PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty konstrukcji układów wlewowych w formach piaskowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Chosen aspects of construction of the gating system in sand moulds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The monograph concerns the chosen aspects of the construction of the gating systems designed for ferrous metals in sand moulds. On the ground of the results of fluidity investigations: rod test and spiral test, there has been presented the method of determination the rheological parameters of liquid metals alloys. On the ground of the fluidity rod test it has been defined the curves of fluxion of metals alloys about different overheating degrees. The simulating investigations of pouring process of the perpendicular channels in the rod test has confirmed the thesis about the growth of boundary layer about the same parameters in channels about different diameters. It has been proved, that the parameters of metal boundary layer (supplementary rheological parameter and shape factor of boundary layer), appointed in definite conditions, can be applied to calculation of the thickness of metal boundary layer in the channels of gating system. There are two boundary layers: rheological and solidified. The thickness of the rheological boundary layer in channel of gating systems depends on: the value of supplementary rheological parameter appointed on the ground of the fluidity tests, the metallostatic pressure and length of the channel. The thickness of solidified boundary layer depends on the time and the thermophysical properties of the sand mould material. It has been affirmed, that in the first several seconds of pouring the sand moulds with the liquid ferrous metals, there is a violent fall of the flow ratio value in the channels of the gating systems. In this work there has been an attempt to prove that this phenomenon had been caused by the violent growth of the gas pressure and the large over-cooling of the metal boundary layer in the channels of gating system. On the basis of the hydraulic model of the heat flow, the method of determination heat dissipation coefficient in the sand moulds channels has been proposed. This coefficient allows to determinate the required overheating value for any element of gating system about definite dimensions. The simulation-experimental investigations of the ferrous metals flow through the furcated gating system permitted on ascertainment of occurrence the phenomenon of reflection the planes of metal stream in horizontal distributor channel and on explanation its influence on the process of filling niches of sand mould. On the ground of the analyses of the investigations results there have been presented the new proposals of calculation methods of metal flow efficiency coefficient through elements of gating systems.
Rocznik
Strony
1--162
Opis fizyczny
Bibliogr. 208 poz., tab., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Anspach H., Flieβproben und ihre Auswertung, Gieβereitechnik, 1963, H. 8, s. 235-241.
 • 2. Arbenz H., Aluminiumβ, Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften. Jahresübersicht Leichtmetall-Sand und Kokillenguβ, Gieβerei 65, 1978, Nr. 22-26, s. 623-625.
 • 3. Balandin R. F., Kosircev L. P., Reologićeskoe issledovanie treśćmoustoićivosti otlivok vo vremâ ih zatverdivaniâ, Lit. Proizv., 1978, nr 1, s. 5-8.
 • 4. Baranowski A., Ignaszak Z., Ocena własności cieplnych wybranych ceramicznych materiałów izolacyjnych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1984, nr 8, s. 43-50.
 • 5. Baslow G., Beeley P., The flow of liquid metals in fine passages, Brit. Foundrym, 1979, No. 3, s. 61.
 • 6. Bastin P., Armbruster J. C, Azou P., Flow ability and viscosity, Mod. Castings, 1962, No. 6, s. 72-81.
 • 7. Benesch R., Janowski., Mamro K., Metalurgia żelaza. Podstawy fizykochemiczne procesów, Katowice, Wyd. Śląsk 1979.
 • 8. Bińczyk F., Piątkowski J., Smoliński A., Wpływ temperatury odlewania na intensywność przepływów stopów Al-Si w kanale próby spiralnej, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1999, nr 40, s. 269-273.
 • 9. Bokota A., Sowa L., Numeryczna symulacja krzepnięcia przepływającego metalu w kanale formy, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1994, nr 19, s. 42-50.
 • 10. Borkowski S., Obrabotka ćuguna v litejnoj forme organićeskimi soedinendmi, v: Materâly Naućno-Teoret. Konf Sovetskih i Pol'skih Molodyh Ućenyh, Kiev 1984, s. 150-152.
 • 11. Borowiecki B., Analiza współczynnika sprawności przepływu metalu w elementach układów wlewowych piaskowych form odlewniczych na podstawie reologicznych własności ciekłego żeliwa, praca doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 1983, maszynopis.
 • 12. Borowiecki B., Computer simulation of round bar fluidity test, Solidifaction of metals and alloys, 1999, Vol. 1, No. 40, s. 15-24.
 • 13. Borowiecki B., Grubość błonki tlenków i wielkość wydzieleń grafitu w warstwie przyściennej żeliwa w kanałach układu wlewowego, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 1997, Vol. 17, nr 1, s. 9-16.
 • 14. Borowiecki B., High temperature corrosion of surface layer in process o£ creating cast, Journal „Physico-Chemical Mechanics of Materials", 2004, nr 4, s. 252-254.
 • 15. Borowiecki B., Krzywe płynięcia żeliwa szarego, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 37, s. 25-30.
 • 16. Borowiecki B., Metoda oznaczania właściwości reologicznych ciekłych siluminów, w: Metale nieżelazne w przemyśle okrętowym, KBM PAN Oddz. Poznań, WSM, Szcze¬cin 1993, s. 199-210.
