Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0018

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Hierarchia celów rozwoju w kreowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej Szczawno Zdrój

Autorzy Pustelnik, R. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN A hierarchy of growth targets in creating directions of spatial development by an example of tourist and health resort of Szczawno Zdroj
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kreowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. umożliwia różnorodne podejścia metodologiczne do tego zagadnienia. Niemal każdy zespół projektowy opracowuje na własny użytek swoje autorskie założenia metodologiczne, które z jednej strony odzwierciedlają możliwości i umiejętności zawodowe projektantów, z drugiej zaś wynikając ze specyfiki gminy, uwzględniają indywidualne cechy i predyspozycje rozwojowe. Prezentowane w artykule założenia metodologiczne (na przykładzie Szczawna Zdroju) oparto na wcześniejszych pracach projektowo-badawczych autora w województwie wałbrzyskim, między innymi na koncepcji aktywizacji gospodarczej Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju, na studium zagospodarowania przestrzennego województwa wałbrzyskiego oraz studium uwarunkowań i możliwości rozwoju Euroregionu Glacensis (Kotlina Kłodzka) i innych. W określaniu kierunków rozwoju miejscowości tury-styczno-uzdrowiskowych szło o zwrócenie uwagi na koncentrację atrakcji turystycznych oraz na hierarchię celów rozwoju, poczynając od najważniejszych, tzw. misji, poprzez cele strategiczne, główne i uzupełniające. Takie hierarchiczne, wielowarstwowe podejście uzyskuje pozytywną opinię, zarówno w kręgach zawodowych, jak i ze strony reprezentacji społeczności lokalnej, więc może stanowić kolejny wzorzec do opracowywania studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
EN The legal regulations of spatial development dated July 7, 1994, which indicated how to make up the "Study on conditions and directions of spatial development concerning particular districts" are general and inaccurate. In the course of the planning practice they arc subject to various interpretations or they are appended in order to achieve greater effectiveness in economic stimulation of the boroughs under conditions of Polish transformation. The author investigates the problems of initiating, supporting and accomplishing the restructuring processes in boroughs by way of spatial planning. A proposition has been put forward as regards creation of the di actions of spatial development, based on a hierarchy of growth targets, starting from the most important one, that is, mission, via strategic and fundamental ones to supplementary objectives. An example is taken of the "Study on conditions and directions of spatial development of Szczawno Zdroj" passed by the Borough Council on June 8, 1998. By making a hierarchy of development objectives it is possible to carry out effective and rational policy of space and economy management as well as to disable untimely or accidental investments which might set up barriers to a borough's development.
Słowa kluczowe
PL zagospodarowanie przestrzenne   Szczawno-Zdrój   struktura hierarchiczna celów  
EN spatial development   Szczawno Zdroj   hierarchy of growth targets  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 1999
Tom Nr 1(5)
Strony 51--56
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Pustelnik, R.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0018
Identyfikatory