PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Profil zmian stężenia związków węgla, azotu i fosforu w oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej Wsi Ełckiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
C, N AND p changes profile during municipal wastewater treatment in Elk W.W.t.p
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, na podstawie których określono profile zmian stężenia związków organicznych w ściekach, w tym ogólnego węgla organicznego oraz związków azotu i fosforu w nowoczesnej oczyszczalni ścieków pracującej w oparciu o system Bardenpho. Próbki pobierano zgodnie z przepływem wzdłuż przekroju oczyszczalni: ścieki surowe, po mechanicznym oczyszczeniu, po komorze defosfatacji, predenitryfikacji, denitryfikacji I stopnia, nitryfikacji I stopnia, denitryfikacji II stopnia, nitryfikacji II stopnia, ścieki oczyszczone. Stwierdzono, iż oczyszczalnia ścieków w Nowej wsi Ełckiej usuwa związki węgla do 99,77%, związki azotu do 92,05%, zaś fosforu do 99,45%. W znaczącym stopniu osiągane jest to dzięki defosfatacji i denitryfikacji, których to procesach bakterie akumulujące fosfor pobierają tlen z procesu redukcji azotanów (V).
EN
The paper presents results of the researches which were base to find out profiles of organic substances changes in municipal wastewater treatment plant in Elk. The changes of organic carbon (TOC), nitrogen and phosphorus were checked during treatment in W.W.T.P. utilizing Bardenpho system. During researches samples were taken down by the wastewater treatment line: raw wastewater, after me-chanical treatment, dephosphatation, pre-denitrification, I and II step denitrification, outflow from W.W.T.P. It was found that Elk W.W.T.P. is characterized by high efficiency of carbon removal (up to 99,77%), nitrogen (up to 92,05%) and phosphorus (up to 99,45 %).It was mainly caused by the nitrification and phosphorus removal process when bacteria were intaken oxygen from nitrate V reduction process.
Rocznik
Tom
Strony
52--63
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 1997.
 • 2. Gujer W., Kappeler J. (1992). Modeling Population Dynamics in Activated Sludge Systems. Water Sci. Techn., 25, 93-103
 • 3. Henze M., Gujer M., Mino W., van Loosdrecht M. C.M., 2000. Activated Sludge Models ASM1, ASM2, ASM2d, and ASM3. IWA. Scientific and Technical Report n 9. IWA Publishing, London, UK.
 • 4. Henze M., Harremoes P., Jansen J., Arvin E. Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne. Wyd. Politechniki Śląskiej, Kielce, 2000.
 • 5. Hu Z.R., Wentzel M.C., Ekama G.A. Anoxic growth of phosphate-accumulating organisms (PAOs) in biological nutrient removal activated sludge systems, Water Research, 2002, Vol. 36, No. 19, pp. 4927-4937
 • 6. IWA Scientific and Technical Report no 9. IWA Publishing, London, UK
 • 7. Kalinowska E., Bonar G., Duma J., Zasady i praktyka oczyszczania ścieków. Wyd. LEMTECH Konsulting, Kraków, 2005
 • 8. Kapper J., Gujer W.: Estimation of kinetic parameters of heterotrophic biomass under aerobic conditions and Characterization of wastewater for activated sludge modeling. Wat. Sci. Tech. Vol. 25, No 6, pp. 125÷139, 1992.
 • 9. Myszograj S.: Zmiany składu ścieków w czasie transportu siecią kanalizacyjną. Gaz , Woda, Technika Sanitarna 2006-7-8.
 • 10. Płuciennik-Koropczuk E., Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7-8, 2009.
 • 11. Sadecka Z., Myszograj S.: Frakcje COD w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Uniwersytet Zielonogórski
 • 12. Wentzel M.C., Muller A., Loewenthal R.E., Ekama G. A. Heterotroph anoxic yield in anoxic aerobic activated sludge systems treating municipal wastewater. Water Research 37, 2435-2441, 2003
 • 13. Wytyczne ATV-DVWK-A 131: Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. Wydawnictwo Seidel- Przywecki, 05.2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0015-0053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.