 • 17. Borowiecki B., Metoda wyznaczania bezwymiarowego współczynnika wnikania ciepła w kanale układu wlewowego, w: Materiałoznawstwo, Odlewnictwo, Jakość, t. II. Kraków, Wyd. Politechniki Krakowskiej 1997, s. 163-168.
 • 18. Borowiecki B., Metoda wyznaczania stałej stygnięcia warstwy przyściennej, w: Mate¬riały na formy i rdzenie odlewnicze, Częstochowa, Politechnika Częstochowska 1986, s. 16-25.
 • 19. Borowiecki B., Model hydrauliczny przepływu ciepła w kanale formy odlewniczej, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 32, s. 254 — 261.
 • 20. Borowiecki B., Non-metallic inclusions in casts of low-alloyed cast steel, Acta Metallurgica Slovaca, 2004, nr 10, s. 712-714.
 • 21. Borowiecki B., Optymalizacja odlewu wzorcowego do oznaczania współczynnika akumulacji ciepła materiału formy, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 35-42.
 • 22. Borowiecki B., Parametry reologiczne warstwy przyściennej metalu w kanałach form piaskowych, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 2004, Vol. 24, nr 3, s. 37-44.
 • 23. Borowiecki B., Przepływ metalu przez rozgałęziony układ wlewowy, w: Topienie i odlewanie stopów odlewniczych, Kraków, AGH, Komitet Metalurgii PAN 1999, s. 59-64.
 • 24. Borowiecki B., Przyczyny korozji wysokotemperaturowej na odlewach żeliwnych, Archiwum Odlewnictwa, 2004, nr 14, s. 64-71.
 • 25. Borowiecki B., Rozwinięcie iloczynowej formuły współczynnika sprawności przepły¬wu żeliwa w układzie wlewowym, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 36, s. 71-78.
 • 26. Borowiecki B., Struktura warstwy przyściennej żeliwa szarego w kanałach układu wlewowego form piaskowych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Ka¬towice 1994, nr 19, s. 69-76.
 • 27. Borowiecki B., The causes of fracture mechanics in low alloyed steel casts, in: Fracture mechanics of materials and structural integrity, Lviv, Karpenko Physico-Mechanical Institute of NASU 2004, s. 767-770.
 • 28. Borowiecki B., The computer analysis of cast iron flow in branched gating system, w: Polskie odlewnictwo w zintegrowanej Europie, III Polski Kongres Odlewnictwa, Warszawa 2000, s. 79-85.
 • 29. Borowiecki B., Wpływ konstrukcji układu wlewowego na powstawanie wad w odle¬wach żeliwnych, w: Krzepnięcie i właściwości stopów odlewniczych, XIII Sympozjum Naukowe. Kraków, Wyd. AGH 1987, s. 61-64
 • 30. Borowiecki B., Współczynnik odkształcenia warstwy przyściennej w próbach lejności, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 1993, nr 12, s. 77-84.
 • 31. Borowiecki B., Wydzielenia grafitu w przypowierzchniowej warstwie elementów układu wlewowego odlewów żeliwnych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1996, nr 27, s. 57-62.
 • 32. Borowiecki B., Zmienność współczynnika sprawności przepływu w funkcji czasu zalewania, Archiwum Odlewnictwa, 2004, nr 14, s. 621-626.
 • 33. Borowiecki B., Chudzikiewicz R., Operedelenie koefficenta ispol'zovanid čuguna skvozf èlementy litnikovej sistemy, v: Problemy kaćestva i èffektivnosti litejnovo proizvodstva, XII Nacional'na Naućno-Tehnićeska konferenciâ z meždunarodnym učastem,Vraca,, Bułgaria 1984 (mikrofilm).
 • 34. Borowiecki B., Chudzikiewicz R., Współczynnik sprawności przepływu żeliwa w elementach układu wlewowego, w: Badania podstawowe i stosowane siłą napędową w rozwoju technologii odlewniczych, Sympozjum PAN Komitetu Metalurgii Sekcji Teo¬rii Procesów Odlewniczych, Kraków, Instytut Odlewnictwa w Krakowie 1984, s. 83.
 • 35. Borowiecki B., Soiński M. S., Einfluss der Gieβzeit beim Giessen von Gusseisen in Sandformen auf den Geschwindigkeitskoeffizienten im Gieβ- und Anschnittsystem, Gieβerei-Praxis, 1992, Nr. 22, s. 358-361.
 • 36. Borowiecki B., Wysiecki M., Struktura odlewu staliwnego w strefie pękania, w: Nowe materiały. Nowe technologie w przemyśle okrętowym, Szczecin, Wyd. Uczelniane Poli¬techniki Szczecińskiej 1998, s. 23-28.
 • 37. Borowiecki B., WysieckiI M., Struktura warstwy przyściennej staliwa austenitycznego w elementach układu wlewowego form kwarcowych na szkle wodnym, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 1995, nr 14, s. 13-18.
 • 38. BRASZCZYŃSKI J., Krystalizacja odlewów, Warszawa, WNT 1991.
