PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kartograficzne modelowanie wpływu ekstremalnych zjawisk hydrologicznych na obiekty inżynierskie

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cartographic modeling the impact of extreme hydrological events on engineering objects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Katastrofalne powodzie jakie wstrząsnęły naszym krajem wiosną tego roku, stały się inspiracją do podjęcia prac mających na celu bliższe poznanie interakcji zachodzących między zjawiskami wodno-gruntowymi, a obiektami inżynierskimi i budowlanymi znajdującymi się w zasięgu ekstremalnego opadu. W szczególności podjęto temat badawczy, mający na celu podjęcie różnorodnych prac geodezyjnych oraz badań wodno-gruntowych dla potrzeb modelowania i symulacji tych interakcji. W pracy uzasadniono cel badań, dokonano przeglądu bibliograficznego oraz omówiono wpływ planowanych badań na rozwój naukowy uczestników projektu, rozwoju dyscyplin naukowych oraz praktycznych aspektów modelowania. Prace aplikacyjne planuje się wykonać na ujściu Kanału Mosińskiego do Warty, jako obiektu testowego. Planowane jest wykonanie badań na różnych danych źródłowych oraz modelach obliczeniowych. Obserwowane będą opady, zjawiska hydrologiczne w celu ich wykorzystania do testowania i kalibracji przyjętych rozwiązań. W pracach wykorzystane będą i dalej rozwijane oprogramowanie, które powstało w ramach tematu badawczego nr NN526 134834, realizowanego w latach 2008-2010 przez kierownika omawianego projektu badawczego.
EN
Catastrophic floods that shook our country this spring, became the inspiration for the work to closer understand the interactions between water events and ground, and also - engineering objects and constructions lying within a range of extreme precipitation. In particular, new research project aiming to undertake a variety of surveying and ground water studies for the modeling and simulation of these interactions was initialized. In the present study the aim of the research was explained, a review of bibliography and discusses the impact of planned research on the scientific development of the project participants, the development of scientific disciplines and the practical aspects of modeling. The work is planned to perform the application at the mouth of the Warta River Canal Mosiński as a test object. It is planned to carry out the work on different data sources and computational models. Will be observed rainfall, hydrological phenomena to be used for testing and calibration of the solutions. The work will be used and further' developed software that arose in the research topic No. N N526 134834, conducted in 1 2008-2010 by the head of this research project.
Rocznik
Tom
Strony
125--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor
autor
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Wyczałek I.: Badania geodezyjne przemieszczeń nasypu kolejowego po remoncie zniszczonej skarpy, W: K. Kłoska i W. Prószyński (red.): ,,Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli", WPS (2008).
 • [2] Janssen G., Hemker K.: Groundwater models as civil engineering tools, FEM_MODFLOW (2004) - Karlovy Vary, Czech Republic.
 • [3] Ahmad S., Simonovic S.P.: Spatial System Dynamics: New approach for simulation of water resources systems, Journal of Computing in Civil Engineering, 18, 4 (2004): 331-340.
 • [4] Barth C. , Krause P, Boyle D.P., Markstrom S.L.: Hydrologic modeling of a groundwater dominated watershed using a loosely coupled modeling approach, Intern. Congress on Modelling and Simulation Advances and Applications for Management and Decision Making, (2005). http://www.mssanz.org.au/modsim05/papers/barth.pdf
 • [5] Kinzelbach W., Bauer P., Siegfried T., Brunner P.: Sustainable groundwater management - problems and scientific tools, Episodes, 26, 4 (2003).
 • [6] Zheng C., Pint T., Li S.G.: MODTECH: GIS enabled groundwater modeling (software review), Journal of Ground Water, July-August, 2006.
 • [7] Chang T.J., Hsu M.H., Teng W.H., Huang Ch.J.: A GIS-assisted distributed watershed model for simulating flooding and inundation, JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 36, 5 (2000): 975-988.
