PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Podczyszczanie ścieków z przemysłu drzewnego w procesie adsorpcji statycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Pre-treatment of wastewater in the process of static adsorption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki oraz interpretację badań własnych podczyszczania ścieków z Zakładu Drewexim w procesie adsorpcji statycznej. Celem pracy było określenie optymalnych parametrów tj. czasu kontaktu ścieków z węglem aktywnym oraz masę węgla aktywnego w procesie podczyszczania ścieków w procesie adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Na podstawie badań własnych procesu adsorpcji statycznej na pylistym węglu aktywnym CWZ-22 największe zmniejszenie wartości stężeń wszystkich badanych wskaźników zanieczyszczeń - zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych oraz ogólnego węgla organicznego - uzyskano dla dawki węgla równej 100 g/dm3 i czasu trwania procesu 30 min. Stopień usunięcia zawiesiny ogólnej ZO w opisywanym przypadku wyniósł ponad 93%, substancji rozpuszczonych SR - 58%, OWO - ponad 97%. Zauważono zdecydowane zmniejszenie wartości stężeń badanych wskaźników zanieczyszczeń już przy najniższej zastosowanej dawce równej 25 g/dm3 ( stopień usunięcia ZO - 86%, SR - 46,5%, OWO - 93%). Przy stopniowym zwiększaniu dawki adsorbenta zmniejszenie wartości badanych wskaźników nie była już tak wyraźna. W dalszej części badań - wpływu czasu trwania procesu na stopień zmniejszenia wartości stężeń omawianych wskaźników - widoczne rezultaty uzyskano przy najkrótszym czasie - 10 min, przy czym najlepsze efekty uzyskano dla czasu równego 30 min (dawka pylistego węgla aktywnego stała = 100 g/dm3). Stopień usunięcia zawiesiny ogólnej - ponad 92%, substancji rozpuszczonych - 60%, OWO - blisko 98%. Analizując wyniki badań własnych można zauważyć, że zmniejszenie wartości stężenia OWO uzyskany dla pylistych węgli aktywnych jest o kilka procent wyższy od stężenia OWO uzyskanej przyzastosowaniu ziarnistych węgli aktywnych.
EN
The paper presents results and interpretation of own research of pre-treatment of wastewater from Drewexim Company in the process of static adsorption. The aim of the research was to determine the most optimum conditions of static adsorption process and to determine sorptional capacity of dusty activated carbon. Results of research with application of activated carbon CWZ-22, show that the biggest reduction of examined parameters (total suspension ZO, dissolved substances DS and TOC) were obtained for activated carbon dose 100 g/dm3 and process duration 30 min. Degree of total suspension removal in this case was over 93%, dissolved substances - 58%, TOC - over 97%.Substantial reduction of concentration of examined parameters was noted already at the lowest applied dose 25 g/dm3 (degree of removal of ZO - 86%, SR - 46.5%, TOC - 93%). With progressively increasing doses of adsorbent reduction of concentration was no longer so substantial. Next stage of research - influence of time of process duration on the decrease of parameters - showed that the biggest decrease of parameters values was noted at the first applied contact time - 10min. The best results were obtained for the contact time 30 min (dose of dusty activated carbon = 100 g/dm3). Degree of ZO removal - over 92%, SR - 60%, TOC - almost 98%. Analysis of the results also shows that decrease of TOC concentration obtained for dusty activated carbon is a few percent bigger than the one obtained for granular activated carbon.
Rocznik
Tom
Strony
74--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • 1. Anielak A. M. 2000,. Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 2. Apolinarski M., Perchuć M., Wąsowski J. 2008,. Procesy jednostkowe w technologii wody. Laboratorium., Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 3. Cagle Ch.V., 1977, Kleje i klejenie.,. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 4. Dębowski Z.: 1993,. Sorpcyjne oczyszczanie wody na węglu aktywnym., Ochrona Środowiska, T. 3.
 • 5. Hermanowicz W., Dojlido J., Kosiorowski B., Zerze J. 1999,. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków., Wydanie drugie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • 6. Juraszka B. 2007,. Oczyszczanie ścieków przemysłowych pochodzących z klejenia w produkcji drzwi i okien drewnianych., Praca doktorska, promotor prof. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch., Politechnika Koszalińska, Koszalin.
 • 7. Juraszka B., Piecuch T. 2008,. Badania odwadniania osadów pokoagulacyjnych w procesie sedymentacji odśrodkowej., Ekologia i Technika, Bydgoszcz, vol. XVI, nr 3, s. 97-105,.
 • 8. Juraszka B., Piecuch T.2008,. Badania podczyszczania ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie filtracji grawitacyjnej., Gaz woda technika 4/2008, s.29-34.
 • 9. Juraszka B., Piecuch T. 2007,. Matematyczny opis technologii podczyszczania ścieków zawierających kleje organiczne., Rocznik Ochrony Środowiska Tom 9, s. 107-131, Koszalin.
 • 10. Juraszka B., Piecuch T.: Podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne metodą koagulacji chlorkiem żelaza., Rocznik Ochrony Środowiska Tom 10, s. 221-242, Koszalin 2008.
 • 11. Juraszka B., Piecuch T. 2007,. Podczyszczanie ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie sorpcji., Inżynieria i Ochrona Środowiska, Częstochowa Tom 9, nr 3, s. 173-192.
 • 12. Juraszka B., Piecuch T. 2007,. Spalanie osadów pokoagulacyjnych zawierających kleje organiczne oraz utylizacja powstałych popiołów., Polityka Energetyczna, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. Tom 10, zeszyt 2, s. 85-101.
 • 13. Juraszka B., Piecuch T. 2008,. Study on Pre-Cleaning of Post Production Wastewater Containing Organic Glue by the Proces of Coagulation with the Use of Calcium Hydroxide., Archives of Environmental protection, PAN. Vol.34, no. 4, p. 47-61.
 • 14. Juraszka B., Piecuch T., Piekiełko J. 2002,. Analiza możliwości podczyszczania ścieków poprodukcyjnych Fabryki Okien i Drzwi DREWEXIM w Nowych Bielicach., Rocznik Ochrona Środowiska, Koszalin, Tom 4, s. 167-187.
 • 15. Juraszka B., Sumara A. 2010,. Badania efektu oczyszczania ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie koagulacji z zastosowaniem koagulanta PAX XL 19F i PIX 113., Rocznik Ochrony Środowiska, Koszalin Tom 12,.s. 663-688.
 • 16. Kowal A.L., Świderska-Bróż M. 1996,. Oczyszczanie Wody., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • 17. Ościk J. 1973,. Adsorpcja., PWN, Warszawa.
 • 18. Paderewski M.L. 1999,. Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 19. Piecuch T., Piekarski J. 2001,. Opracowanie technologii podczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji płyt wiórowych., Rocznik Ochrony Środowiska, Koszalin, Tom 3. s. 7-31.
 • 20. Praca zbiorowa pod redakcją Nawrockiego J. i Biłozora S. 2000,. Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • 21. Dziennik Ustaw Nr 137 Poz. 984 z dnia 24 lipca 2006 r.
 • 22. Karta Katalogowa firmy Elbar-Katowice Sp.z o.o. Oddział CARBON w Raciborzu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0015-0055
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.