 • 39. BRASZCZYŃSKI J., Teoria procesów odlewniczych, Warszawa, PWN 1989.
 • 40. BRASZCZYŃSKI J., SWADOWSKI J., MITKO M., KONOPKA Z., TOMCZYŃSKI S., Wizualiza¬cja procesów krystalizacji cieczy modelowych, Przegl.. Odlewn., 1983, nr 1, s. 5-9.
 • 41. BURAKOWSKI T., WIERZCHOŃ T., Inżynieria powierzchni metali, Warszawa, WNT 1995.
 • 42. BURBIEŁKO A., FRAŚ E., GUZIK E., KAPTURKIEWICZ W., PORĘBSKI M, Modelowanie krzepnięcia wlewka Fe-Si-Mg, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Ka¬towice 1997, nr 30, s. 43-50.
 • 43. BYDAŁEK A., Określenie wpływu parametrów odlewniczych na zdolność do wypełnie¬nia wnęki formy metodą badań modelowych na przykładzie stopów lekkich, Politechni¬ka Wrocławska, Zeszyty Naukowe, Mechanika, 1965, nr 123.
 • 44. BYDAŁEK A., O mechanizmie wypełniania formy ciekłym metalem, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 37, s. 31-40.
 • 45. BYDAŁEK A., MUTWIL J., Lejność metali i stopów a optymalne parametry zalewania form odlewniczych, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 31, s. 9-12.
 • 46. CAMPBELL J., CASTINGS, London, Butterworth-Heinemann Ltd 1991.
 • 47. CHUNG T. J., FINITE ELEMENT ANALYSIS IN FLUID DYNAMICS, München, Carl Hanser Verlag 1983.
 • 48. ĆISTAKOV V., VOZDVIŽENSKIJ V., Rasčet kritičeskoj skorosti zapolneniâ form, LIT. PROIZV., 1971, nr 3, s. 9-11.
 • 49. CRIVELLI L. A., IDELSOHN S. R., A temperature-based finite element solution for phase-change problems, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHOD IN ENGINEERING, 1986, no. 23, s. 99-119.
 • 50. CZIKEL J., Die Gieβharfe als technologische Probe zur Prüfung der Vergieβbarkzeit, FREIBERGER FORSCHUNGSHEFTE, 1957, B 24-1, s. 9 -21.
 • 51. DAMIMG XU, QINGCHUN LI, PEHLKE R. D., A mathematical model and numerical method for computer simulation of temperature, composition, solid-fraction, pressure and liquid flow fields in alloy casting solidification, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1992, nr 17, s. 1-7.
 • 52. Defretin G., Calcul des modules de soldification des pieces de fonderie, FONDERIE, 1978, No. 12, s. 355-361.
 • 53. Dhatt G., Gao D. M., Finite element simulation of metal flow in moulds, INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHOD IN ENGINEERING, 1990, vol. 30, s. 821-831.
 • 54. DROUZY M., SCIAMA G., Refroidissement natural de formes metalliques simples, FONDERIE, 1976, No. 353, s. 49-50.
 • 55. DŽAGPAROV U. S., RABINOVIČ A. R., RYLOV D. Â., Âvlenie vnutrennogo teplootvoda pri zapolnenii litejnyh form, MAŚINOSTROENIE, 1972, nr 2, s. 147-152.
 • 56. DŽAGPAROV U. S., RABINOVIČ A. R., RYLOV D. Â., Ohlaždenie židkogo metalla v period zapolneniâ formy, LIT. PROIZV., 1972, nr 10, s. 30-32.
 • 57. Engler S., Lee Z. H., Fleiβvermögen und Warmrissverhalten von Blei-Legierungen, GIEΒEREI-FORSCHUNG, 1978, Nr. 3, s. 107-116.
 • 58. Falęcki Z., ANALIZA WAD ODLEWÓW, Kraków, Wyd. AGH 1997.
 • 59. Flemings M. C., Fluidity of metals — techniques for producing ultra-thin section castings, BRITISH FOUNDRYM, 1964, No. 7, s. 312-325.
 • 60. Fraś E., KRYSTALIZACJA METALI, Warszawa, WNT 2003.
 • 61. Fraś E., KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW, Warszawa, PWN 1992.
 • 62. Fraś E., Teoria związku między przechłodzeniem a liczbą ziaren eutektyki globularnej, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 36, s. 20-26.
 • 63. Fraś E., KAPTURKIEWICZ W., Ciśnienie krystalizacji żeliwa, KRZEPNIĘCIE METALI I STO-PÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1994, nr 19, s. 117-125.
 • 64. Fraś E., KAPTURKIEWICZ W., KOMPUTEROWA SYMULACJA KINETYKI KRYSTALIZACJI ODLEWU, w: METODY KOMPUTEROWE W TEORII CIEPLNEJ PROCESÓW ODLEWNICZYCH, Gliwice, Wyd. Insty¬tutu Odlewnictwa Politechniki Śląskiej 1985, s. 104 — 112.
