Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0019

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Współczesne dzieje dawnych zespołów fabrycznych w Łodzi

Autorzy Starczewska, M. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Contemporary fates of farmer industrial complexes in Łódź
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wielkie budowle - jak wielkie góiy - są dzieleni wieków. Każda fala czasu nanosi swój namul, każde plemię układa swoją cząstkę gmachu, każda jednostka przynosi swój kamień. Czas jest architektem - człowiek tylko murarzem. Victor Hugo, Katedra Maryi Panny w Paryżu Wiele zespołów pofabrycznych Łodzi istnieje do dziś, wpisanych na stałe w urbanistyczny krajobraz miasta. Zmianie jednak uległ ich sposób zagospodarowania, co wynikło z kilku przyczyn. Do najbardziej istotnych należą zmiany własności (często jest to następstwo procesów prywatyzacyjnych zachodzących w ostatnich latach w naszym kraju), zmniejszenie zapotrzebowania na produkty prze-mysłu tekstylnego, produkowane w dużych manufakturach jako wyroby zunifikowane (na korzyść wielu małych jednostek wytwórczych, które lepiej zaspokajają indywidualne gusta odbiorców), ekspansywne dążenie do pozyskiwania nowych terenów realizacyjnych, leżących wewnątrz obszarów miejskich. Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny, gdyż dotyczy zarówno terenów, tj. gruntów, jak również infrastruktury technicznej, a częstokroć także budynków istniejących, które można zaadaptować do nowych funkcji. Przedstawione opracowanie ukazuje różne sposoby podejścia do dawnych, fabrycznych kompleksów miejskich. Zaprezentowano je na wybranych przykładach (ryc. 1), z których każdy ukazuje inną sytuację, a zatem również odmienną metodę postępowania w stosunku do historycznej zabudowy poprzemysłowej.
EN Many of the former industrial complexes arc constantly registered in the urban structure of Łódź. They have been creating the image of the city since the 19-th century. We can enumerate some of their characteristic features such as: giant red blocks, brick walls, giant gates, towers, and very high smokestacks, which formed strict and gloomy stigma of the city. Nowadays most of those complexes change their owners and their function. They arc situated in the centre of Łódź and they have natural beauty of certain materials (traditionally used red brick walls, steel grating) and because of this, they may seem to be very attractive areas for new investments. There arc many possibilities of using manufacture buildings and their surroundings. It is very important that it is easy to organise parking lots and accompanying green grounds with the existing old trees. The construction of architecture is still in a good condition, and only in some cases addition of some more reinforcement is necessary (especially for a new function). In a new project, housing estates, residential estates (two level flats), public use spaces in ground floors with shopping arcades, studios, dorms, etc., arc planned on the former industrial estates. More interesting arc attempts at adapting those buildings as high school complexes or adapting them as a centre for rehabilitation of mentally handicapped children. Architectural designing approach to such a kind of buildings must be very sensitive, but not all of those industrial complexes can be adapted for new functions. Some of them (Inżynierska Street no. 6) are only catalogued and then knocked down. One of the complexes of the former textiles manufacture buildings was adapted as a centre for reha-bilitation of mentally handicapped children. It is situated at Drewnowska Street no. 77 in Łódź and consists of the owner's residential house and industrial buildings with boiler house and historic chimney from the 19-th century. The program predicts the location of hostels, warehouses, buildings for rehabilitation use, garden, parking areas in the former factory plots. Another complex of industrial buildings at Rewolucji Street no. 52 was sold to the Institute of Creative Thinking for the needs of the High Humanistic and Economy School. The main building of the complex is situated at the back of the building plot. At the front there is a tenement house, which belongs to another owner. Many aspects, were considered in the project one of them was to design and realise the investment step by step. Daria Stasiak and Grażyna Łuczko-Fijałkowska propose, as the first stage, the adaptation of the old factory at Rewolucji Street no. 52 for school estate. The second stage is the localization of technical rooms in an additional, outhouse building. Rebuilding and rehabilitation of historical, urban spaces in Łódź, using the former industrial complexes should be the process strictly connected with new organisation of communication, parking places, systems of services, and planing relations between housing, industrial quarter, green grounds, recreation and sports areas, municipal equipment. It gives an opportunity to create a new image of the city taking into consideration the industrial character of Łódź, whith simultaneous development of the modern architecture and new communication system.
Słowa kluczowe
PL zespół fabryczny w Łodzi   adaptacja budynków  
EN industrial complexes in Łódź   adaptation of buildings  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 1999
Tom Nr 1(5)
Strony 57--68
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor Starczewska, M.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0019
Identyfikatory