Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0012-0024

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Aspekty energetycznego wykorzystania biogazu z odpadów na przykładzie województwa lubelskiego

Autorzy Marczak, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The aspects of energetic use of biogas made from waste in Lublin voievodship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W prognozach rozwoju sektora energetycznego naszego kraju biogaz uwzględniany jest jako nośnik energii, który będzie miał znaczący udział w zakresie produkcji energii pochodzącej z zasobów odnawialnych. Wytwarzanie biogazu i jego energetyczne wykorzystywanie powinno być więc wydatnie wspomagane przez odpowiednią politykę państwa. Przedstawiono wyniki obliczeń potencjału produkcji biogazu rolniczego i metanu dla województwa lubelskiego oraz ilości energii możliwej do wykorzystania z biogazu. Określono jednostkowy koszt produkcji biogazu z hodowli zwierząt dla przyjętych danych wejściowych. Wskazano na zalety zagospodarowania biomasy z odpadów hodowlanych w systemach biogazowych. Wykorzystywanie biogazu do zasilania silników gazowych wymaga j ego wcześniejszego oczyszczania zwłaszcza ze związków siarki i wilgoci.
EN Biogas, as energy carrier, would have significant share in energy manufactured from renewable stock, on the forecast of development of Polish energy sector. Biogas manufacturing and energy utilizing should be aided by suitable public policy. Results of calculations of potential biogas and methane manufacturing in Lublin Voievodship presented in the paper, as well as sum of energy obtained from biogas. Operating costs of biogas production from animals breeding for acceptable data input were obtained. Advantages of biomass utilized from breed wastes in biogas systems were shown. Biogas need cleaning to use it as gas-engine supply, especially sulphur compounds and moisture reducing.
Słowa kluczowe
PL biogaz   energetyka   województwo lubelskie  
EN biogas   energetics   lublin voivodeship  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2009
Tom Nr 21
Strony 97--108
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Marczak, H.
  • Politechnika Lubelska, Katedra Inżynierii Procesowej, Spożywczej i Ekotechniki
Bibliografia
1. Baas H. 2004. Wytwarzanie energii elektrycznej z gazu wysypiskowego i gnilnego. Cieplne Maszyny Przemysłowe. Turbomachinery. Wyd. Polit. Łódzka, nr 125: 211-225.
2. Denisiuk W. 2006. Energetyczne wykorzystanie biogazu. Inżynieria Rolnicza, nr 3(58): 99107 (www.ekologzec.com.pl).
3. Hałuzo M. 2004. Ocena zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energetyki odnawialnej w województwie pomorskim. Słupsk (www.woj-pomorskie.pl).
4. Materiały Urzędu Statystycznego w Lublinie (www.stat.gov.pl).
5. Raport IPCC (Intergovemmental Panel on Climate Change - Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu), 2001.
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 14.07.1998 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne. Dz.U. 1998 Nr 93, poz. 590.
7. Schmack u., Oniszk A. 2004. Potencjały biogazu w Niemczech i w Polsce, przykładowe systemy, wykorzystywane materiały, ekonomika, biologia procesowa. Cieplne Maszyny Przemysłowe. Turbomachinery. Wyd. Polit. Łódzka, nr 125: 201-209.
8. Zowsik M., Oniszk-Popławska A. 2004. Potencjał techniczny produkcji biogazu rolniczego w Polsce oraz możliwości jego wykorzystania. Centrum Doskonałości Komisji Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej EC BREC/IMBER. Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW9-0012-0024
Identyfikatory