 • 65. Fraś E., KAPTURKIEWICZ W., BURBIEŁKO A., Modelling of growth of ductile iron grains in the condition of real casting cooling, Solidification of Metals and Alloys, 1995, No. 23, s. 71-76.
 • 66. Fraś E., Podrzucki C, Żeliwo modyfikowane, Kraków, Wyd. AGH 1987.
 • 67. Gawroński j. i inni, Komputerowe wspomaganie opracowania technologii masywnych odlewów staliwnych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 61-86.
 • 68. Gawroński J. i inni, System komputerowy SIMTEC do przewidywania procesów od¬lewniczych, w: Modelling of casting and foundry processes, Politechnika Poznańska, Zeszyty Naukowe, Mechanika, 1998, nr 45, s. 7 -17.
 • 69. Głownia J., Krystalizacja staliwa, Kraków, Wyd. AGH 1984.
 • 70. Górny Z., Proces wypełniania formy odlewniczej ciekłym metalem, w.: Teoria proce¬sów technologicznych w odlewnictwie metali, Warszawa, WNT 1965, s. 161-178.
 • 71. Górny Z., Przygotowanie ciekłego metalu, T. II, część 5. Kontrola jakości procesu przygotowania ciekłego metalu, Kraków, Metale Nieżelazne i Ich Stopy Odlewnicze, Instytut Odlewnictwa 1995, s. 1 -74, 272.
 • 72. Górny Z., Przygotowanie ciekłego metalu, T. II, część 4. Ocena właściwości ciekłych stopów, Kraków, Metale Nieżelazne i Ich Stopy Odlewnicze, Instytut Odlewnictwa 1995, s. 1-23.
 • 73. Górny Z., Przygotowanie ciekłego metalu, struktura i właściwości, w: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych, Warszawa, WNT 1992, s. 19-48.
 • 74. Gregoraszczuk M., Maszynoznawstwo odlewnicze, Kraków, Wyd. AGH 1994.
 • 75. Gulâev B. B., Teoria litejnyh processov, Leningrad, Izd. Mašinostroenie 1976.
 • 76. GulajewB. B., Teoria procesów odlewniczych, Warszawa, WNT 1963.
 • 77. Guzik E., Struktura i właściwości żeliwa sferoidalnego otrzymanego metodą PE, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 36, s. 57- 62.
 • 78. Guzik E., Wyprzedzanie fazy ścianowej podczas krystalizacji eutektyki grafitowej. Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 87-96.
 • 79. Hajkowski M., Prognozowanie właściwości mechanicznych odlewów z podeutektycznych siluminów na podstawie procesów cieplnych i struktury krystalicznej. Badania zdolności chłodzących form ze spiekanych proszków metali, Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002.
 • 80. Hess K., Układy wlewowe i zasilanie odlewów, w: Mały poradnik odlewnika, Warsza¬wa, WNT 1965, s. 342 -387.
 • 81. Hess K., Ignaszak Z., Przewodnictwo cieplne mas formierskich w funkcji temperatury, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1980, nr 3, s. 264-278.
 • 82. Holtzer M., Oddziaływanie ciekłego metalu z materiałem ceramicznym, w: Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych i odlewniczych, Kraków, Wyd. AGH 1997, s. 87-110.
 • 83. Holtzer M., Transport pierwiastków przez granicę faz spowodowany wzajemnym oddziaływaniem ciekłego metalu i masy formierskiej, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 1990, z. 8, s. 33-39.
 • 84. Holtzer M., Zych J., Zjawiska zachodzące na granicy faz masa formierska — ciekłe żeliwo a jakość powierzchni odlewów, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Kato¬wice, Katowice 1997, nr 33, s. 263-270.
 • 85. Ignaszak Z., Virtual prototyping w odlewnictwie. Bazy danych i walidacja, Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002.
 • 86. Ignaszak Z., Właściwości termofizyczne materiałów formy w aspekcie sterowania pro¬cesem krzepnięcia odlewów, Politechnika Poznańska, Rozprawy, 1989, nr 211.
 • 87. Ignaszak Z., Baranowski A., Morfologia krzepnięcia a warunki zasilania odlewów. Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1994, nr 19, s. 19-24.
 • 88. Ignaszak Z., Baranowski A., Problemy sterowania krzepnięciem odlewów poprzez dobór materiałów i konstrukcji formy, Politechnika Poznańska, Zeszyty Naukowe Mechanika, 1988, s. 89-99.
 • 89. Ignaszak Z., Hajkowski M., Ścisłość i struktura krzepnięcia odlewów ze staliwa nisko stopowego, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 97-108.
 • 90. Ignaszak Z., Popielarski P., Właściwości termofizyczne otulin izolacyjno-egzotermicznych oznaczone metodą zagadnień odwrotnych, Archiwum Odlewnictwa, 2003, nr 9, s. 209- 219.
 • 91. Interesov N., Issledovanie vâzkosti źidkih čugunov v zavisimosti ot ih himičeskogo svojstva i temperatury nagreva, dissertaciâ na soiskanie učebnoj stepeni kand, tehn. nauk, Moskva 1954.
