PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Skład odcieków pochodzących z rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The composition of leachate from recultivated municipal landfill
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z polskimi normami prawnymi, odcieki powstające na składowisku odpadów powinny być gromadzone i poddawane unieszkodliwianiu. Sprawia to, że gospodarka ściekowa jest jednym z najtrudniejszych technologicznych zagadnień związanych z prowadzeniem składowiska. Skład odcieków zależy głównie od typu składowanych odpadów oraz wieku składowiska, przy czym odcieki powstają również po zakończeniu jego eksploatacji. W pracy analizowany jest skład odcieków z zamkniętego i zrekultywowanego składowiska w Paszczynie (województwo podkarpackie), na którym w latach 2003 - 2009 deponowano zmieszane odpady pochodzące z trzech gmin wiejskich. Analizując wyniki badań parametrów fizykochemicznych odcieków stwierdzono, że w większości przypadków nie przekraczały one wartości określonych polskim prawem. Jedynie wartości OWO w latach 2003, 2004 oraz 2007, wynoszące odpowiednio 52, 53 i 93 mg/dm3, kwalifikowały odcieki dodalszego oczyszczania.
EN
In accordance with the polish law regulations (Act on Waste Management), leachate generated on landfill should be collected and disposed. That makes wastewater management is one of the most difficult technological issues related to maintenance of the landfill. The composition of the leachate depends mainly on the type of deposited waste and age of the landfill. Leachate are also generated even after recultivation of landfill. In this paper we discuss the composition of leachates from closed and recultivated landfill (Paszczyna, Podkarpacie province, Poland) containing mixed municipal wastes from three rural municipalities, deposited between years 2003 and 2009. The results showed that physical and chemical parameters of leachate in most cases did not exceed the values allowed by Polish law. Only the limit values for TOC were exceeded in the years 2003, 2004 and 2007, when ranged, respectively, 52, 53 and 93 mg/dm3.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
72--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Al-Yagout A. F., Hamoda M. F. 2003. Evaluation of landfill leachate in arid climate – a case study. Environmental International, 29: 593-600.
 • 2. Baun A., Reitzel L.A., Ledin A., Christensen T.H., Bjerg P.L. 2003. Natural attenuation of xenobiotic organic compounds in a landfill leachate plume (Vejen, Denmark). Journal of Contaminant Hydrology, 65: 269-291.
 • 3. Białowiec A. 2009. Racjonalna gospodarka odciekami. Przegląd Komunalny, 10: 30-35.
 • 4. Eggen T., Moeder M., Arukwe A. 2010. Municipal landfill leachates: A significant source for new and emerging pollutants. Science of the Total Environment, 408: 5147-5157.
 • 5. Eses A. S., Onay T.T. 2003. In situ heavy metal attenuation in landfills under methanogenic conditions. Journal of Hazardous Materials, B99: 159-175.
 • 6. Klojzy-Karczmarczyk B., Mazurek J. 2003. Wpływ odcieków ze składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych na jakość środowiska wodnego. Czasopismo Techniczne, Kraków, 94-97: 5-12.
 • 7. Kulikowska D., Sułek P. 2008. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z odcieków składowiskowych metodą adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Część I. Efektywność procesu, Czasopismo Techniczne, Kraków, 105, 1-Ś: 89-98.
 • 8. Malara M. 2009. Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów. Przegląd Komunalny, 7: 35–38.
 • 9. Marttinen S.K., Kettunen R.H., Rintala J.A. 2003. Occurence and removal of organic pollutants in sewages and landfill leachates. The Science of Total Environment, 301: 1-12.
 • 10. Rosik-Dulewska Cz. 2007. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • 11. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. 2002 Nr 212, poz. 1799.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. Dz. U. 2002 Nr 220 poz. 1858.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji. Dz.U. 2006 136, poz. 964.
 • 15. Saarela J. 2003. Pilot investigations of surface parts of Tyree closed landfills and factors affecting them. Environmental Monitoring and Assessment, 84: 183-192.
 • 16. Slack R.J., Gronow J.R., Volvoulis N. 2005. Household hazardous waste in municipal landfills: contaminants in leachate. Science of the Total Environment, 337: 119-137.
 • 17. Szpadt R., 2006. Usuwanie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Przegląd Komunalny 12: 60-66.
 • 18. Szymański K., Sidełko R., Janowska B., Siebielska I. 2007. Monitoring składowisk odpadów. W: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Darłówko: 75-133.
 • 19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628.
 • 20. Ziyang L., Youcai Z., Tao Y., Yu S., Huili C., Nanwen Z., Renhua H. 2009. Natural attenuation and characterization of contaminants composition In landfill leachate under different disposing ages. Science of the Total Environment, 407: 3385-3391. Inżynieria Ekologiczna Nr 27, 2011
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0008
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.