Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0002-0107

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Badania nad opracowaniem stałego paliwa rakietowego niejednorodnego dla ładunków napędowych związanych ze ścianką komory silnika

Autorzy Florczak, B.  Białek, M.  Szczepanik, M.  Dzik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies on elaborating non-homogeneous solid rocket propellant for propellant cartridges bonded to motor chamber wall
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki z badań podstawowego parametru balistycznego stałych paliw rakietowych niejednorodnych, jakim jest liniowa prędkość spalania i jej zależność od ciśnienia. Prędkość wyznaczono na podstawie zarejestrowanych charakterystyk p = f(t) uzyskanych podczas spalania w układzie laboratoryjnego silnika rakietowego ładunków z paliwa o kształcie cylindra z zainhibitowaną boczną powierzchnią zewnętrzną i takich wymiarach, które zapewniały quasi stałe ciśnienie w komorze spalania. Zmianę quasi stałego ciśnienia w komorze spalania uzyskiwano poprzez spalanie ładunków o takim samym kształcie, ale przy stosowaniu dysz różniących się średnicą krytyczną.
EN This paper presents the test results for the fundamental ballistic parameter of non-homogeneous solid rocket motors, that is, the linear burning rate and its dependence on pressure. The burning rate was determined in the laboratory rocket motor system on the basis of the recorded characteristic curves p = f(t) obtained during the burning procedure of the propellant cartridges of cylindrical shape with inhibited external lateral surface and the dimensions which provided the quasi constant level in the combustion chamber. The change in the quasi constant pressure in the combustion chamber was obtained by burning the cartridges of the same shape but using nozzles of various critical diameters.
Słowa kluczowe
PL stałe niejednorodne paliwo rakietowe   prędkość spalania   laboratoryjny silnik rakietowy  
EN non-homogeneous solid rocket propellant   burning rate   laboratory rocket motor  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 1
Strony 25--32
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab., rys., fot.
Twórcy
autor Florczak, B.
autor Białek, M.
autor Szczepanik, M.
autor Dzik, A.
  • Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Bibliografia
1. Chmielarek M., Skupiński W., Wieczorek Z., Dziura R.: α,ω-Dihydroksylopolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie. Przem. Chem. 2012,91,1803.
2. Davenas A.: Solid rocket propulsion technology, Pergamon Press, Oxford 1993.
3. Kubota N.: Propellants and Explosives. Thermochemical Aspects of Combustion, Wiley-VCH GmbH, Weinheim 2007.
4. Sutton G. P, Biblarz O.: Rocket Propulsion Elements, John Wiley & Sons, New York, 2001.
5. Florczak B., Komponenty niejednorodnych stałych paliw rakietowych, Przem. Chem. 2011,90,2164.
6. Nguyen T. T.: The Effects of Ferrocenic and Carborane Derivativeburn rate catalysts in AP composite propellant combustion. Mechanism of ferrocenecatalyzed combustion, .DSTO-TR-OI2I, 1995.
7. Florczak B.: Wpływ dodatków na właściwości stałych paliw rakietowych niejednorodnych, Przem. Chem., 2012, 91, 1858.
8. Killian W. P: Solid propellant technology, vol. X, 75, ed. Warren F.A., AIAA Selected reprints, New York, 1970.
9. Chandrasekharan P: in Propellant and explosive technology, edited by Krisnan S., Chaakravarthy, & Athithan S. K., Allied Publishers Ltd, 1998, pp 125-48.
10. Solid rocket motor internal insulation, NASA SP-8093, 1976.
11. Rodić V., Case Bonded System for Composite Solid Propellants, Scientific Technical Review, 2007, LVII, 77.
12. Jing-min Gao, Li Wang, Hao-jie Yu, An-guo Xiao, Wen-bing Ding: Recent research progress in burning rate catalysts, Propellants Explos. Pyrotech., 2011,36, 404.
13. Rodić V., Petrić M.: The effect of additives on solid rocket propellant characteristics, Scientific Technical Review, 2004, 54, 9.
14. Florczak B., Cudziło S.: Katalityczny efekt nanocząstek Fe203 na spalanie heterogenicznego stałego paliwa rakietowego PBAN/NH4CI04/HMX/Al, Biul. WAT, 2009, 58, 187.
15. Ma Z., Li F., Bai H.: Effect ofFe203 in Fe2O3/AP composite particles on thermal decomposition of AP and on burning rate of the composite propellant, Propellant Explos. Pyrotech., 2006, 31, 447
16. Florczak B., Sałaciński T.: Influence of Nitrocompounds on Aluminized Composite Propellants, Proceedings of the 11th seminar new trends in research of energetic materials, Pardubice (Czechy), 2008 r., 531.
17. Florczak B., Cholewiak A.: Badania nad modyfikacją składu heterogenicznego paliwa dla dwuzakresowego silnika rakietowego, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2011, 2(4), 43.
18. Florczak B., Lipiński M., Szymczak J.: The composite propellants with high-burning rate and low-pressure exponent, Polish Journal of Applied Chemistry, 2003, 47, 227.
19. Saravanakumar D., Sengottuvelan N., Narayanan V., Kandaswamy M.:
20. Varghese T. L., Burning-rate enhancement of a high-energy rocket composite solid propellant based on ferrocene-grafted hydroxy-terminated polibutadiene binder, J. Appl. Polym. Sci., 2011, I 19, 2517.
21. Rodić V., Petrić M.: The effect of curing agents on solid composite rocket propellant characteristic, Scientific Technical Review, 2005, 55, 46.
22. Maggi F., DeLuca L. T., Bandera A.: Burn-rate measurement on small-scale rocket motors, Defence Science Journal, 2006, 56, 353.
23. Fry R. S. i inni: Evaluation of methods for solid propellant burning rate measurements, Report No. RTO-TR-043, 2002.
24. Zgłoszenie patentowe Nr P395748 (2011), Polska.
25. Zgłoszenie patentowe Nr P396823 (2010), Polska.
26. Methods for analyzing data from tests designed to measure the burning rate of solid rocket propellants with subscale motors, AOP-58 (Edition I, Table 5).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0002-0107
Identyfikatory