 • 92. Jeancolas M., Devaux H., Guiny M., Alimentation des pieces moulees en sable, Fonderie, 1978, No. 379, s. 193-197.
 • 93. Jura S., Funkcje opisujące proces krystalizacji metali i stopów, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1984, nr 8, s. 51-70.
 • 94. Jura S., Jura Z., Krzywa kalorymetryczna i źródło ciepła w analizie termicznej i derywacyjnej procesu krzepnięcia żeliwa, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowi¬ce, Katowice 1992, nr 16, s. 126-139.
 • 95. Jura S., Suchy J., Segregacja pierwiastków stopowych podczas krzepnięcia kierunko¬wego odlewu, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1980, nr 2, s. 11-68.
 • 96. Kapturkiewicz W., Modelowanie kinetyki i austenityzacji żeliwa sferoidalnego perlitycznego, Archiwum Odlewnictwa, 2004, nr 14, s. 203-208.
 • 97. Kapturkiewicz W., Modelowanie krystalizacji odlewów żeliwnych, Kraków, Wyd. Nauk. AKAPIT 2003.
 • 98. Karnozickij V. N., Kontaktnyj teploobmen v processah lit’â, Kiev, Izd. „Naukova Dumka" 1978.
 • 99. Karsay S. J., The sorelmetal book of ductile iron. Sorelmetal, Rio Tinto Iron & Titanum 2004.
 • 100. Karsay S. J., Żeliwo sferoidalne i jego wytwarzanie, Warszawa, Wyd. Metals & Minerals 2000.
 • 101. KEMBŁOWSKl Z., Reometria płynów nienewtonowskich, Warszawa, WNT 1973.
 • 102. Kidawa-Kukla J., Wpływ szczeliny skurczowej na pole temperatur wlewka i wlewni-cy o przekroju wielokąta foremnego, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowi¬ce, Katowice 1985, nr 9, s. 109-119.
 • 103. Kisiel J., REOLOGICZNE RÓWNANIA STANU OŚRODKÓW QUASI-LINIOWYCH, Wrocław, Ossoli¬neum 1980.
 • 104. Kloćnev N. I., LITEJNYE SVOJSTVA ĆUGUNA, Moskva, Izd. Mašinostroenie 1967.
 • 105. Kniaginin G. STALIWO. METALURGIA I ODLEWNICTWO, Katowice, Wyd. Śląsk 1977.
 • 106. Konopka Z., Cisowska M.,. Lejność kompozytów na osnowie stopu AlMg1O z cząst¬kami SiC, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, 2003, Vol. 3, nr 9, s. 293-298.
 • 107. Kubicki J., Modelling of heat transfer for casting coats, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1995, nr 23, s. 11-18.
 • 108. Kubicki J., Odlewnicze powłoki ochronne Al-Cu na staliwie żarowytrzymałym, Poli-technika Szczecińska, PRACE NAUKOWE, 1996, Nr 529.
 • 109. Kumanin I. B., Litejnye svojstva splavov, LIT. PROIZV., 1980, nr 2, s. 3-6.
 • 110. Kuszewski J., Własności termofizyczne materiałów form odlewniczych jako wskaźnik ich zdolności do odprowadzania ciepła z odlewu, PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA, 1973, zeszyt specjalny nr 10.
 • 111. Landolt Bornstein, ZAHLENWERTE UND FUNKTIONEN AUS PHYSIK * CHEMIE * ASTRONOMIE * GEOPHYSIK UND TECHNIK, Berlin, Springer Verlag 1971, s. 73-754.
 • 112. LEKSYKON TECHNICZNY, Warszawa, WNT 1976.
 • 113. Lewandowski J. L., MATERIAŁY FORMIERSKIE I RDZENIOWE, Warszawa, PWN 1991.
 • 114. Lewandowski J. L., Materiały i urządzenia do produkcji rdzeni z mas wiązanych chemicznie, PRZEGLĄD ODLEWNICTWA, 2000, nr 1, s. 13-15.
 • 115. Lewandowski J. L., TWORZYWA NA FORMY ODLEWNICZE, Kraków, Wyd. Naukowe AKAPIT 1997.
 • 116. Lipnicki Z., KRZEPNIĘCIE CIECZY PRZEPŁYWAJĄCEJ W KANALE CHŁODZĄCYM, Zielona Góra, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej 1999.
 • 117. Longa W., KRZEPNIĘCIE ODLEWÓW, Katowice, Wyd. Śląsk 1985.
 • 118. Longa W., Ogólne podstawy teoretyczne analizy różniczkowej krzywych stygnięcia odlewów, ARCH. HUTNICTWA, 1983, nr 3, s. 281-304.
 • 119. Longa W., Teoretyczna formuła do obliczania czasów zalewania form piaskowych żeliwem, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1995, nr 24, s. 71-76.
 • 120. Longa W., Zagadnienie swobodnej i hamowanej krystalizacji, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 37, s. 89-96.
 • 121. Ludwig A., THERMO PHYSICAL PROPERTIES NECESSARY FOR ADVANCED CASTING SIMULATIONS, in: SIXTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON SUB SECOND THERMO PHYSICS, September 26-28, 2001, Leoben, Austria.
