PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Dewatering galleries dewatering of mines in the Western District of the Polish Kingdom
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zakres terytorialny opisywany w niniejszym artykule został ograniczony do obszaru Zachodniego Okręgu Królestwa Polskiego, rozwijanego sukcesywnie z Dozorstwa Olkusko-Siewierskiego, które działało do 1833 r. Nazwę Okręg Zachodni często zastępuje się powszechniej używanym terminem Zagłębie Dąbrowskie, określanego, jako obszar znajdujący się w widłach Białej i Czarnej Przemszy. W ujęciu niniejszego artykułu, Okręg Zachodni składa się z powiatów będzińskiego, południowej części częstochowskiego oraz zachodniej części olkuskiego. Górnictwo było i jest służebne wobec społeczeństwa i innych gałęzi przemysłu i nie tyle niszczy, co przekształca naturę, zapewniając pośrednio rozwój technologiczny, ekonomiczny i społeczny kraju. Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego – swoiste ślady działalności górniczej – zachowały się, niestety w szczątkowej formie, w otaczającym nas krajobrazie.
EN
The territorial boundaries in this article have been limited to the area of the Western District of the Polish Kingdom being developed step by step from Olkusz-Siewierz Supervisory Area Board, that operated till 1833 r. The name of Western District is often replaced by the term Dąbrowa Coalfield denoted as the land located in -between the rivers of Białej (White) and Czarnej (Black) Przemszy. As presented in this article the Western District consisted of Będzin county, southern part of Częstochowa county and western part off Olkusz county. Mining is menial with regard to society and other industrial branches and does not so destroys but transforms the nature securing indirectly technological, economical and social development of the country. Dewatering galleries of hard coal mines - a unique traces of mining activity - have been preserved, unfortunately in a fragmented manner, in the surrounding landscape.
Rocznik
Tom
Strony
40--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz., rys.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Przesmycki P.: Historia rozwoju Dąbrowy Górniczej. Prz. Górn.-Hutn. 1927, nr 10, s. 298-303, nr 11, s. 336-341
 • 2. Jaros J.: Zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego. Zaranie Śląskie, 1968, z. 1, 41 -49
 • 3. Jaros J.: Specyfika rozwoju górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Prz. Górn. 1985, z. 9, s. 303-306
 • 4. Łukasiewicz W.: Korpus Górniczy w Okręgu Zachodnim, [w:] Kula W. (red.): Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej. 1966, t. 2, PWN, Warszawa, s. 7-110
 • 5. Jaros J.: Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku w latach 1769-1922. Archeion 1956, nr 26, s. 187-213
 • 6. Pazdur J.:Organizacja i polityka górnicza (1772 do 1918 r.). [w:] Pazdur J. (red.): Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. 1961, t. 2, Wydaw. Górn.-Hut., Katowice, s. 17-38
 • 7. Tabeński K.: O kopalnictwie węgla kamiennego u nas ze szczególnym względem na Dąbrowę Górniczą. Przyroda i Przemysł 1872, nr 5, s. 297-299; nr 26, s. 313-314; nr 27, s. 322-324; nr 30, s. 362-363; nr 31, s. 373-374; nr 32, s. 382-384
 • 8. Wójcik A.: Ziemie "Trójkąta Trzech Cesarzy" na mapach topograficznych. Przegląd i charakterystyka map niemieckich, austriackich i rosyjskich z lat 1815-1915. Zesz. Muz. Miejskiego " Sztygarka " 1999, vol. I, s. 15-21
 • 9. Wójcik A.: Dąbrowska Sztygarka na tle początków górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Prz. Górn. 1996, nr 6, s. 37-40
 • 10. Łabęcki H.: Wiadomość ogólna o górnictwie Rządowem w r. 1840. Bibl. Warsz., 1841, z. 2, s. 219-228
