PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmienność ilości ścieków i nieczystości ciekłych oraz ładunku zanieczyszczeń na przykładzie oczyszczalni ścieków komunalnych w Lipsku n. Biebrzą

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Changeability Of sewage AND septage quantity AND contamination Loadbased ON study At municipal sewage treatment plant in lipsk ON the river Of biebrza
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Projektowanie i modernizacja wiejskich oczyszczalni wymaga uwzględnienia wyższych niż w przypadku dużych obiektów wahań przepływu ścieków i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń. Dodatkowo, obok aspektów technicznych pod uwagę powinny być wzięte również aspekty ekonomiczne, wśród nich kierunki rozwoju obszaru oraz koszty związane z budową i eksploatacją oczyszczalni [2]. Właściwa ocena sytuacji nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem ilości nieczystości ciekłych pochodzących z indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wysokie stężenia zanieczyszczeń w nich zawartych są źródłem przeciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń przy jednoczesnym jej hydraulicznym niedociążeniu [6]. W pracy zestawiono ilości i przedstawiono wyniki badań jakości ścieków i nieczystości ciekłych oczyszczanych w wybranej oczyszczalni w województwie podlaskim. Celem badań było określenie obserwowanego i prognozowanego udziału nieczystości ciekłych w ogólnym strumieniu oczyszczanych ścieków oraz udziału ładunku zanieczyszczeń zawartych w nieczystościach ciekłych w ogólnym ładunku zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni. Otrzymane wyniki wskazują na celowość zastosowania systemu hydrofitowego do podczyszczania nieczystości ciekłych.
EN
The aim of the paper was to determine the effect of dairy wastewater on the composition of municipal wastewater flowing into WWTP. A comparison was conducted of the composition and susceptibility to mechanical-biological treatment of wastewater with substantial dairy wastewater participation and without. In order to make physicochemical determinations, the following types of wastewater samples were collected: influent (I), wastewater after mechanical treatment (II), waste-water from particular SBR work stages (III-VI), effluent (VII). Methodology for COD fractions determination was worked out on the basis of ATV-131 guidelines. The study was conducted in two series - in 2008 and 2010 in the wastewater from WWTP in Sokółka. The mean value of COD in influent was 2280 mg O2/dm3 in the first measurement series in 2008 and 678 mgO2/dm3 in the second measurement series in 2010. In total COD of raw municipal wastewater with big dairy wastewa-ter participation in 2008 (the first measurement series) the determinable COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates (Ss=39,4 % in total COD) and slowly biodegradable substrates (Xs=44,7 % in total COD). During the second measurement series in 2010 in influent the determina-ble COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates Ss with 26,9 percentage in total COD and slowly biodegradable substrates Xs with 51,5 percentage in total COD.
Rocznik
Tom
Strony
145--153
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • 1. Błażejewski R., Nawrot T., 2009, Jak uszczelnić system gromadzenia i dowożenia nieczystości ciekłych? Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9/2009, pp. 2-3.
 • 2. Boiler M., 1997, Small wastewater treatment plants - a challenge to wastewater engineers. Water Science & Technology, Vol. 35, No. 6, pp. 1-12.
 • 3. Boruszko D., Dąbrowski W., Magrel L., 2000, Woda, ścieki i osady w małych miejscowościach województwa podlaskiego 1998-2000. Białystok.
 • 4. Boruszko D., Dąbrowski W., Magrel L., 2005, Program Ochrony Środowiska Gminy i miasta Lipsk n. Biebrzą do roku 2014. Białystok.
 • 5. Dzienis L., 2005, Technologiczne podstawy modernizacji małych oczyszczalni ścieków. Monografia Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Białystok, tom 29, str.8-11.
 • 6. Jeleń U., Wyrwik Sz., 2003, Wpływ ścieków dowożonych beczkowozami na prawidłową pracę małej oczyszczalni ścieków na podstawie eksploatacji oczyszczalni w Trzebini-Sierszy, Forum Eksploatatora, Nr 3/2003, str. 5-8.
 • 7. Obarska - Pempokowiak H., 2010, Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 69-90.
 • 8. Główny Urząd Statystyczny, 2010, Infrastruktura komunalna w 2009 roku, Warszawa.
 • 9. Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2001-2010, Ochrona Środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim, Białystok.
 • 10. Informacje uzyskane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lipsku.
 • 11. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1997 nr 132, poz. 622) z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0015-0062
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.