Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0018-0066

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Wytwornice pary w sektorze spożywczym - para czysta do kontaktu z żywnością

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja przedstawia uwarunkowania proceduralne związane z koniecznością sięgania po wytwornice pary w sektorze spożywczym.
Słowa kluczowe
PL instalacje przemysłowe   wytwornice pary   generatory pary  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 40--40
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
  • artykuł odredakcyjny
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 171/2006, poz. 1225, ze zm.).
2. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (DzU UE 2004, nr L 338/4).
3. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (DzU UE 2004, nr L 139/1).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU 2007 nr 61 poz. 417, ze zm.).
5. PN-EN 1672-2+A1:2009 Maszyny dla przemysłu spożywczego. Pojęcia podstawowe. Część 2: Wymagania z zakresu higieny.
6. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów, Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, Bruksela, 16 września 2005 r.
7. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE – przekształcenie (DzU UE z 2006 r., nr L 157/24).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0018-0066
Identyfikatory