 • 11. Srokowski K.: Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem. Szkic historyczno-statystyczny. Prz. Górn.-Hutn. 1906, nr 8, s. 231-239
 • 12. Srokowski K.: Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem. Prz. Górn.-Hutn. 1910, nr 9, s. 277-289
 • 13. Łabęcki H.: O utworze węgla brunatnego w Polsce i związki jego z pokładami solnymi. Bibl. Warsz. 1852, z. 4, s. 472-477
 • 14. Rutkowski F.: Węgiel brunatny w zagłębiu Dąbrowskiem. Prz. Górn.-Hutn. 1923, nr 5, s. 357-364; nr 6, s. 449-452; nr 11, s. 965-967
 • 15. Kossuth S.: Wczesnokapitalistyczna technika górnictwa węglowego na Śląsku w świetle współczesnej nauki. Stud. i Maler. z Hist. Kult. Mater. 1958, t. 3, Stud. z Dziejów Górn. i Hut., t. 2, s. 359-366
 • 16. Wójcik A.: Warunki geologiczne występowania złóż rud cynku i ołowiu, [w:] A. Rybak (red.): Państwowe górnictwo galmanu na terenie Dąbrowy Górniczej w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem strzemieszyckiego ośrodka górnictwa galmanu. Wydaw. Muz. Miejskiego, Dąbrowa Górnicza 2002, s. 7-13
 • 17. Bogdanowicz K.: Matierialy dlja izuczienija rakowinnawo izwiestniaka Dombrowskawo Bassiejna, 1907, Trudy Gieologiczieskawo Komitieta, Nowąja Serija, Wypusk 35, s. 1-99
 • 18. Srokowski K.: Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem. Szkic historyczno-statystyczny. Prz. Górn.-Hutn. 1906, nr 9, s. 255-259
 • 19. Kossuth S.: Wielkie sztolnie odwadniające w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prz. Gór. 1962, nr 7-8, s. 460-465
 • 20. Gąsiorowska N.: Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskiem 1815-1830. Bibl. Wyż. Szkoły Handl., Warszawa, Wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1922, s. 1 -592
 • 21. Gąsiorowska N.: Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskiem 1815-1918. PWN Warszawa 1965, s. 1-624
 • 22. Zalewski R.: Jedna z pierwszych kopalń węgla w Polsce. Wiadomości Górnicze 1968, nr 11, s. 335-337
 • 23. Zalewski R.: Kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1829-1875. Wiadomości Górnicze 1970, nr 10, s. 305-307
 • 24. Krumpel F.: 1822: Grund und Seiger-riss der Thaddaus Steinkohlen Grube zu Strzyżowice. Uzupełniono: 1828-1846, Schluss Johanes - 1846
 • 25. Krumpel F.: 1844: Plan sytuacyjny kopalni Tadeusz pod Strzyżowicami. AGD sygn. 218 - Plany i mapy; wym.: AGD sygn. 545
 • 26. J. Szczepański J.: Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich. Wyż. Szkoła Pedag., Kielce, 1997, s. 1-294
 • 27. Krumpel F.: 1819: Rzut poziomy i pionowy kopalni węgla kamiennego Reden z Sztolnią Ulmann od rzeki Przemszy aż do granicy terytorium Zagórza. Wym.: AGD sygn. 331,545,761 (kopalnia "Ksawery"), 5258
 • 28. Skalski J.: 1826: Plan sytuacyjno niwelacyjny części sztolni Ulmana i bohrlochu sporządzony w celu budowy podziemnej w węglu. AGD sygn. 1 - Plany i mapy
 • 29. Krumpel F.: 1833: Situationsplan und Nivellationsrisse der Xawery Steinkohlen Grube bei Będzin und Reden-Steinkohlen Grube bei Dąbrowa behufs der zwischen diesen beiden Gruben projectirten grossen Hohofen Anlage. Uzupełniono: 1834, 1842. AGD sygn. 8 - Plany i mapy
 • 30. Praus F. K.: 1825: Plan otworów świdrowych spuszczonych na pokładzie węgla Ksawery zaprojektowanych robót kopalnianych i poprowadzenia sztolni z zaznaczeniem obszarów. Wym.: AGD sygn. 545
 • 31. Adamiecki K.: 1855: Plan części sztolni Lempe na kopalni Ksawery z oznaczeniem projektu odwrócenia tejże okolicy zrysowania się oprawy murowej w sklepieniu. AGD sygn. 170 - Plany i mapy.
 • 32. Kowalska S., Jedlicki J., Jezierski A.: Ekonomika górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim 1831-1864, Wydaw. PWN Warszawa 1958, s. 1-211
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0023-0058
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.