PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zawartość związków azotowych i fosforanów w wodach powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The content of nitrogen compounds and phosphates in surface water intended for supply in drinking water
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Związki azotu i fosforu są powszechnie występującymi związkami w wodach powierzchniowych, których ilość waha się w zależności od różnych czynników. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w ciągu minionych kilkunastu lat (1997-2010), zawartość azotanów (V), azotanów (III) i fosforanów (V) w wodach powierzchniowych Wisłoki, na wysokości miasta Mielca, wykazywała tendencję malejącą, a azotu organicznego i amoniaku rosnącą. Występowała także zależność pomiędzy zawartością związków azotowych i fosforanów (V), a porą roku i pH wody. Na ogół ich zawartość wzrastała wraz ze zwiększaniem się pH wody, a największe zawartości stwierdzano latem lub jesienią, najniższe zaś wiosną.
EN
Nitrogen and phosphorus compounds are common in surface waters, whose quantity varies depending on various factors. As it comes from studies conducted over the past several years (1997-2010), content of nitrates, nitrites and phosphates in the surface waters of Wisloka, at the height of the town Mielec, showed a downward trend and organic nitrogen and ammonia nitrogen the upward trend. There was a relationship between the content of nitrogen compounds and phosphates and the season and pH of the water. In general, their content increased with increasing of the pH in the water and the greatest contents was found in summer or autumn and the lowest in spring.
Rocznik
Tom
Strony
46--59
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Allan J. D., 1998. Chemizm wód płynących, (w:) Ekologia wód płynących, Wyd. Nauk. PWN, Wa-wa: 36-59.
 • 2. Dobrzańska B., Dobrzyński G., Kiełczewski D., 2008. Niedobory i zanieczyszczenie wód. (W:) Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Nauk. PWN, Wa-wa: 159-169.
 • 3. Dojlido J. R., 1995. Skład chemiczny wód powierzchniowych, (w:) Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 15-25; 71-207.
 • 4. Grabińska B., 2011. Zmiany jakości wód rzecznych na tle zróżnicowania warunków przyrodniczych oraz sposobu użytkowania zlewni, (w:) Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Współ. Probl. Kształ. i Ochr. Środ., Olsztyn: 223-253.
 • 5. Grabińska B, Koc J., Skwierawski A., Rafałowska M., Sobczyńska-Wójcik K., 2005. Stężenia i odpływ azotu amonowego z wodami rzecznymi ze zlewni i zróżnicowanym użytkowaniu. Inż. Ekol., 13: 81-86.
 • 6. Grabińska B, Koc J., Skwierawski A., Sobczyńska-Wójcik K., Rafałowska M., 2005. Stężenia i odpływ fosforu ogólnego z wodami rzecznymi ze zlewni i zróżnicowanym użytkowaniu. Inż. Ekol., 13: 87-92.
 • 7. Jodłowski A., 1995. Problemy związane z uzdatnianiem wód zeutrofizowanych do celów wodociągowych, PIOŚ, Wa-wa.
 • 8. Jaroń-Warszyńska R., Nawrot J., Sikora A, 2002. Ochrona wód powierzchniowych, (w:) Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001 r., WIOŚ w Rzeszowie, Wyd. BMŚ: 53-141.
 • 9. Kiryluk A., Rauba M., 2011. Wpływ rolnictwa na stężenie fosforu ogólnego w wodach powierzchniowych zlewni rzeki Śliny. Inż. Ekol., 26: 122-132.
 • 10. Makina J., Dunnete D., Kowalik P., Water pollution In Poland, European Water Pollution
 • 11. Niemirycz E., Taylor R., Makowski Z., 1993. Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych, PIOŚ, BMŚ, Wa-wa.
 • 12. Pawełek J., 1998. Ochrona jakości i zasobów wód. Zasady racjonalnej gospodarki wodą”, Materiały z VIII Międz. Konf. Nauk.-Tech., Zakopane-Kościelisko, 17-19. 06 1998 r.
 • 13. Pulikowski K., Paluch J., Paruch A., Kostrzewa S., 2005. Okres pojawiania się maksymalnych stężeń azotanów w wodach powierzchniowych. Inż. Ekol., 12: 66-67.
 • 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.11.2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).
 • 15. Skonieczek P., 2011. Zagrożenia wód na obszarach wiejskich, (w:) Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Współ. Probl. Kształ. i Ochr. Środ., Olsztyn: 87-107.
 • 16. Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008, WIOŚ w Rzeszowie, BMŚ, Rzeszów, 48-84, 2009.
 • 17. Szymczyk S., Zagroda wiejska jako źródło zanieczyszczenia wód, (w:) Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Współ. Probl. Kształ. i Ochr. Środ., Olsztyn, 107-121, 2011.
 • 18. Szymczyk S., Rafałowska M., 2011. Wpływ intensywnej produkcji rolniczej i melioracji odwadniających na jakość wód powierzchniowych i gruntowych, (w:) Ochrona zasobów i jakości wody w krajobrazie wiejskim, Współ. Probl. Kształ. i Ochr. Środ., Olsztyn: 121-137.
 • 19. Ustawa z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).
 • 20. Zawada A., 2002. Ogólna charakterystyka grograficzno-gospodarcza województwa podkarpackiego, (w:) Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2001 r., WIOŚ w Rzeszowie, Wyd. BMŚ: 9-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPWR-0001-0006
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.