Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0015-0048

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Mikrobiologiczne wskaźniki jakości wody w pływalniach

Autorzy Wyczarska-Kokot, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach. Na podstawie wielkości parametrów mikrobiologicznych, uzupełnionych o parametry fizyczno-chemiczne określono przydatność wody basenowej do kąpieli.
Słowa kluczowe
PL baseny   uzdatnianie wody  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2010
Tom Nr 9
Strony 78--81
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wyczarska-Kokot, J.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Bibliografia
1. DIN 19643, Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser, Düsseldorf 1997.
2. Krogulska B., Zagrożenia zdrowotne związane z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody w basenach kąpielowych, materiały seminaryjne „Pływalnie kryte. Kierunki rozwoju. Problematyka projektowania i eksploatacji”, Gdańska Fundacja Wody, Gdańsk 1999.
3. Krogulska B., Ranke-Rybicka B., Wichrowska B., Baseny kąpielowe – zagrożenia zdrowotne, uzdatnianie i dezynfekcja wody, wymagania normatywne, „Ekopartner” nr 6/1998.
4. Maziarka S., Wymagania sanitarne i przeciwepidemiczne dla basenów kąpielowych, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Inspekcji Sanitarnej, nr EN-4435-26/86, 1986 r.
5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków sanitarno-higienicznych obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz zasad sprawowania nadzoru nad ich przestrzeganiem, wersja z 4.05.2004 r.
6. Roeske W., Dezynfekcja wody pitnej, PROJPRZEMEKO, Bydgoszcz 2007.
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 61, poz. 417).
8. Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
9. Sokołowski C., Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni, MZiOS, Departament Zdrowia Publicznego, PZITS, Warszawa 1998.
10. Wyczarska-Kokot J., Mikrobiologiczna analiza jakości wód w krytych pływalniach, materiały konferencyjne VII Sympozjum Naukowo-Technicznego „Instalacje Basenowe”, Zakopane 2009.
11. Wyczarska-Kokot J., Effect of disinfection methods on microbiological water quality in indoor swimming pools, „Architecture Civil Engineering Environment” No. 4/2009.
12. http://pl.wikipedia.org.
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (DzU nr 82, poz. 937).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW8-0015-0048
Identyfikatory