 • 122. Łybacki W., Zmiana zawartości gazów w żeliwie szarym rafinowanym w procesie indukcyjno-plazmowym, Politechnika Poznańska, ZESZYTY NAUKOWE, Mechanika, 1988, nr 33, s. 15-23.
 • 123. Majchrzak E., Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Częstochowa, Wyd. Polit. Częstochowskiej 2001.
 • 124. Marciniak H., Dziduszko R., Program rentgenowskiej analizy fazowej (wersja 2,8), JCPDS 1994.
 • 125. Mishima S., Szekeley J., The modelling of fluid and heat transfer in mould filling, ISIJ Inernational, 1989, vol. 29, no. 4, s. 324 -332.
 • 126. Mochnacki B., Modele matematyczne w teorii cieplnych procesów odlewniczych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1981, nr 4, s. 23-34.
 • 127. Mochnacki B., Suchy J., Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów, Warszawa. PWN 1993.
 • 128. Mochnacki B., Suchy J., Numerical methods in computational of foundry processes, Kraków, Polish Foundrymen's Technical Assoc. 1995.
 • 129. Mrowec S., Kinetyka i mechanizm utleniania metali, Katowice, Wyd. Śląsk 1982.
 • 130. Murza-Mucha P., Wykorzystanie stopowych warstw powierzchniowych na odlewach za pomocą bezpośredniej reakcji między masą formierską a krzepnącym stopem, w: Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zielona Góra, Wyd. WSI 1987.
 • 131. Mutwil J., Komputerowa symulacja przepływu ciekłego metalu w kanale formy, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1992, nr 17, s. 89 -97.
 • 132. Mutwil J., Nowa metoda badań mechanizmu krzepnięcia metali i stopów w okresie przepływu, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 36, s. 59-64.
 • 133. Mutwil J., Ocena zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas wypełniania metalem formy odlewniczej, Zielona Góra, Wyd. WSI 1992.
 • 134. Mutwil J., Bydałek A., Lejność metali i stopów w ujęciu parametrycznym, w: Ten-dencje rozwojowe w procesach produkcyjnych, Zielona Góra, Wyd. Politechniki Zielo-nogórskiej 1997, s. 187-192.
 • 135. Mutwil J., Bydałek A., Wpływ zakresu temperatur krzepnięcia metali i stopów na charakterystykę wypełniania formy, KTBM PAN, Oddział w Poznaniu, WSI Zielona Góra, Zeszyty Naukowe, Mechanika, 1987, nr 82, nr 17, s. 10-15.
 • 136. Navrotsky A., Thermodynamic Properties of Minerals. Minerał Physics and Crystallography. A Handbook of Physical Constants, AGU Reference, 1995, Shelf 2.
 • 137. Niesse J. E., Flemings M. C., Taylor H. F., Application of theory in understanding fluidity of metals. Mod. Castings, 1959, no. 11, s. 685-697.
 • 138. Ohno A., The soldification of metals, Tokyo, Chijin Shokan Co. 1976.
 • 139. PAEVIČ M. B., ČIKARA D. M., Struktura čuguna pri lit’e v obyčnye kokili, Lit. Proizv., 1978, nr 5, s. 9-10.
 • 140. Parent-Simonin S., Parmentiel C, Duflot J., Margerie J. C., Structures superficielles des pieces moulees en fonte, Fonderie-Fondeur d' Aujourd hui, 1984, No. 40, s.7-15.
 • 141. Perzyk M., Nowa generacja oprogramowania wspomagającego projektowanie proce¬sów odlewniczych, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 185-190.
 • 142. Perzyk M., Projektowanie zasilania odlewów z żeliwa sferoidalnego wspomagane komputerowo, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 36, s. 79-86.
 • 143. Perzyk M, Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A., Odlewnictwo, War¬szawa, WNT 2000.
 • 144. Petela R., Przepływ ciepła, Warszawa, PWN 1983.
 • 145. Podrzucki C., Żeliwo: struktura, właściwości, zastosowanie, Kraków, Wyd. ZG STOP 1991.
 • 146. Podrzucki C, Kalata C, Metalurgia i odlewnictwo żeliwa, Katowice, Wyd. Śląsk 1976.
 • 147. Poradnik fizykochemiczny, Warszawa, WNT 1974.
 • 148. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo, Warszawa, WNT 1997.
 • 149. Pribyl Â., Teoria litejnyh processov, Moskva, Mir 1967.
 • 150. Prosnak W. J., Mechanika płynów, t. 1, Warszawa, PWN 1977.
 • 151. Prowans S., Metaloznawstwo, Warszawa, PWN 1988.
 • 152. Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, Warszawa, WNT 1996.
 • 153. Pyšmincev N. P., Režim zalivki form čugunom i rasčet litnikovyh sistem, Lit. Proizv., 1984, nr 5, s. 24-26.
 • 154. Rabinovič B. R., Litejnoe svojstva, opredelâûščie sposobnosti splavov k zapolneni formy, Lit. Proizv., 1970, nr 7, s. 22-24.
