Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0031-0069

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Obecne możliwości technologiczne ograniczania emisji CO2 z elektrowni węglowych

Autorzy Rakowsk, J. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Present technical possibilities to limit CO2 emission from coal-fired power plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ograniczenie emisji CO2 było jednym z głównych tematów 20. Kongresu Energetycznego w Rzymie. W artykule zawarto wiele danych potrzebnych dla analizy możliwości stworzenia programu redukcji tej emisji w Polsce. Stwierdzono że, przy dzisiejszym stanie techniki znaczące ograniczanie emisji CO2 z eksploatowanych elektrowni węglowych jest technicznie możliwe tylko poprzez chemiczną absorpcję CO2 zawartego w spalinach emitowanych z kotłów lub poprzez zgazowanie węgla. Opisano możliwości i konsekwencje dostosowania wybranych bloków IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) do redukcji CO2. Wprowadzenie redukcji emisji CO2 w tych blokach spowoduje wzrost kosztu energii elektrycznej o 30-40%.
EN Limitation of CO2 emission was one of the main problems of the 20th World Energy Congress in Rome. Included are many data needed for analysis of possibility to create the emission reduction program in Poland. Ascertained is that on the present technical level the significant CO2 emission reduction is possible only through chemical absorption of the CO2 contained in boilers' flue gases or through coal gasification. Described are possibilities and consequences of selected IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) blocks adaptation to CO2 reduction. In case of these blocks implementation of CO2 emission reduction process will cause the increase of electric energy cost by 30-40%.
Słowa kluczowe
PL elektrownie węglowe   CO2   redukcja emisji  
EN coal-fired power plants   CO2   emission reduction  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2008
Tom nr 6
Strony 395--408
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rakowsk, J.
  • Instytut Energetyki, Zakład Procesów Cieplnych
Bibliografia
[1] Voges K.: Climate Change Mitigation Technologies - the Siemens Roadmap to Carbon Capture and Storage, referat nr P001091 - World Energy Congress, Rome 2007
[2] Justin S.: Advanced Energy Technologies Can Resolve the Environmental, Supply, and Reliability Constraints of Producing and Using Fossil Fuels, referat nr P001379, ibid
[3] Sharef U.: Where the Asian Giants will get the Electricity they need? referat SA-6, ibid
[4] Strömberg L., Sauthoff M.: The Zero Emission Fossil Fuel Power Plant - from vision to reality, refert P001032, ibid
[5] Keiji Makino: Demonstration Project: Oxy-Fuel Combustion at Callide-A Plant, referat P001437, ibid
[6] Castelo Branco R.: Technological Development in Carbon Sequestration at Petrobras, Referart P001128, ibid
[7] Rakowski J.: CO2 Capture Technologies. Conclusions for Poland, referat P001000, ibid
[8] Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants, DOE/NETL-2007/1281, Revision 1, August 2007
[9] Pulverized Coal Oxy-combustion Power Plants, DOE/NETL-2007/1291, Revision, October 2007
[10] Fossil Energy Power Plant Desk Reference, DOE/NETL-2007/1282, May 2007
[11] FutureGen Technology. Overview, January 2008, http://www.futuregenalliance.org/technology.stm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0031-0069
Identyfikatory