PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ ścieków mleczarskich na frakcje CHZTścieków komunalnych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence Of dairy wastewater ON cod fractions in municipal wastewater
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu ścieków mleczarskich na skład ścieków komunal-nych dopływających do oczyszczalni ścieków. Porównano skład i podatność na mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków mleczarskich oraz ścieków komunalnych bez znaczącego udziału ścieków przemysłowych. W celu dokonania oznaczeń fizykochemicznych zostały pobrane próbki: ścieki surowe (I), ścieki po oczyszczaniu mechanicznym (II), ścieki z poszczególnych faz procesowych SBR (III-VI), ścieki oczyszczone (VII). Metodyka ozna-czania frakcji ChZT została opracowana na podstawie wytycznych ATV-131. Badania prowadzono w dwóch seriach - w 2008 i 2010 roku w ściekach w oczyszczalni w Sokółce. Średnia wartość ChZT w dopływie do oczyszczalni wynosiła 2280 mgO2/dm3 w I serii badań oraz 678 mgO2/dm3 w II serii badań. W całkowitym ChZT surowych ścieków komunalnych z dużym udziałem ścieków z przemysłu mleczarskiego w 2008 roku dominującymi frakcjami były: rozpuszczona łatwo biodegradowalna (SS = 39,4% w całkowitym ChZT) i cząsteczkowa wolno biodegradowalna (XS = 44,7% w całkowitym ChZT). Podczas II serii badawczej w 2010 roku w dopływie dominowały frakcje ChZT: rozpuszczona biodegradowalna SS z 26,9 udziałem procentowym w całkowitym ChZT oraz cząsteczkowa wolno biodegradowalna XS z 51,5 udziałem procentowym w całkowitym ChZT.
EN
The aim of the paper was to determine the effect of dairy wastewater on the composition of municipal wastewater flowing into WWTP. A comparison was conducted of the composition and susceptibility to mechanical-biological treatment of wastewater with substantial dairy wastewater participation and without. In order to make physicochemical determinations, the following types of wastewater samples were collected: influent (I), wastewater after mechanical treatment (II), waste-water from particular SBR work stages (III-VI), effluent (VII). Methodology for COD fractions determination was worked out on the basis of ATV-131 guidelines. The study was conducted in two series - in 2008 and 2010 in the wastewater from WWTP in Sokółka. The mean value of COD in influent was 2280 mg O2/dm3 in the first measurement series in 2008 and 678 mgO2/dm3 in the second measurement series in 2010. In total COD of raw municipal wastewater with big dairy wastewater participation in 2008 (the first measurement series) the determinable COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates (Ss=39,4 % in total COD) and slowly biodegradable substrates (Xs=44,7 % in total COD). During the second measurement series in 2010 in influent the determinable COD fractions were as follows: readily biodegradable substrates Ss with 26,9 percentage in total COD and slowly biodegradable substrates Xs with 51,5 percentage in total COD.
Rocznik
Tom
Strony
130--144
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
 • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
Bibliografia
 • 1. Anielak A. M. 2008: Gospodarka wodno-ściekowa przemysłu mleczarskiego, Agro Przemysł 2/2008, 57-59.
 • 2. Arslan A., Ayberk S. 2003: Characterisation and biological treatability of "Izmit industrial and domestic wastewater treatment plant" wastewaters. Water SA, 29, 4, 451-456.
 • 3. Bartkiewicz B., Umiejewska K. 2010: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa.
 • 4. Carucci A., Rolle E., Smurra P 1999: Management optimisation of a large wastewater treatment plant. Wat. Sci. Tech. 39, 4, 129-136.
 • 5. Grala A., Zieliński M., Dudek M, Dębowski M. 2010: Efektywność oczyszczania ścieków mleczarskich w reaktorze beztlenowym o przepływie pionowym. Inż. Ekolog. 22, 97-105.
 • 6. Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J. 1998: Stosowanie komór osadu czynnego typu SBR do oczyszczania ścieków mleczarskich. Przegląd Mleczarski, 1998/10, 372.
 • 7. Olkowska O. 2010: Raport: Sytuacja na rynku mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Warszawa 17.11.2010.
 • 8. Pasztor I., Thury P, Pulai J. 2009: Chemical oxygen demands fractions of municipal wastewater for modeling of wastewater treatment., Int. J. Environ. Sci. Tech., 6, 1, 51-56.
 • 9. Rajesh Banu J., Anandan S., Kaliappan S., Ick-Tae Y. 2008: Treatment of dairy wastewater using anaerobic and solar photocatalytic methods. Solar Energy 82, 812-819.
 • 10. Rieger L., Koch G., Kuhni M., Gujer W., Siegrist H. 2001: The eawag BIO-P module for activated sludge model no. 3., Wat. Res. 35, 16, 3887-3903.
 • 11. Sadecka Z., Płuciennik-Koropczuk E. 2009: Frakcje ChZT w modelach biokinetycznych. W:// Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T 3, 39-48.
 • 12. Tawfik A., Sobhey M., Badawy M. 2008: Treatment of a combined diary and domestic wastewater in an up-flow anaerobie sludge blankiet (UASB) reaktor followed by activated sludge (AS system). Desalination 227, 167-177.
 • 13. Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H. 2007: Influence of COD-fractions on removal effectiveness and accumulation of organic matter in constructed wetlands. Ecohydrology&Hydrobiology, 7, 3-4, 311-319.
 • 14. Wojnicz M., Anielak A. M. 2008: Badania nad możliwością oczyszczania ścieków przemysłu mleczarskiego w systemie SBR z wykorzystaniem zeolitu naturalnego. W:// Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, T 2, 133-142.
 • 15. www.mlekpol.com.pl
 • 16. Wytyczne ATV-DVWK-A131P: Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. Załącznik Bilans ChZT, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2000.
 • 17. Xu S., Hulman B. 1996: Experiences in wastewater characterization and model calibration for the actived sludge process., Wat. Sci. Tech. 33, 12, 89-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0015-0061
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.