Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0019-0075

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Narzędzia Smart Grid. Systemy sterowania obciążeniem

Autorzy Głowacki, F. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Globalny popyt na energię rośnie szybko na całym świecie. Szacuje się, że tempo tego wzrostu wynosi około 2,2 procenta rocznie, co oznacza, że obecnie światowa konsumpcja energii w ilości 20 300 terawatogodzin wzrośnie w 2030 roku do 33 000 terawatogodzin. Ta wzrostowa tendencja inicjuje wyzwanie bardziej efektywnego niż dotąd wykorzystania energii. Wiąże się to z modernizacją starzejącej się infrastruktury energetycznej w wielu krajach. Optymalizacja systemów energetycznych powinna objąć wiele elementów: źródła energii odnawialnej (które poprzez zastosowanie zasobników energii powinny być lepiej zintegrowane z systemem), wykorzystanie małych, zdecentralizowanych dostawców energii, transmisję powodującą mniejsze straty oraz inteligentne użytkowanie energii. Uporanie się z tymi wyzwaniami wymaga sieci o elastycznej, „myślącej” infrastrukturze, która kierowałaby energię dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. Takim rozwiązaniem jest Inteligentna Sieć Energetyczna – Smart Grid. Myśląc o nowym nie należy zapominać o starym – takim już istniejącym narzędziem, które z powodzeniem może zostać wykorzystane dla realizacji inteligentnych sieci, są systemy sterowania obciążeniem poprzez sieć elektroenergetyczną, w Polsce znane pod nazwą Sterowanie Częstotliwością Akustyczną (SCA).
EN Global energy demand grows in the whole world. Estimated is that the rate of growth amounts to 2,2% per year what means that the present global energy consumption equal to 20 300 TWh will reach 33 000 TWh in the year 2030. This rising tendency initiates a challenge to more effective energy utilization that in many countries means modernization of the ageing energy intrastructure. Optimization of energy systems should comprise many elements: renewabie energy sources (which through application of energy storages should be better integrated with the system); making use of smali, decentralized energy suppliers; energy transmission generating lower losses and inteligent energy utilization. Dealing with these challenges needs a network of elastic, "thinking" intrastructure that would direct energy exactly where it is needed. A solution of this kind is the Inteligent Power Network - Smart Grid. But when speaking of the new, you must not torget the old - such already existing tools, which can successtully be applied for realization of inteligent networks, are the systems of load control through power network, known in Poland as the SCA - Acoustic Frequency Control.
Słowa kluczowe
PL Inteligentna Sieć Energetyczna – Smart Grid   sterowania obciążeniem   Sterowanie Częstotliwością Akustyczną  
EN Inteligent Power Network - Smart Grid   load control systems   Acoustic Frequency Control  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2011
Tom nr 6
Strony 370--372
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Głowacki, F.
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/We z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej
[2] Głowacki F.: Sterowanie popytem na energię elektryczną w warunkach rynku energii. Energetyka 2005, nr 2
[3] Głowacki F., Koseda H.: Kształtowanie charakterystyki obciąż enia dobowego. Energetyka 2000, nr 1
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS3-0019-0075
Identyfikatory