PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Próby usuwania wybranego środka ochrony roślin ze ścieków metodą koagulacji wapnem

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Tests of chosen plant protection product removing from sewage with lime coagulation method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Stosowanie wapnia pozwala na usunięcie ze ścieków nie tylko koloidów i trudno opadających zawiesin (koagulacja), ale także fosforanów (strącanie i koagulacja), amoniaku (desorpcja), metali ciężkich (strącanie), znacznej części organicznych związków rozpuszczonych (adsorpcja), jak również bakterii i wirusów (dezaktywacja). W zależności od wartości pH ścieków podczas koagulacji rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje koagulacji wapnem: koagulacja małymi dawkami wapna (Low Lime Process - LLP), prowadzona w przedziale pH od 9,5 do 10,5 oraz koagulacja dużymi dawkami wapnia (High Lime Process - HLP), prowadzona przy pH powyżej 10,5; najczęściej w przedziale pH od 11,0 do 11,5. W ramach niniejszej pracy sprawdzano laboratoryjnie skuteczność usuwania wybranego herbicydu - Aminopielika D (oznaczonego w postaci kwasu 2,4-D) ze ścieków w metodą koagulacji wapnem przy podaniu małej i dużej dawki koagulanta. Badano skuteczność eliminacji samej substancji aktywnej jak też pozostałych parametrów ścieków jak: azot amonowy, azot azotanowy (V), fosforany, BZT5, ChZT. Badania prowadzono przy różnych czasach mieszania przy obu dawkach wapna.Przeprowadzone badania udowodniły, że jest to metoda pozwalająca na skuteczne oczyszczenie ścieków ze wszystkich zanieczyszczeń. Substancję aktywną ze środka ochrony roślin wyeliminowano ze ścieków przy wszystkich dawkach. Prawdopodobnie zanieczyszczenia zawarte w ściekach mogły ulegać procesowi sorbokoagulacji na wytrąconym osadzie skoagulowanym. Po procesie koagulacji ważnym problemem jest unieszkodliwienie powstałych osadów, co przyczynia się do poszukiwania innych metod usuwania badanego herbicydu ze ścieków.
EN
Lime application allows to remove from wastewater not only colloids and difficultly settling suspensions (coagulation), but also phosphate (precipitation and coagulation), ammonia (desorption), heavy metals (precipitation), a significant part of dissolved organic compounds (adsorption), as well as bacteria and viruses (deactivation). Depending on the pH of water during coagulation, there are two basic types of lime coagulation: coagulation with small doses of lime (Low Lime Process - LLP) pH from 9,5 to 10,5 and coagulation with high doses of lime (High Lime Process - HLP) pH from 11,0 to 11,5.The present study examined the laboratory efficiency removal of -selected herbicide - Aminopielik D (in the form of 2,4-D) from wastewater by coagulation with lime in the administration of low and high dose of coagulant. The elimination efficiency of the active substance was examined as well as other parameters of sewage such as ammonia nitrogen, nitrate nitrogen (V), phosphates, BOD5, COD. The study was conducted at different times of mixing at both doses of lime. The studies have shown that it is an effective method for purification of wastewater from all pollutants. The active substance of plant protection product were eliminated from the wastewater at all doses. Probably pollutants in the wastewater could be subject to a sorbocoagulation process with the after-coagulation-waste. An important problem is sludge neutralizing after the coagulation process. Its contributes to seek other methods of removing the tested herbicide from wastewater.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
254--266
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Anielak A.M.„ Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 2. Dojlido J. „Chemia wód powierzchniowych" Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995.
 • 3. Kowal A., Świderska-Bróż M. „Oczyszczanie wody" Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Wrocław 2000.
 • 4. Latkowska B., Sobolewski A., „Wdrążenie technologii adsorpcyjnego usuwania pestycydów ze ścieków przemysłowych", Przemysł Chemiczny 2006, Nr. 8-9, s.1041-1044.
 • 5. „Pestycydy: występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie" praca zbiorowa pod redakcją M. Biziuka. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 • 6. Sadecka Z., „Pestycydy w tlenowym oczyszczaniu ścieków i beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych", Ekotechnika 2003, Nr 1/25, s.13-17.
 • 7. Skoczko I., Metody przeróbki i unieszkodliwiania odpadowych środków ochrony roślin: [rozdz.], Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój, nr 35 : Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH Kraków 2007, s.247-263.
 • 8. Skoczko I., Attempt to apply dynamic sorption for neutralizing the pesticides in sewage, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.16, nr 2A (2007), s.496-500.
 • 9. „Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne" praca zbiorowa pod redakcją J. Nawrockiego i S. Biłozora, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2000.
 • 10. www.republika.pl/pestycydy
 • 11. www.rokita.pl - informacje dotyczące „Aminopielika D 450 SL".
 • 12. „Zarys ekotoksykologii" praca zbiorowa pod redakcją J. Namieśniuka i J. Jaśkowskiego, Eko-Farma, Gdańsk 1995.
 • 13. Zdybiewska M. „Wpływ pestycydów na zanieczyszczenia środowiska wodnego i sposoby ich unieszkodliwiania", „Nowa Technika w Inżynierii Sanitarnej" zeszyt 5, Arkady, Warszawa 1982.
 • 14. Zdybiewska E., Picheta E. „Badania nad zastosowaniem fizyko-chemicznych metod do usuwania wybranych pestycydów z wody" Zjazd Naukowy PTChem i SITPCh. Zeszyt A „Ochrona środowiska". PTChem i SITPCh, Szczecin 1977.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0015-0073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.