Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0084

Czasopismo

Elektroenergetyka : współczesność i rozwój

Tytuł artykułu

Straty mocy w transformatorach energetycznych zasilających dużych odbiorców przemysłowych

Autorzy Jagieła, K.  Rak, J.  Gała, M.  Kępiński, M. 
Treść / Zawartość http://www.pse.pl/biuro-prasowe/publikacje/-/asset_publisher/Allut3P4HEzS/content/elektroenergetyka
Warianty tytułu
EN Energy losses in transformers supplying power to large industrial electricity consumers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpiło radykalne zwiększenie udziału odbiorników energii o nieliniowych charakterystykach napięciowo-prądowych w ogólnej mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym. Prądy niesinusoidalne pobierane przez odbiorniki nieliniowe powodują spadki napięć o kształcie niesinusoidalnym, co prowadzi do odkształcenia krzywej napięcia dostarczanego do odbiorcy. Szybki wzrost mocy urządzeń energoelektronicznych (napędów prądu stałego i przemiennego, sterowników AC) wywołał problemy związane z obecnością i zwiększającym się poziomem wyższych harmonicznych generowanych do sieci elektroenergetycznych. Autorzy rozpatrują wpływ wyższych harmonicznych na warunki pracy transformatorów energetycznych, analizują straty w transformatorach przy przebiegach odkształconych, opisują metody wyznaczania zmniejszenia obciążenia transformatora i współczynników obniżenia dopuszczalnego obciążenia transformatorów w stacjach elektroenergetycznych. Na podstawie prowadzonych badań dochodzą do wniosku, że w typowych transformatorach energetycznych stacji WN/SN wpływ odkształcenia napięcia zasilającego jest pomijalny, a znaczenie ma jedynie stopień deformacji prądu obciążenia tj. obecność wyższych harmonicznych prądu.
EN In the recent decades the share of electrical equipment with non-linear voltage-current characteristics in the total installed power capacity has significantly increased. Non-sinusoidal currents drawn by non-linear receivers cause non-sinusoidal voltage drops resulting in supply voltage waveform distortion. A rapid grow in power electronics equipment usage (AC and DC electric drives, AC controllers) has led to problems related to the existence and increase of harmonics flows in the power grids.
Słowa kluczowe
PL transformatory   strata mocy   obciążenie transformatora   przemysłowy system energetyczny  
EN transformers   energy losses   power losses   industrial energy system  
Wydawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czasopismo Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
Rocznik 2011
Tom Nr 3(9)
Strony 46--56
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Jagieła, K.
autor Rak, J.
autor Gała, M.
autor Kępiński, M.
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
[1] Baggini A. (red): Handbook of Power Quality. John Wiley & Sons, Ltd. England 2008.
[2] Carpinelli G., Caramia P., Di Vito E., Losi A., Verde P.: Probabilistic evaluation of the economical damage due to harmonic losses in industrial energy system. IEEE Transaction in Power Delivery, Vol.11 No 2., April, 1996, 1021-1031.
[3] Desmet J., Delaere G.: „Harmoniczne. Dopuszczalna obciążalność i dobór transformatorów do pracy z prądem odkształconym. Jakość zasilania – poradnik cz. 3.5.2”, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2005.
[4] IEEE Std C57.110-2008 IEEE Recommended Practice for Establishing Liquid-Filled and Dry-Type Power and Distribution Transformer Capability When Supplying Nonsinusoidal Load Currents.
[5] Hanzelka Z.: „Jakość energii elektrycznej. Część 4. Wyższe harmoniczne napięć i prądów”, http://twelvee.com.pl/pdf/Hanzelka/cz_4_pelna.pdf.
[6] Hołdyński G., Skibko Z.: „Problemy związane z eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających odbiorniki nieliniowe”, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 5/2010, ss. 32-35.
[7] Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Wybrane parametry określające jakość pobieranej energii elektrycznej przez odbiory elektroenergetyczne dużej mocy”, „Śląskie Wiadomości Elektryczne” nr 5/99, ss. 3-8.
[8] Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Ocena jakości energii elektrycznej pobieranej przez wybrane odbiory zainstalowane w kopalniach miedzi „RUDNA” i „LUBIN” KGHM „Polska Miedź” S.A.”, opracowanie niepublikowane Nr UPZ-8/99 ZUPW Kazimierz Jagieła, Częstochowa, 11.1999.
[9] Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Wskaźniki THDdla tyrystorowego układu napędowego maszyny wyciągowej”, czasopismo naukowo-techniczne „Mechanizacja i Automatyzacja w Górnictwie”, Katowice 2000, Nr 6/355, ss. 9-13.
[10] Jagieła K., Rak J., Kępiński M.: „Ocena jakości energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia technologiczne Huty Miedzi CEDYNIA”, opracowanie niepublikowane Nr PEA/5797/2000 ZUPW K. Jagieła. Częstochowa, 01.2001.
[11] Jagieła K., Gała M., Rak J., Kępiński M., Dyner K.: „Weryfikacja strat energii elektrycznej na ciągu zasilania pieca łukowego po wymianie przekładników napięciowych”, opracowanie niepublikowane Nr UPZ-6/HSCz/03 ZUPW K. Jagieła. Częstochowa, 10.2003.
[12] Jagieła K., Sawicki A., Gała M., Rak J., Kępiński M., Sosiński R.: „Pomiary pieca łukowego w aspekcie poboru energii elektrycznej z uwzględnieniem impedancji łuku dla optymalizacji parametrów procesu wytapiania stali”, opracowanie niepublikowane Nr UPZ-2/HSCz/9/05 ZUPW K.Jagieła. Częstochowa, 07.2005
[13] Jezierski E.: „Transformatory”, WNT, Warszawa 1983.
[14] Kuśmierek A.: „Współczynnik obciążenia transformatora zasilającego odbiorniki nieliniowe i jego pomiar”, „Przegląd Elektrotechniczny” Nr 6/2004 ss. 636-638.
[15] PN-EN 50464-3:2010 Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 3: Wyznaczanie mocy znamionowej transformatora obciążonego prądami niesinusoidalnymi.
[16] Rak J.: “Influence of ACarc furnace on parameters of industrial medium-voltage network” Proceedings “Electrical Power Quality and Utilisation” EPQU’99, Kraków 1999, 315-322.
[17] Rak J., Gała M., Jagieła K., Kępiński M.: „Analiza obciążenia i strat w transformatorach przekształtnikowych układów napędowych”, „Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne”, Nr 89/2011, Katowice, ss. 139-147.
[18] Szulc Z.: „Wpływ wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym zakłady przemysłowe na jakość pracy odbiorników elektrycznych”, Elektro.info Nr 6/2003 s. 14-21
[19] www.aet.com.sg “K-Factor Isolation Transformer” (AET-2009-AET_K13-Factor_400V_R1.pdf) [10.08.2011]
[20] www.xitrontech.com Application Note AN102 K-Factor Defined (AN102 K-Factor Defined.pdf) [14.08.2011]
[21] Yazdani-Asrami M., Mirzaie M., Shayegani Akmal A.: “Calculation of Transformer Losses under Non-Sinusoidal Currents Using: Two Analytic Methods and Finite Element Analysis” “World Applied Sciences Journal”, Vol. 9 No 8, 2010, 889-897.
[22] Zakrzewski K.: „Straty dodatkowe w stalowych częściach konstrukcyjnych transformatora w świetle prawa wzrostu”, Materiały XIV Konferencji Energetyki „MODERNIZACJA - ROZWÓJ- WYZWANIA", Zamek Książ 7-9 września 2005, 357-362.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0021-0084
Identyfikatory