Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0032-0027

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Komputerowy układ do oceny w trybie on-line stopnia zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła

Autorzy Taler, J.  Trojan, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Computer system for on-line assessment of a coal fired boiler heating surfaces' fouling level
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiony komputerowy system monitorowania pracy kotła umożliwia ocenę stopnia zanieczyszczania ścian komory paleniskowej oraz powierzchni konwekcyjnych w trybie on-line. Na podstawie pomiarów temperatury, ciśnienia i przepływów czynników, a także na podstawie analizy składu chemicznego spalin dokonywana jest analiza wymiany ciepła w palenisku kotła i w parowniku. Sprawność kotła energetycznego obliczana jest przy zastosowaniu metody pośredniej. Obliczanie w trybie on-line komory paleniskowej kotła umożliwia obliczanie strumienia ciepła przepływającego od spalin do parownika kotła. Z porównania obliczonego i zmierzonego strumienia przepływu masy pary przegrzanej wyznaczany jest współczynnik sprawności cieplnej ekranów komory paleniskowej. Obliczane są również bezwymiarowe współczynniki charakteryzujące strumienie ciepła przejmowane przez parownik i przegrzewacz kotła. Rezygnując ze stałych cykli czasowych uruchamiania zdmuchiwaczy, częstotliwość włączania zdmuchiwaczy żużla i popiołu może być zoptymalizowana z wyznaczanego w trybie on-line rzeczywistego stanu zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotła, przyczyniając się do obniżenia zużycia wody i pary w zdmuchiwaczach żużla i popiołu oraz zwiększenia trwałości rur przegrzewaczy i ekranów kotła.
EN Presented is a computer based boiler performance monitoring system providing on-line assessment of combustion chamber walls and convective surfaces fouling. Temperature, pressure and flow measurements results as well as flue gas analysis data are used to analyse the heat transfer in boiler furnace and evaporator. Power boiler efficiency is calculated by means of an indirect method. The on-line calculation of a combustion chamber allows for determination of heat flow rate between a boiler furnace and evaporator. Comparing the calculated and measured flow rate of superheated steam mass one can obtain the coefficient of combustion chamber waterwalls thermal efficiency. Calculated are also non-dimensional factors characterizing heat flows taken up by evaporator and boiler superheater. Instead of actuating slag-and-ash blowers in fixed time cycles, the frequency of their switching-on can be optimized by the on-line evaluated real boiler heating surfaces' fouling level, greatly contributing to reduction of water and steam consumption by slag-and-ash blowers and increasing of superheater and waterwalls' boiler pipes lifetime.
Słowa kluczowe
PL kotły   monitorowanie zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych   zdmuchiwacze żużla i popiołu  
EN boilers   heating surfaces' fouling monitoring   slag-and-ash blowers  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2008
Tom nr 10
Strony 675--679
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Taler, J.
autor Trojan, M.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, taler@ss5.mech.pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Clyde Bergemann, 2004, Slag measurement promises better sootblowing. Modern Power Systems, Vol. 24, No 2, pp. 34-35
[2] Taler J., Taler D.: Tubular type heat flux meter for monitoring internal scale deposits in steam boilers. VGB PowerTech, Vol. 86, 2006 No. 4, pp. 84-91
[3] Taler J., Trojan M., Taler D.: Monitoring of slagging and fouling in steam boilers. Konferencja problemy badawcze energetyki cieplnej PBEC2007, Warszawa
[4] Taler J., Taler D.: Slag monitoring system for combustion chambers of steam boilers. An International Journal, Heat Transfer Engineering, Vol. 30, 2009, No. 10-11 (praca przyjęta do druku)
[5] Orłowski P., Dobrzański W., Szwarc E.: Kotły parowe. Konstrukcja i obliczenia. WNT, Warszawa 1989
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0032-0027
Identyfikatory