Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0009

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Headspace solid phase microextraction using a porous-layer activated charcoal coating fused silica fiber for identification of volatile organic compounds emitted by Zataria multiflora boiss

Autorzy Abkenar, S. D.  Yamini, Y.  Shemirani, F.  Assadi, Y. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Mikroekstrakcja z fazy nadpowierzchniowej przy użyciu włókna krzemionkowego pokrytego węglem aktywnym, w celu identyfikacji lotnych związków organicznych wydzielanych przez Zataria multiflora Boiss
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN A laboratory-made porous-layer activated charcoal coated fused silica fiber was used as a microsolid phase in headspace solid phase microextraction coupled with gas chromato-graphy-mass spectrometry for identification of volatile organic compounds emitted by Zataria nmltiflora Boiss cultivated in Iran. The effect of different parameters, such as desorp-tion time, extraction temperature, sample mass, and extraction time on extraction efficiency was studied. The optimized conditions were: desorption time 2 min; extraction temperature 25°C; sample mass 0.200 g; extraction time 25 min. The main identified volatile components were: thymol (33.6%), carvacrol (17.0%), p-cymene (11.7%), linalool (5.0%), caryophyllene (2.9%), and a-terpineol (1.2%). These compounds were identified based on their retention indices and mass spectra (El, 70 eV). The proposed method for the analysis of volatile components emitted by Z. nmltiflora was very simple, fast, low-cost, and did not involve any organic solvents. The total analysis time including extraction and GC analysis was only 1 h, and no manipulation of the sample was required. Precision of the proposed method was good and RSD was less than 15%.
PL Włókno krzemionkowe, samodzielnie pokryte węglem aktywnym, zastosowano do mikroeks-trakcji połączonej z chromatograf! ą gazową sprzężoną ze spektrometrią mas w celu identyfikacji lotnych związków organicznych, wydzielanych przez Zataria multiflora Boiss, uprawianą w Iranie. Badano wpływ na wydajność ekstrakcji różnych parametrów, takich jak: czas desorpcji, temperatura ekstrakcji, masa próbki i czas ekstrakcji. Optymalne warunki były następujące: czas desorpcji 2 min., temperatura ekstrakcji 25°C, masa próbki 0,200 g, czas ekstrakcji 25 min. Głównymi zidentyfikowanymi lotnymi związkami były: tymol (33,6%), karwakrol (17,0%), p-cymen(l 1,7%), linalol (5,0%), kariofilen (2,9%) i a-terpi-neol (l ,2%). Te związki zidentyfikowano na podstawie ich indeksów retencji i widm masowych (El, 70 eV). Zaproponowana metoda analizy lotnych związków wydzielanych przez Z. multiflora jest bardzo prosta, szybka, tania i nie wymaga stosowania żadnych rozpuszczalników organicznych. Całkowity czas analizy, uwzględniając ekstrakcję i analizę za pomocą chromatografii gazowej wynosił tylko l godzinę. Nie było potrzebne przygotowanie próbki. Precyzja proponowanej metody jest dobra i względne odchylenie standardowe wynosiło 15%.
Słowa kluczowe
PL węgiel aktywny   mikroekstrakcja do fazy stałej   Zataria multiflora Boiss  
EN activated charcoal   solid phase microextraction   Zataria multiflora Boiss  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 53, No. 2
Strony 277--287
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Abkenar, S. D.
autor Yamini, Y.
autor Shemirani, F.
autor Assadi, Y.
  • Department of Chemistry, Islamic Azad University, Branch of Savadkooh, Mazandaran, Iran Fax: +98-21-88006544, yyamini@modares.ac.ir
Bibliografia
1. Ebrahimzadeh H.,Yamini Y., Sefidkon F., Chaloosi M. and Pourmortazavi S. M., Food. Chem., 83, 357 (2003).
2. Shafiee A., Javidnia K. and Tabatabai M., Iran. J. Chem. Chem. Eng., 18, 1 (1999).
3. Mohagheghzadeh A., Shams-Ardakani M. and Ghannadi A., Flavor Fragr J., 15, 373 (2000).
4. Rasooli I. and Rezaei M.R.,. J. Essent. Oil. Res., 14, 141 (2002).
5. Saleem M., Nazi R., Afza N„ Sami A. and Ali M.S., Natural Product Research, 18, 493 (2004).
6. Kasselmeier J. and Staudt M.J., Atmos. Chem., 35, 23 (1999).
7. Langenheim J.H., J. Chem. Ecol., 20, 1223 (1994).
8. Khajeh M., Yamini, Y., Sefidkon F. and Bahramifar N., Food. Chem., 86, 587 (2003).
9. Garrido Frenich A., Egea Gonzalez F.J., Martinez Vidal J.L.,Vazquez M. and Sanchez M.M., J. Chromatogr. A, 869, 497 (2000).
10. Diemer F., Caissard J.C., Moja S., Chalchat J.C. and Jullien F., Plant Physiol. Biochem., 39, 603 (2001).
11. Diaz-Maroto M.C., Perez-Coello M.S. and Cabezudo M.D., J. Chromatogr. A, 947, 23 (2002).
12. Tollsten L. and Rergstom G., Phytochemistry, 27, 4013 (1988).
13. De Oliveira A.M., Pereira N.R., Marsaioli. Jr. A. and Augusto F., J. Chromatogr. A, 1025, 115 (2004).
14. Sha Y.F., Huang T.M., Shen S. and Duan G.L., Anal. Sci., 20, 857 (2004).
15. Bertrand C., Comte G. and Piola F„ Biochem. Systemat. Ecol., 34, 371 (2006).
16. Baccouri B., Temime S.B., Campeol E., Cioni P.L., Daoud D. and Zarrouk M., Food. Chem., 102, 850 (2007).
17. Rohloff J., J. Agric. Food. Chem., 47, 3782 (1999).
18. Pellati F., Benvenuti S., Yoshizaki F., Bertelli D. and Rossi M.C., J. Chromatog. A, 1087, 265 (2005).
19. Bartak P., Bednar P., Cap L., Ondrakova L. and Stransky Z., J. Sep. Sci., 26, 715 (2003).
20. Zini C.A., Augusto F., Christensen E., Caramao E.B. and Pawliszyn J., J. Agric. Food. Chem., 50, 7199 (2002).
21. Stanshenko E.E., Jaramillo B.E. and Martinez J.R., J. Chromatogr. A, 1025, 93 (2004).
22. Flamini G., Cioni P.L. and Morelli I., J. Chromatogr. A, 998, 229 (2003).
23. Bicchi C., Drigo S. and Rubiolo P., J. Chromatogr. A, 892, 469 (2000).
24. Djozan Dj., Assadi Y., Chromatographia, 45, 183 (1997).
25. Djozan Dj., Assadi Y„ Microchem. J., 63, 276 (1999).
26. Capillary Gas Chromatography in Essential Oil Analysis, [Sandra P. and Bicchi C., Eds], Alfred Huething Verlag, Heidelberg, Basel, New York 1987.
27. Pawliszyn J., Solid Phase Microextraction, Theory and Practic. Wiley. New York 1997.
28. Farajzadeh M. and Rahmani N.A., Anal. Sci., 20, 1359 (2004).
29. Liompart M., Li K. and Fingas O.M., Talanta, 48, 451 (1999).
30. Bene A., Fornage A., Luisier J.L., Pichler P. and Villettaz J.C., Sens. Actuators B, 72, 184 (2001).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0009
Identyfikatory