Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0020

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Badania architektury i prace remontowe pierwszej elektrowni we Wrocławiu

Autorzy Łużyniecka, E.  Piskozub, J. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN A study on architecture and repair works of the first power plant in Wroclaw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawione opracowanie powstało w związku z planowanym remontem zakładu energetycznego, który znajduje się we Wrocławiu przy skrzyżowaniu ulicy Menniczej i Wierzbowej (ryc. 1). Niektóre budynki tego zakładu są pozostałością po pierwszej elektrowni wrocławskiej, wzniesionej w 1891 r. Początkowo, po wykonaniu w 1997 r. Jak wspomniano, przed przystąpieniem do analizy przeobrażeń architektury omawianego budynku, przeprowadzono badania architektoniczne jego piwnic (ryc. 2). Na tej podstawie wydzielono pięć fragmentów budowli o odmiennej chronologii. Najstarsze relikty (I faza), da-towane na XVIII w., zachowały się w piwnicach nr 1.10 oraz 4.2 i były to mury wzniesione z cegieł o wymiarach 8,0-9,0 x 12,0-12,5 x 25,0-26,0 cm, łączonych żółtoszarą zaprawą wapienną. W drugiej połowie XIX wieku (II faza) powstały zapewne mury zarejestrowane w piwnicy nr 1.5 oraz 2.8. Zostały one wzniesione z cegieł o wymiarach 6,5-7,0 x 12,0-13,0 x 27,0-28,0 cm, łączonych ciemnopiaskową zaprawą wapienną. Mury z końca tego stulecia (III faza) zarejestrowano w piwnicach nr 2.8 oraz 3.1. Zostały one wzniesione z cegieł o wybadań architektonicznych, dokonano analizy źródeł ikonograficznych i pisanych oraz przedstawiono hipotezę rozwoju zabudowy tej części miasta. Następnie opracowano projekt remontu obecnego zakładu energetycznego dotyczący osuszania oraz izolacji ścian i podłóg piwnic tego budynku miarach analogicznych do budulca z poprzedniego etapu, lecz łączonych jasnoszarą zaprawą wapienną. Cechą charakterystyczną tych ścian była ich łękowa konstrukcja. Na początku XX w. (IV faza) powstała większość ścian piwnic obecnego zakładu energetycznego. Zostały one wzniesione z cegieł maszynowych o wymiarach 6,5-7,0 x 11,0-11,5 x 24,0 cm, łączonych zaprawą cementową. Ostatnią fazę budowy opisywanych piwnic należy prawdopodobnie łączyć z modernizacją pomie-szczeń i przekształcaniem elektrowni w rozdzielnię, które nastąpiło w latach trzydziestych naszego stulecia. Przedstawione wyniki badań znalazły odzwierciedlenie w źródłach ikonograficznych, których analiza umożliwiła przedstawienie historii zagospodarowania tego fragmentu miasta.
EN This study was made in connection with repair works carried out in the power plant situated at the junction of Mennicza and Wierzbowa streets. An architectonic investigation of the cellars un-derneath the plant was accomplished. Based on the investigation and iconographic analysis, the history was traced as regards the development of this building plot. A particular attention has been paid to the history of the first power plant in Wroclaw, which was erected there in 1891, and then transformed to a switch station in 1909. A project has been put forward in the study of how to dry and insulate the walls and floor of the cellars.
Słowa kluczowe
PL pierwsza elektrownia we Wrocławiu   konstrukcja elektrowni   przekształcenia architektury  
EN study on architecture   first power plant in Wroclaw   power plant construction   conversion architecture  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 1999
Tom Nr 1(5)
Strony 69--76
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor Łużyniecka, E.
autor Piskozub, J.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0020
Identyfikatory