Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0002-0106

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Wysokoenergetyczne tetrazole - potencjalne zamienniki azydku ołowiu

Autorzy Wojewódka, A.  Witkowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN High energy tetrazole-based compounds as lead replacement explosives
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy analizy możliwości znalezienia zamiennika azydku ołowiu spośród pochodnych 1 H-tetrazolu i 5-aminotetrazolu. Przedstawiono metody syntezy tych związków oraz ich pochodnych. Przytoczono dane dotyczące standardowej entalpii tworzenia, wrażliwości na tarcie i uderzenie, a także wybrane parametry detonacji: ciśnienie (C-J) oraz prędkość.
EN This paper describes the analysis of possibilities of finding the substitute for lead azide among the derivatives of 1H-tetrazole and 5-aminotetrazole. The synthesis methods of these compounds and their derivatives are presented. This paper presents the data on the standard enthalpy of formation, sensitivity to friction and impact as well as the data on the standard parameters of detonation: pressure (C-J) and velocity.
Słowa kluczowe
PL tetrazol   5-aminotetrazol   materiały wybuchowe  
EN tetrazole   5-amintetrazole   explosives  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 1
Strony 19--24
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
autor Wojewódka, A.
autor Witkowski, T.
  • Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
Bibliografia
1. Meyer R., Köhler J., Homburg A.:Explosives. Wiley-VCH Verlag GmbH 2002, 196-197.
2. Gao, Haixiang and Shreeve, Jean’ne M. Azole-Based Energetic Salts. Chemical Reviews. 2011, 11, (111), 7377-7436.
3. McCrone, Walter C, Grabar, Donald and Lieber, Eugene. Crystallographic data. 42. tetrazole. Analytical Chemistry. 1951, 23, (3), 543-543.
4. Van Der Putten N., Heijdenrijk D., Schenk H.:Crystal Structure Communications 1974, 3, 321.
5. Goddard R., Heinemann O., Krüger C.: Crystal Structure Communications. Acta Crystallographica Section Cl997, 53, 590-592.
6. Trifonov R., Ostrovskii V: Protolytic equilibria in tetrazoles. Russian Journal of Organic Chemistry 2006, 46, (11), 1585-1605.
7. Klapötke T., Stein M., Stierstorfer J.: Salts of IH-Tetrazole - Synthesis, Characterization and Properties. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 2008, 634, (10), 171 1-1723.
8. Mihina J., Herbst R.: The reaction of nitriles with hydrazoic acid: synthesis of monosubstituted tetrazoles. The Journal of Organic Chemistry 1950, 5, (15), 1082-1092.
9. Catino A.: Tetrazole synthesis. Annali di Chimica 1966, 11, (56), 1332-1340.
10. McEwan W., Rigg M.: The Heats of Combustion of Compounds Containing the Tetrazole Ring. Journal of the American Chemical Society 1951, 73, (10), 4725-4727.
11. Sabaté M., Erwann J., Stierstorfer J.: Synthesis and comprehensive characterization of hydrated alkaline earth metal salts of 5-amino-1H-tetrazole. Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie 2011, 637, (II), 1490-1501.
12. Klapötke T., Stierstorfer J.: Azidoformamidinium and 5-aminotetrazolium dinitramide - Two highly energetic isomers with a balanced oxygen content. Dalton Transactions 2009, 4, 643-653.
13. Thiele J.: Ueber Nitro- und Amidoguanidin. Justus Liebigs Annalen der Chemie 1892, 270, 1-2, 1-63.
14. Stollé R.: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (A and B Series). Zur Kenntnis des Amino-5-tetrazols. (Nach Versuchen von E. Schick, F. Henke-Stark und L. Krauss.) 1929, 62, (5), I 118-1 126.
15. Herbst R., Garrison J.: The nitration of 5-aminotetrazole. The Journal of Organic Chemistry 1953, 18, (8), 941-945.
16. VonDenffer M., et al.: Improved Synthesis and X-Ray Structure of 5-Aminotetrazolium Nitrate. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2005, 30, (3), 191-195.
17. Rittenhouse Ch.:Di-silver aminotetrazole perchlorate. US3663553 (A) 02 12, 1969.
18. Brilla T., Ramanathana H.: Thermal decomposition of energetic materials 76: chemical pathways that control the burning rates of 5-aminotetrazole and its hydrohalide salts. Combustion and Flame 2000, 122, (1-2), 165-171.
19. Jin, Ch., et al.: Mono and Bridged Azolium Picrates as Energetic Salts. European Journal of Inorganic Chemistry 2005, 18, 3760-3767.
20. Klapötke T., Sabaté M.: 1,2,4-Triazolium and Tetrazolium Picrate Salts: “On the Way” from Nitroaromatic to Azole-Based Energetic Materials. European Journal of Inorganic Chemistry2008, 34, 5350-5366.
21. Von Denffer M., Klapoetke T., Sabaté M.:Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie 2008, 634, (14), 2575-2582.
22. Klapötke T., Sabaté M., Stierstorfer J.: Hydrogen-bonding Stabilization in Energetic Perchlorate Salts: 5-Amino-1 H-tetrazolium Perchlorate and its Adduct with 5-Amino-1 H-tetrazole. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie2008, 634, (II), 1867-1874.
23. Karaghiosoff K., Klapötke T. Sabaté M.: Energetic Silver Salts with 5-Aminotetrazole Ligands. Chemistry - A European Journal2009, 15, 5, 1164-1176.
24. Neutz J.et al.: Synthesis, Characterization and Thermal Behaviour of Gu-anidinium-5-aminotetrazolate (GA) - A New Nitrogen-Rich Compound. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 2003, 28, (4), 181-188.
25. Klapötke T., Sabaté M.: 5-Aminotetrazolium 5-Aminotetrazolates - New Insensitive Nitrogen-rich Materials. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 2009, 635, (12), 1812-1822.
26. Wojewódka A., et al.: Energetic characteristics of transition metal complexes. Journal of Hazardous Materials 2009, 171,(1 -3), 1175-1177.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0002-0106
Identyfikatory