta Agric Scand. Sect. B, Soil and Plant Sci., 54: 102-107.
 • 20. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0026
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.