 • 155. Rabinovicz B. V., Mai R., Drossel G., Grundlagen der Giess — und Speisetechnik fur Sandformguss, Leipzig, VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie 1978.
 • 156. Rączka J., Tabor A., Technologia odlewnictwa — projektowanie, Kraków, Politechni¬ka Krakowska 1988.
 • 157. Retel K., Holtzer M., Wpływ temperatury na zwilżalność masy formierskiej przez ciekłe żeliwo, w: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych, Zielona Góra, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej 1997, s. 241-245.
 • 158. Roesch K., Zimmerman K., Stahlguss, Dusseldorf, Verlag Stahleisen G.M.B.H. 1966.
 • 159. Rudnik S., Metaloznawstwo, Warszawa, PWN 1998.
 • 160. Rutkowska A., Wpływ wtrąceń niemetalicznych na przemiany przechłodzonego austenitu, Mechanik, 1993, z. 2-H.
 • 161. Rzeczkowski M., Określanie zjawisk fizycznych i fizykochemicznych w czasie powsta¬wania wad powierzchniowych w wilgotnych formach piaskowych pod działaniem wyso¬kiej temperatury, Zielona Góra, WSI 1973.
 • 162. Sahm P. R., Richter W., Hediger F., Das rechnerische Simulieren und Modellieren von Erstarrunsvorgängen bei Formguss, Giesserei-Forschung, 1983, Nr. 2, s. 35-42.
 • 163. Sakwa W., Żeliwo, Katowice, Wyd. Śląsk 1974.
 • 164. Sakwa W., Wachelko T., Materiały na formy i rdzenie odlewnicze, Katowice, Wyd. Śląsk 1981.
 • 165. Sakwa W., Wachelko T., Janicki E., Teoria i praktyka technologii mas formierskich Katowice, Wyd. Śląsk 1970.
 • 166. Samsonov V., I., An Y. S., Skotarenko V. S., Osobennosti zatverdivaniâ zagotovok pereryvnom gorizontal'nom lit’e serogo čuguna, Lit. PROIZV., 1978, NR 10, S. 9-11.
 • 167. Sciama G., Simulation de la soldification et du remplissage des pieces coulees. Vued'ensemble et perspectives, Fonderie-Fondeur d'Ajourd' hui, 1990, no. 100, s. 21.
 • 168. Sciama G., Drouzy M., Mise en regime thermique de coąuilles a refroidissement na turel. Etude theoretiąue et experimentale, Fonderie, 1980, no. 401, s. 279-295.
 • 169. Sciama G., Jeancolas M., Temps de soldification de pieces elementaires coulees en sable. Coefficients de forme et calcul pratique des masselottes, Fonderie, 1971, no. 303, s. 239-250.
 • 170. Sciama G., Journee F., Simulation du remplissage par canaux verticaux degressifs, Fonderie-Fondeur d'Aujourd'hui, 1995, no. 148, s. 10-32.
 • 171. Sczygiol N., Modelowanie numeryczne zjawisk termodynamicznych w krzepnącym odlewie i formie odlewniczej, Częstochowa, Wyd. Politechniki Częstochowskiej 2000.
 • 172. Sczygiol N., Równania krzepnięcia w ujęciu metody elementów skończonych, Krzep¬nięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1997, nr 30, s. 221-232.
 • 173. Sękowski K., Piaskowski Z.., Wojtowicz Z.., Atlas struktur znormalizowanych odlew¬niczych, Warszawa, WNT 1972.
 • 174. Siauv T. , Davis A. J., Analyse de l'ecoulement dans les canaux degressifs des moules de fonderie sous pression, Fonderie, 1980, no. 403, s. 347-356.
 • 175. Skoczovsky P., Siman J.., Strukturna analyza latin, Bratislava, Wyd. Techn. Ekon. Lit, 1989.
 • 176. Skoczylas R., Badania modelowe procesu zapełniania wnęki formy, Krzepnięcie Metali i Stopów, 1995, nr 23, s. 65-70.
 • 177. Skoczylas R., Micro/Macroscopic modelling of solidification of complex-shaped castings using PC, Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1992, nr 17, s. 145-152.
 • 178. Skoczylas R., Numerical modeling of liquid flow during fllling of mould cavity, Metallurgy and Foundry Eng., 1993, Vol. 19, No. 3, s. 379-392.
 • 179. Soiński M. S., Application of shape measurement of graphite precipitates in cast iron in optimising the spheroidising process, Acta Stereologica, 1986, vol. 5, no. 2, s. 311-317.
 • 180. Soiński M. S., Sferoidyzacja żeliwa niskoaluminiowo-krzemowego mieszanką cerową, Seria: Metalurgia nr 22, Częstochowa, Wyd. Wydziału Inżynierii Procesowej, Materia¬łowej i Fizyki Stosowanej 2001.
 • 181. Soiński M. S., Stradomski Z.., Sferoidyzacja żeliwa niskoaluminiowo-krzemowego mieszanką cerową, Solidification of Metals and Alloys, 1997, No. 33, s. 85-89.
