PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda oceny stateczności skarp i zboczy na podstawie pomiarów inklinometrycznych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Metod of assessment of stability of embankment and slopes on the basis of inclinometric measurcments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Utrata stateczności skarpy (zbocza) może pociągnąć za sobą tragiczne skutki dla ludzi oraz powodować duże straty materialne, stąd potrzeba oceny tej stateczności i to w procesie projektowania jak i eksploatacji. Takiej oceny na drodze obliczeniowej dokonuje się zwykle przy użyciu współczynnika (stopnia) pewności (bezpieczeństwa) skarpy lub współczynnika (wskaźnika) stateczności skarpy. W tym artykule posłużono się określeniem współczynnik stateczności skarpy i oznaczono go symbolem SF. Z kolei kontrola bieżąca (monitoring) rozpatrywanych budowli ziemnych może być wykonywana m.in. przy użyciu pomiarów inklinometrycznych. Ich znaczenie jest niepodważalne, ponieważ umożliwia rezygnację z wielu uproszczeń stosowanych w obliczeniach oraz uwzględnienie wpływu na pracę rozpatrywanej konstrukcji (którą jest skarpa) wszystkich czynników zewnętrznych, wynikających m.in. z sytuacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz eksploatacji w kopalni odkrywkowej.
EN
The loss of stability of the embankment (slope) May lead to a tragic consequences for people and can cause serious material losses and therefore the necessity of its stability assessment during a designing and exploitation stage. Such an assessment by ca is usually done with the use of co-efficient (degree) of surety (safety) of the slope of co-efficient (degree) of the slope's stability. In this article the co-efficient of the slope's stability was used and denoted as SF symbol. On the other side the current monitoring of the considered ground structures can be done by, among others, the use of inclinometric measurements. Their importance is non impairable since the allow for resignation from many simplifications applied in calculations and consideration of the influence on operation of considered structure (slope) of all external factors, resulting, among others, from geological and hydrogeological conditions and exploitation of an open-cast mine.
Rocznik
Tom
Strony
8--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Balcerski W. i in.: Budowle wodne śródlądowe. Budownictwo Betonowe, t. XVII. Warszawa, Arkady l969
 • 2. Cała M., Flisiak J., Tąjduś A.: Slope stability analysis with modified shear strength reduction technique. [W:] Landslides: evaluation and stabilization, June 28 to July 2, Rio de Janeiro, A.A. Balkema Publishers, 1085-1089, 2004
 • 3. Cała M., Flisiak J., Tajduś A.: Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy. Warsztaty z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Bełchatów, 2-4 czerwca 2004, Wydaw. IGSMiE PAN
 • 4. Cała M., Flisiak J.: Analiza stateczności skarp i zboczy w świetle obliczeń analitycznych i numerycznych. XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH, Kraków 2000
 • 5. Chudek M. i in.: Kompleksowa metoda prognozowania oddziaływania wpływu podziemnej eksploatacji złóż oraz wstrząsów górotworu na chronione obiekty powierzchniowe w brzeżnym obszarze niecki obniżeniowej. Wydaw. Polit. ŚL, Gliwice 2003
 • 6. Domańska D., Dynowska M., Wichur A.: Metoda oceny i prognozy stateczności skarp i zboczy na podstawie pomiarów inklinometrycznych. Projekt badawczy nr 4 T12A01427. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Gliwice, październik 2006
 • 7. Dembicki E., Tejchman A.: Wybrane zagadnienia fundamentowania budowli hydrotechnicznych. Warszawa - Poznań, PWN 1974
 • 8. Dynowska M., Domańska D., Gruszka R., Krywult J.: System monitorowania odkształceń wgłębnych górotworu w nawiązaniu do eksploatacji w rowie II-rzędu KWB "Bełchatów". Sprawozdanie z pomiarów inklinometrycznych. Etap IV. OBR BG "Budokop". Mysłowice, styczeń 2004
 • 9. Dynowska M., Domańska D., Gruszka R., Krywult J.: System monitorowania odkształceń wgłębnych górotworu w nawiązaniu do eksploatacji w rowie II-rzędu KWB "Bełchatów". Sprawozdanie z pomiarów inklinometrycznych. U/586/2005. OBR BG "Budokop". Mysłowice, styczeń 2005
 • 10. Griffiths D.V., Lane P.A.: Slope stability analysis by finite elements. Geotechnique, vol. 49, no. 3, 1999
 • 11. Gunaratne M. i in.: The foundation engineering hand-book. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton - London -New York 2006
 • 12. Jeske T., Przedecki T., Rossiński B.: Mechanika gruntów. Warszawa - Wrocław, PWN 1966
 • 13. Lambe T.W., Whitman R.V.: Mechanika gruntów, t. 2. Warszawa, Arkady 1978
 • 14. Patrzyk J.: Zagrożenia osuwiskowe w KWB "Bełchatów". Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego 1996, nr 2
 • 15. Piętkowski R., Czarnota-Bojarski R.: Mechanika gruntów. Warszawa, Arkady 1964
 • 16. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • 17. Rekac V.G.: Rukovodstvo k reseniju zadac po teorii uprugosti. Vyssaja skola, Moskva 1977
 • 18. Rossiński B. i in.: Fundamenty. Budownictwo betonowe. t. IX. Warszawa, Arkady 1963
 • 19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. DzU z 1997 r., nr 21 poz. 111
 • 20. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 1982
 • 21. Wolski B.: Pomiary geodezyjne w geotechnice. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 2001
 • 22. Z_SOIL.PC 2003 User Manual. Soil, Rock and Structural Mechanics in dry or partially saturated media. ZACE Services Ltd., Lozanna 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0023-0053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.