Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0015

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Przyszłościowe wizje kształtowania środowiska mieszkaniowego

Autorzy Kwiatkowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Futuristic visions of shaping housing environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Koniec XX wieku skłania do refleksji nad dziedzictwem i dorobkiem myśli architektonicznej oraz nad stanem środowiska naturalnego i zurbanizowanego. Niesie on w sobie również pewne wyzwanie, gdyż jest zapowiedzią nowej ery, a być może nawet przełomu w kształtowaniu środowiska życia człowieka. W ostatnim stuleciu społeczeństwo ewoluowało od społeczeństwa cywilizacji industrialnej do postindustrialnej, od ekspansji procesów produkcyjnych, konsumpcyjnych i urbanizacyjnych do prób samoograniczenia i kontroli procesów wzrostu, szukania równowagi w ekosystemie, ochrony i rekultywacji środowiska życia człowieka. Wymogiem ostatnich czasów w działaniach lokalnych stało się myślenie globalne ze względu na złożoność, współzależność i skalę procesów środowiskowych i cywilizacyjnych. Podstawowe problemy i konflikty w środowisku zurbanizowanym postindustrialnej cywilizacji dotyczą zachwiania równowagi między środowiskiem naturalnym a zurbanizowanym [6], zanieczyszczenia środowiska życia człowieka oraz rozrastającej się sieci komunikacji w związku z rosnącą mobilnością społeczną. Niekontrolowanemu wzrostowi towarzyszy wizualny chaos i bezład przestrzenny w strefach miejskich i w krajobrazie otwartym wzdłuż korytarzy komunikacyjnych. Tereny przemysłowe w tkance miejskiej ulegają degradacji na skutek re-strukturyzacji przemysłu i wdrażania nowych technologii. Kompleksy budynków biurowych stoją puste i niewykorzystane, w związku z komputeryzacją procesów zarządzania i minimalizacją zatrudnienia w administracji. Niekontrolowany rozwój tkanki quasi-mieszkaniowej w strefie podmiejskiej, w postaci slumsów poziomych lub pionowych, blokuje rozwój miast. Jednocześnie mamy do czynienia z pewnym wyczerpaniem się wzorców zabudowy mieszkaniowej w aglomeracji miejskiej. Wzrost liczby ludzi bezdomnych, opustoszałe budynki w centrach miejskich zamieszkałe przez dzikich lokatorów, odpady cywilizacyjne, katastrofy budowlane, kryzys energetyczny, szum informacyjny itd., wszystko to tworzy krajobraz środowiska mieszkaniowego pod koniec XX wieku; wieku, który charakteryzuje się z jednej strony nieograniczonymi możliwościami materiałowymi i technologicznymi, z drugiej zaś - brakiem rozwiązań podstawowych problemów wynikających z zagrożeń społecznych i ekologicznych.
EN The present study deals with the futuristic visions of shaping housing environment. An attempt has been made at pointing out trends in modern thinking about future development and forms of habitat and housing complexes, based on spatial visions. These were presented at the international conference and architectonic exhibition "New scenarios for living" organized by the Finnish Association of Architects, Helsinki 1993. Architects from different European countries were invited to participate in the conference. Their task was to work out and present the directions and standards of the future development of residential structures. Based on the visions put forward, the following futuristic models of shaping housing environment were distinguished: global strategics, transit corridors and city edges as a potential for development of housing structures, city seen as a giant scene, oases and archipelagos, ecological residential structures, deconstructivism and anticonstructivism in forming housing environment, apartment block as an urbanistic module, puzzles - graphic compositions, paradoxes and provocations. These models can be placed in two basic trendes: conservative one referring to the tradition of the site, and modernistic one that breaks with traditional forms of housing structures in favour of modem building structures based on the latest technology.
Słowa kluczowe
PL środowisko mieszkaniowe   blok mieszkalny   korytarze tranzytowe   miasto   ekologiczne struktury mieszkaniowe  
EN residential environment   apartment block   transit corridors   city   ecological structure of housing  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 1999
Tom Nr 1(5)
Strony 27--32
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.
Twórcy
autor Kwiatkowska, A.
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0018-0015
Identyfikatory