 • 182. Sowa L., Model krzepnięcia odlewu z uwzględnieniem ruchów fazy ciekłej, Archiwum TMiA, KBM PAN Oddz. Poznań, Poznań 1998, vol. 18, s. 287-296.
 • 183. Sowa L., Symulacja narastania fazy stałej podczas przepływu metalu w zakrzywionym kanale dopływowym, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice
 • 184. Sowa L., Zjawiska przepływu ciepła i masy w procesie wypełniania formy ciekłym me¬talem, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1998, nr 37, s. 65-70.
 • 185. Sowa L., Bokota A., Model krzepnięcia stopu dwuskładnikowego w pionowej próbie lejności, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, 2003, vol. 3, nr 10, s. 193-198.
 • 186. Staffels R.., Etablissement d' une formule general de calcul des attaques de coulée et du temps de remplissage de l’ empreinte, LA FONDÉRIE BELGE, 1981, no. 5, s. 3- 7.
 • 187. Staniszewski B., WYMIANA CIEPŁA. PODSTAWY TEORETYCZNE, Warszawa, PWN 1979.
 • 188. Staronka A., CHEMIA DLA METALURGÓW, Warszawa, WNT 1979.
 • 189. Stawarz M., Szajnar J., Wojtowicz Cz., Metoda ATD jako sposób oceny jakości że¬liwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, 2004, vol. 4, nr 14, s. 468- 475.
 • 190. Suchy J., Analiza krzepnięcia odlewów z wykorzystaniem symulacji komputerowej i badań metalograficznych, MECHANIKA, 1987, nr 17, s. 21- 24
 • 191. Šumihin V. S., Zamaâtin V. M., Baum B. A., Beleckij A. K., Gisterezis vâzkosti železouglerodistyh rasplavov, LIT. PROIZV., 1978, nr 6, s. 4- 5.
 • 192. Szajnar J., Gawroński J., Wpływ wymuszonego mieszania strugi ciekłego metalu na strukturę odlewu, KRZEPNIĘCIE METALI I STOPÓW, PAN Oddz. Katowice, Katowice 1992, nr 17, s. 164-173.
 • 193. Szara wara J., TERMODYNAMIKA CHEMICZNA, Warszawa, WNT 1985.
 • 194. Szmigielski T., WPŁYW WIELKOŚCI ZIARNA OSNOWY KWARCOWEJ NA PRZEBIEG TEMPERATURY W MASIE FORMIERSKIEJ, w: TENDENCJE ROZWOJOWE W PROCESACH PRODUKCYJNYCH, Zielona Góra, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej 1997, s. 277- 283.
 • 195. Szweycer M., Nogalska D., METALURGIA I ODLEWNICTWO. ZJAWISKA POWIERZCHNIOWE W PROCESACH ODLEWNICZYCH, Poznań, Wyd. Politechniki Poznańskiej 2002.
 • 196. Taylor C., Hood P., A numerical solution of the Navier-Stokes eąuations using the finite element techniąue, COMPUTER & FLUID, 1973, vol. 1, s. 73-100.
 • 197. Tomasevic D., Calcul des rendements hydrauliąues des systemes de remplissage en moulage sable, FONDERIE-FONDEUR D'AUJOURD' HUI, 1999, No. 184, s. 33-41.
 • 198. Tomasevic D., Hemon Y., Homogenisation des dćbites aux attaąues d'un canal horizontal en moulage sable, FONDERIE-FONDEUR D'AUJOURD'HUI, 1997, no. 67, s. 35-41.
 • 199. TroskolaŃski A. T., HYDROMECHANIKA, Warszawa, WNT 1969.
 • 200. Urbanik E., BADANIE KINETYKI WYDZIELANIA GAZÓW Z SUSZONYCH MAS RDZENIOWYCH NA SPO¬IWACH ORGANICZNYCH, Kraków, Wyd. AGH 1969.
 • 201. Vejnik A. L., TERMODINAMIKA LITEJNOJ FORMY, Moskva, Mašinostroenie 1968.
 • 202. Walther H., Sahm P. R., Ein Modell fȕr die rechnerische Simulation des Einflieβessens metallischer Schmelze in die Gieβform, GIEΒEREI FORSCHUNG, 1986, Nr. 4, s. 119-124.
 • 203. Wilkinson W. L., Ciecze nienewtonowskie, Warszawa, WNT 1963.
 • 204. Wlodawer R., Die gelenkte Erstarrung von Stahlguss, Dȕsseldorf, GieBerei-Verlag 1967.
 • 205. Wlodawer R., Gelenkte Erstarrung von Gusseisen, Dȕsseldorf, Gieβerei-Verlag 1977.
 • 206. Wood W. L., Practical Time-stepping, Oxford, Clarendon Press 1990.
 • 207. ZAHARČENKO Z. V., Akimov Z. P., ZAHARČENKO I. P., Vliânie pograničnoj vâzkosti na skorost' vyplyvania grafitovyh častic v čugune, Lit. Proizv., 1978, nr 9, s. 3- 4.
 • 208. Zych J., Analiza wad odlewów, Kraków, Wyd. AGH 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0035-0098
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.