Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW5-0001-0127

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje

Tytuł artykułu

Tendencje rozwojowe w procesach uzdatniania wody dla potrzeb energetyki zawodowej i ciepłownictwa

Autorzy Stańda, J.  Iwańska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Direction of development preparation of water for power and heat plants
Konferencja Konferencja naukowo-techniczna ENERGETYKA 2000 (8-10.11.2000 ; Wrocław)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Postępująca degradacja zasobów wodnych związana m.in. z rosnącym zasoleniem wód naturalnych oraz konieczność ochrony środowiska powodują, że przepisy z tym związane stawiają coraz ostrzejsze wymagania w zakresie redukcji ilości ścieków odprowadzanych do środowiska. Wymagania te powodują konieczność modernizacji procesów technologicznych stacji uzdatniania wody, które mogą być nieekonomiczne oraz są przyczyną powstawania znacznej ilości ścieków pochodzących z regeneracji wymienników. Spowodowało to wzrost zainteresowania metodami membranowymi. Procesy fizyczne przebiegające bez żadnych zabiegów chemicznych sprawiają, iż uzyskuje się z jednej strony dobrej jakości permeat, z drugiej zaś zagęszczony koncentrat soli stanowiących naturalne zanieczyszczenie wody. W artykule przedstawiono wybrane problemy technologiczne procesu uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy oraz kierunki analiz ekonomicznych uzasadniających celowość stosowania tej metody.
EN The progressive degradation of water resources related to, among other things, the increasing salinity of natural waters and the necessity of protection of environment cause the relevant regulations to lay down more and more stringent requirements for the reduction in a quantity of sewage disposed of to environment. These requirements anticipate the necessity for modernization of technological processes in the stations of water treatment which can be non-economical and are the reason of production of large amounts of sewage that come from the recuperation of exchangers. This brought about an increase in interest in membrane methods. Chemical processes running without any chemical operations result in the permeate of good quality and the condensed concentrate of salts being the natural water pollution.
Słowa kluczowe
PL uzdatnianie wody   odwrócona osmoza   koszt przygotowania wody  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
Rocznik 2000
Tom Vol. 56, nr 10
Strony 313--320
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Stańda, J.
autor Iwańska, I.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPW5-0001-0127
Identyfikatory