Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0093

Czasopismo

Elektroenergetyka : współczesność i rozwój

Tytuł artykułu

Ciągły monitoring i analiza jakości energii elektrycznej

Autorzy Firlit, A. 
Treść / Zawartość http://www.pse.pl/biuro-prasowe/publikacje/-/asset_publisher/Allut3P4HEzS/content/elektroenergetyka
Warianty tytułu
EN Constant monitoring and analysis of electricity quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Energia elektryczna jest towarem - jak w przypadku innych towarów - oceniana jest jej jakość. Zapewnienie wysokiej, zgodnej z obowiązującymi standardami jakości energii elektrycznej nabiera szczególnego znaczenia w warunkach kształtującego się jednolitego rynku energii elektrycznej, postępującej liberalizacji handlu energią i rosnącej wymiany energii elektrycznej między różnymi systemami elektroenergetycznymi i regionami. Głównym wyznacznikiem i kryterium oceny jakości energii elektrycznej musi być ujednolicony i porównywalny jej pomiar oraz odpowiednia analiza i interpretacja danych pomiarowych. Stąd znaczenie ciągłego monitoringu jakości energii elektrycznej jest coraz większe. Istotnym elementem systemu są zastosowane analizatory jakości energii elektrycznej. Decyzja o wyborze analizatorów powinna być przemyślana i wynikać ze świadomych oczekiwań co do ich przeznaczenia i zadań. Nie powinna ograniczać się do ceny, ale też uwzględnić oferowane właściwości metrologiczne, zakres możliwości pomiarowych i dodatkowe funkcjonalności.
EN Monitoring of electrical power quality is no longer a field of research for academics, but a common practice adopted by a number of utilities, power producers, commercial and institutional customers and even individual end users. Electricity is nowadays considered as 'goods' and therefore its quality is subject to evaluation as well. Therefore constant monitoring systems are becoming crucial for ensuring high electricity quality. The key elements of such systems are power quality analyzers, which should be thoughtfully chosen to meet specific expectations and requirements. This decision cannot be primarily cost-based, but should also allow for specific weather conditions, measurement capabilities and other required functions.
Słowa kluczowe
PL energia elektryczna   jakość energii elektrycznej   monitorowanie   analizator jakości  
EN electricity   electric power quality   quality analyzer  
Wydawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czasopismo Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
Rocznik 2011
Tom Nr 4(10)
Strony 62--76
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Firlit, A.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
[1] Krajowy Raport Benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Praca zrealizowana w ramach projektu nr 2006/018-180.02.04 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/018-180.02.04 „Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii” Nr ref. 2006/018-180.02.04.02 – Część B.
[2] T. Szczepański, J. Rączka: „Monitorowanie jakości energii elektrycznej w sieci przesyłowej”, „Elektroenergetyka – Współczesność i Rozwój”, nr 1(7)/2011, ISS N-2080-8593.
[3] A. Cieśla, Z. Hanzelka: „Inteligentne systemy elektroenergetyczne (ang. Smart Grid)”, www.smartgrid.ahg.edu.pl – portal poświęcony inteligentnym systemom elektroenergetycznym tzw. smart grids prowadzony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
[4] PN EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych, www.pkn.pl.
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 623, z dnia 29.05.2007.
[6] PN-EN 61000-4-30 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-30: Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii, www.pkn.pl.
[7] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso: „Electrical Power Quality Systems, Second Edition”, The McGraw-Hill Companies, 2003.
[8] G. Błajszczak, A. Firlit: „Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej”, Energetyka 2009, nr 12, s. 787-793.
[9] R. Neumann: „The importance of IEC 61000-4-30 Class A for the Coordination of Power Quality Levels”, 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona, 09-11.10.2007.
[10] Z. Hanzelka, A. Firlit, G. Błajszczak: „Syntetyczne miary jakości napięcia”, Automatyka, Elektryka, Zakłócenia – red. Zbigniew R. Kwiatkowski. – Gdańsk: INFOTEC H, 2011, s. 118–126.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0093
Identyfikatory