Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0048

Czasopismo

Architectus

Tytuł artykułu

Bradford w Wielkiej Brytanii Miasto w procesie regeneracji

Autorzy Damurski, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Warianty tytułu
EN Bradford (United Kingdom) regeneration of the city
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Krytycznym momentem powojennego rozwoju europejskich miast był upadek przemysłu w 1980 i 1990. Ten proces był bardzo widoczny w Wielkiej Brytanii, gdzie oprócz kryzysu gospodarczego i pogorszenia środowiska w miastach miała miejsce destrukcja procesów społecznych Najbardziej interesujące są jednak sposoby zwalczania tych wszystkich problemów miejskich, opracowane przez brytyjski rząd w ostatnich latach i o gólnie o nazwie "rewitalizacji". Dokument ten definiuje siedem głównych cech rewitalizacji obszarów miejskich, które były badane w Bradford City (West Yorkshire). Trudno jest ocenić skuteczność brytyjskich programów odnowy obszarów miejskich ze względu na długoterminowe realizacje. Możliwości zastosowania angielskich metod regeneracji w Polska są uznawane.
EN The critical moment of the post-war development of European urban areas was the collapse of industry in the 1980's and 1990's. This process was very evident in the United Kingdom, where apart from economic crisis and deterioration of environment in the cities, destructive social processes took place. The most interesting, however, are the ways of tackling all those urban problems, worked out by the British government in the past years and generally named the "urban regeneration". This paper defines seven main features of urban regeneration which were studied in Bradford City (West Yorkshire). It is hard to assess the effectiveness of British urban renewal programmes because of their intended long-term implementation. In the conclusions the potential possibilities of employing English regeneration methods in Poland are considered.
Słowa kluczowe
PL historia regeneracji   regeneracja miast   Bradford  
EN history of regeneration   urban regeneration   Bradford  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Architectus
Rocznik 2006
Tom Nr 1(19)
Strony 57--65
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Damurski, Ł.
  • Katedra Planowania Przestrzennego Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Campbell Mike, Regeneration and employment, [w:] Regenera¬tion in the 21st century. Policies into practice, red. John Low, Bristol 2000.
[2] Carley Michael, Introduction, [w:] Regeneration in the 21st century. Policies into practice, red. John Low, Bristol 2000.
[3] Government Office for Yorkshire and the Humber, Regional spatial strategy for Yorkshire and the Humber to 2016. Based on selective review of RPG12, Londyn 2004.
[4] Healey Patsy, The institutional challenge for sustainable urban regeneration, ..Cities" 1995, t. 12, nr 4.
[5] Herbert David, Towns and cities, [w:] The changing geography of the United Kingdom, red. Vince Gardiner i Hugh Matthews,Londyn 2000.
[6] Johnston Ron, Introduction, [w:] The changing geography of the United Kingdom, red. Vince Gardiner i Hugh Matthews, Londyn 2000.
[7] Lee Simon, Yorkshire (and the Humber), [w:] England. The state of the regions, red. John Tomaney i John Mawson, Bristol 2002.
[8] Llewelyn-Davies, Banister David, Hall Peter, Transport and city competitiveness - Literature Review, Londyn 2004.
[9] MacGregor Susanne, Social policy and the city, [w:] Handbook of urban studies, red. Ronan Paddison, Londyn 2001.
[10] Madanipour Ali, Social exclusion and space, [w:] The city reader third edition, red. Richard T. LeGates i Frederic Stout,Londyn 2003.
[11] Office for National Statistics, Census 2001. Key statistics for local authorities in England and Wales, Londyn 2003.
[12] Office of Population Censuses and Surveys, 1991 Census. Key statistics for local authorities, Londyn 1994.
[13] Raco Mike, Assessing the discourses and practices of urban regeneration in growin region, „Geoforum" 2003, nr 34.
[14] Rees Philip, Philips Deborah, Geographical patterns in a cluster of Pennine cities, [w:] Ethnicity in the 1991 Census, t. 3, red. Peter Ratcliffe, Londyn 1997.
[15] Sachs-Jeantet Céline, Managing social transformations in cities. A challenge to social sciences, „Management of Social Transfor¬mations MOST. Discussion Paper Series" 1995, nr 2.
[16] Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1996.
[17] Special Report: Blooms on Brownfields - Urban Regeneration, „The Economist" 2005, t. 375, z. 8420.
[18] Thornley Andy, Urban planning and competitive advantage: London, Sydney and Singapore, Londyn 1999.
[19] Tomaney John, Introduction, [w:] England. The state of the regions, red. John Tomaney i John Mawson, Bristol 2002.
[20] Tosics Iván, Thea Dukes, Urban development programmes in the context of public administration and urban policy, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 2005, t. 96, nr 4.
[21] Willmott Peter, Urban trends 2. A decade in Britain's deprived urban areas, Londyn 1994.
[22] Yorkshire Forward, Regional economic strategy for Yorkshire & Humber 2003-2012, Yorkshire 2003. Źródła internetowe
[23] http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/ results/bradford.htm (8.12.2005).
[24] http://www.bradford.gov.uk (7.12.2005).
[25] http://www.bradfordurc.com (12.12.2005).
[26] http://www.city-of-bradford.com (7.12.2005).
[27] http://www.urbansplash.co.uk (12.12.2005).
[28] http://www.visitbradford.com (7.12.2005).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0016-0048
Identyfikatory