 • [8] Doble R.C., Simmons C.T., I.D., Walker G.R.: Spatial relationships between vegetation cover and irrigation-induced groundwater discharge on a semi-arid floodplain, Australia. Journal of. Hydrology, 329 (2006): 75-97.
 • [9] Drabek U., Nester Th., Kirnbauer R.: Off-line flood warning concept for railways, FloodRisk 2008 Conference, Oxford, UK; W: "Flood Risk Management. Research, and Practice", Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-0-415-48507-4; 1255-1262.
 • [10] Krause S., Jacobs J., Bronstert A.: Modelling the impacts of land-use and drainage density on the water balance of a lowland-floodplain landscape in northeast Germany, Ecological Modelling, 200 (2007): 475-492.
 • [11] Nester Th., Schöbel A., Drabek U., Rachoy C., Wiesenegger H.: Flood warning systems for railways, EGU General Assembly 2007, Wien; W: "Geophysical Research Abstracts", 9 (2007): 1029-7006.
 • [12] Smits F.J.C., Hemker C.J.: Modelling the interaction of surface-water and groundwater flow by linking Duflow to MicroFem, FEM_MODFLOW - Karlovy Vary, Czech Republic; Kovar-Hrkal-Bruthans (eds.), (2004): 433-436.
 • [13] EIMahdi A., Beddek R., Barnett B., Kennedy T.: Integration of Groundwater Models within an Economical Decision Support System Framework, MDSIM 05 (2005): 608-614. http://works.bepress.com/amgad_elmahdi/4 http://www.microfem.com/download/civil-eng.pdf
 • [14] Li S.G., Liu Q.: Interactive Ground Water (IGW), Environmental Modeling and Software, 21, 3 (2006): 417-418.
 • [15] Li S.G., Liu Q.: A Real-time, Computational Steering Environment for Integrated Groundwater Modeling, Journal of Ground Water. 44, 5 (2006): 758-763.
 • [16] Li S.G., Liu Q.: A New Paradigm for Groundwater Modeling, W: Cai, Xing; Jim Yeh, T.-C. (Eds.), Quantitative Information Fusion for Hydrological Sciences Series: Studies in Computational Intelligence , 79 (2008), Springer.
 • [17] Ni C.F., Li S.G., 2006: Modeling groundwater velocity uncertainty in nonstationary composite porous media. Advances in Water Resources. 29 (12): 1866-1875.
 • [18] Wallace R., Pathak K., Fife M., Jones N.L., Holland J.P., Stuart D., Harris J., Butler C., Richards D.R.: Information infrastructure for integrated ecohydraulic and water resources modeling and assessment, Journal of Hydroinformatics, 08, 4 (2006): 317-333.
 • [19] Zhang Y., Hawkins D., Zeng W., Wen M.: The Framework of GIS-based Decision Support Systems (DSS) for Water Resources Management at the Flint River Basin, (2005): http://www.gwri.gatech.edu/uploads/proceedings/2005/ZhangYHawkinsD-GWRC paper.pdf
 • [20] Dakowicz M., Gold C.: Finite difference method runoff modelling using Voronoi cells, ISPRS Workshop on Updating Geo-spatial Databases with Imagery & The 5th ISPRS Workshop on DMGISs, (2004): http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/4-W54/papers/55-60 MaciejDakowicz.pdf
 • [21] D'Ambrosio D., Di Gregorio S., Gabriele S., Gaudio R.: A Cellular Automata Model for Soil Erosion by Water, Physics and Chemistry of the Earth, B, 26, 1 (2001): 33-40.
 • [22] Di Gregorio S., Serra R.: An empirical method for modelling and simulating some complex macroscopic phenomena by cellular automata, Future Generation Computer Systems, 657 (1999): 1-13.
 • [23] Wyczałek I.: Wykorzystanie automatów komórkowych w modelowaniu i symulacji zjawisk przestrzennych, XVII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe ,,Nowoczesne metody pozyskiwania i modelowania danych w fotogrametrii i teledetekcji", Wrocław, 23-25.09.2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0017-0031
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.