Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0019-0018

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Koksowanie węgla metodą wsadu ubijanego - stan aktualny i perspektywy rozwoju

Autorzy Rejdak, M.  Wasielewski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Stamp charging system in cokemaking technology - "state of art" and development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach obserwuje się powrót zainteresowania ubijanym systemem obsadzania komór koksowniczych mieszanką węglową. Sytuacja ta spowodowana jest zmniejszającą się podażą i rosnącymi cenami węgli o bardzo dobrych właściwościach koksotwórczych. System ubijany pozwala znacząco zwiększyć gęstość wsadu węglowego, co w efekcie poprawia właściwości mechaniczne koksu, a tym samym pozwala zwiększyć udział w mieszance węglowej węgli o gorszych właściwościach. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwoju technologii ubijanego systemu napełniania komór mieszanką węglową.
EN In recent years renewed interest of stamp charging cokemaking technology observed. This situation is due to decreasing supply and increasing price of pri coking coals. Stamp charging system enables to increase bulk density of c charge. In consequence has positive influence on coke mechanical strength Ł allows to use higher amount of weaker coals in coking blend. The aim of t paper is to present „state of art" and development of stamp charging cokemak technology
Słowa kluczowe
PL koksownictwo   system ubijany  
EN coke making   stamp charging system  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2012
Tom Nr 2
Strony 100--108
Opis fizyczny bibliogr. 23 poz., 5 rys., 2 tabl.
Twórcy
autor Rejdak, M.
autor Wasielewski, R.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Bibliografia
1. Karcz A., „Koksownictwo cz. I", wyd. AGH, Kraków, 1987.
2. Praca zbiorowa pod red. Farrenkopf M, Koks. Die geschichte eines Wertstoffes. Bochum, 2003.
3. Praca zbiorowa pod red. H. Zielińskiego, „Koksownictwo", Wyd. Śląsk, Katowice, 1986.
4. Świeboda B, Niemiec A, Stępień R, Hummer W., Ubijany system obsadzania komór koksowniczych - nowe wyzwania. Karbo, 2008, wydanie specjalne, s. 28.
5. Grob H. i in., The Saarberg Stamp Charging Technology -Latest Developments and Amenability of Implementation. ICIMC Essen 1987.
6. Klejnowski K. i in., Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży koksowniczej Ministerstwo Środowiska. Wyd. IChPW, Zabrze, 2006.
7. Veit G. i in., New trends in stamp charging technology. Eurocoke Summit, Wiedeń 2011, Materiały konferencyjne.
8. Fitko H., Lemanowicz M., Obniżenie emisji niezorganizowanej z baterii poprzez regulację ciśnienia gazu surowego w komorze koksowniczej. Karbo, 2011, t. 56, nr 3, s. 204.
9. Loddo R. i in., A modern design approach in the new stamp charging coke oven batteries in Dillingen. The 6th European Coke and Ironmaking Congress, session 19 Dusseldorf, 2011.
10. Ściążko M, Karcz A., Kierunki technologiczne rozwoju koksownictwa. Karbo, 2011, t. 56, nr 4, s. 228.
11. Kurunov I. i in., Coal Preparation, Coking, and Slaking in China and Japan. Koks i Khimiya, 2011, nr 9, s. 22.
12. http://www.coke-oven-managers.org/PDFs/2009/2009-Fiedler&Dahai.pdf
13. Guanghua W. i in., Stamp charging coking process and recovery technology of coking products. 9th China International Coking Technology and Coke Market Congress, Shandong, 2011, Materiały konferencyjne.
14. Gural V., Rudyka V, Construction of the coke production complex on the basis of combination of blend stamping and dry cooling. The 5th European Coke and Ironmaking Congress, First vol. Stockholm, 2005.
15. Gural V. i in., New Production Technologies at OAO Alchevskkoks. Koks i Khimiya, 2009, nr 9, s. 7.
16. Rudyka V. i in., Coking of stamped coal blend combined with coke dry cooling is a highly effective technology for production of blast furnance coke. EuroCoke Summit, Rzym, 2009.
17. Szafraniec K., Rozwój technologiczny Koksowni Radlin. Referat wygłoszony na Konferencji „Koksownictwo 2011", Zakopane, 2011.
18. Kravchenko A.. i in., Design and Construction of Coke Battery at Radlin Coke Plant. Koks i Khimiya, 2009, nr 7, s. 30.
19. Wenecki T., Rozwój technologiczny koksowni Częstochowa Nowa. Referat wygłoszony na Konferencji „Koksownictwo 2011", Zakopane, 2011.
20. Chaterje A., Changeover of the coke production at Tata Steel from top charging to stamp charging technology. Cokemaking International, 2001, nr 2, s. 75.
21. Kuyumcu H., Abel F., Evaluation of Coal Blend Densification and coal cake stability within the Stamped Charged Cokemaking operation. The 6th European Coke and Ironmaking Congress, session 19, Dusseldorf, 2011.
22. http://www.sesagoa.com/pdf/intertech-chicago.pdf
23. Biswas B. i in., Experience of making high quality coke at Tata Steel's first Heat recovery cokemaking plant. The 6th European Coke and Ironmaking Congress, session 19, Dusseldorf, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0019-0018
Identyfikatory