Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0008

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Amberlite XAD-1180 modified with thiosalicylic acid: a new chelating resin for separation and preconcentration of trace metal ions

Autorzy Tokalioglu, S.  Cetin, V.  Kartal, S. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Nowy jonit chelatujący do rozdzielania i zatężania śladowych ilości jonów metali - Amberlit XAD-1180 modyfikowany kwasem tiosalicylowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN An AXAD—1180—TSA chelating resin was prepared by covalently linking thiosalicylic acid with Amberlite XAD-1180 and applied for preconcentration and separation of Ni(II), Cr(III), Co(II), Cd(II), Mn(II), Cu(II), Pb(II), and Fe(III) ions prior to their analysis by flame atomic absorption spectrometry. Various parameters such as pH, amount of a resin, eluent's type, volume and concentration, volume of sample solution, and matrix effects on retention of metal ions were examined. Adsorption capacity of the modified resin for Ni(II), Co(II), Cd(II), and Cu(II) was 305, 248, 143, and 258 μ mol g-1, respectively. Preconcentration factor was 18, exceptionaly for Ni it equaled 15. Detection limit values (3s/b, n = 20) were 1.24, 1.60, 1.16, 0.22, 0.76, 0.91, 3.18, and 2.76 ug L^1 for Ni(II), Cr(III), Co(II), Cd(II), Mn(II) Cu(II), Pb(II), and Fe(III), respectively. Relative standard deviation and recovery values for ten replicate determinations under optimum conditions were in the range 1.0-2.9% and 96.7-98.8%, respectively. The proposed method was applied to determination of metal ions in well and lake water samples. To estimate accuracy of the method, analysis of certified enriched lake water (TMDA—62) and recover)' experiments with spiked water samples were performed.
PL ZZ syntetyzowano jonit chelatujący: AXAD—1180—TSA przyłączając kowalencyj nie kwas tiosalicylowy do szkieletu Amberlitu XAD-1180. Jonit ten zastosowano do oddzielania i zateżaniaNi(II), Cr(II), Co(II), Cd(II), Mn(II), Cu(II), Pb(II) i Fe(III) przed ich oznaczaniem za pomocą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Badano różne czynniki wpływające na retencję jonów metali takie jak: pH, ilość jonitu, rodzaj, objętość i stężenie eluentu, objętość analizowanej próbki i efekty matrycowe. Pojemności sorpcyjne nowego jonitu względem jonów Ni(II), Co(II), Cd(II) i Cu(II) wynosiły odpowiednio: 305, 248, 1473 i 258 μmol g-1. Osiągany współczynnik zateżenia wynosił 18 (dla niklu 15). Granice wykrywalności (3s/b, n = 20) wynosiły: 1,24, 1,60, 1,16, 0,22, 0,76, 0,91, 3,18 i 2,76 μg L-1odpowiednio dla Ni(II), Cr(III), Co(II), Cd(II), Mn(II), Cu(II), Pb(II) i Fe(III). W optymalnych warunkach względne odchylenia standardowe obliczone z 10-u replikacji były w granicach 1,0—2,9% a odzysk wynosił 96,7—98,8%. Metodę zastosowano do oznaczania jonów metali w wodzie studziennej i wodzie z jeziora. Dokładność metody oszacowano na podstawie analizy certyfikowanej wody z jeziora (TMDA-62) oraz doświadczeń nad odzyskiem analitów z próek ze znanym dodatkiem oznaczanych pierwistków.
Słowa kluczowe
PL AXAD-1180-TSA   spektrometria atomowa absorpcyjna płomieniowa   ekstrakcja do fazy stałej   analiza wody  
EN AXAD-1180-TSA   flame atomic absorption spectrometry   solid-phase extraction   water analysis  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 53, No. 2
Strony 263--276
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
autor Tokalioglu, S.
autor Cetin, V.
autor Kartal, S.
  • Erciyes University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry, 38039 Kayseri-Turkey Fax: +90 352 437 49 33, serifet@erciyes.edu.tr
Bibliografia
1. Mellah A. and Benachour D., Chem. Eng. Process, 45, 684 (2006).
2. Tokalioğlu Ş., Oymak T. and Kartal Ş., Anal Chim. Acta. 511, 255 (2004).
3. Kendüzler E. and Türker A.R., J. Sep. Sci., 28, 2344 (2005).
4. Tokalioğlu Ş., Kartal Ş and Elçi L., Anal. Sci., 16, 1169 (2000).
5. Maheswari M.A. and Subramanian M.S., Read. Fund. Polym., 62, 105 (2005).
6. Mao X., Chen H. and Liu J., Micmchem. J., 59, 383 (1998).
7. Minami T„ Sohrin Y. and Ueda J., Anal Sci., 21, 1519 (2005).
8. Agrawal A. and Sahu K.K.. J. Hazard. Mater, 133, 299 (2006).
9. Zhu X., Zhu X. and Wang B„ Microchim. Acta, 154, 95 (2006).
10. Čundeva K„ Stafilov T. and Pavlovska G„ Spectrochim. Acta B, 55, 1081 (2000).
11. Sun Y.C., Hsieh C.H., Lin T.S. and Wen J.C., Spectrochim. Acta B, 55, 1481 (2000).
12. Camel V., Spectrochim. Acta B, 58, 1177 (2003).
13. Daorattanachai P., Unob F. and Imyim A., Talanta, 67, 59 (2005).
14. Liang P. and Chen X., Anal. Sci., 21, 1185 (2005).
15. Tokalioğlu Ş., Büyükbaş H. and Kartal Ş., J. Braz. Chem. Soc., 17, 98 (2006).
16. Liu Y., Guo Y., Chang X., Meng S., Yang D. and Din B„ Microchim. Acta, 149, 95 (2005).
17. Rekha D., Suvardhan K., Kumar J.D., Subramanyam P., Prasad P.R., Lingappa Y., Chiranjeevi P., J. Hazard. Mater., 146, 131 (2007).
18. Lemos V.A. and Ferreira S.L.C., Anal. Chim. Acta, 441, 281 (2001).
19. Lee W„ Lee S.-E., Lee C.-H., Kim Y.-S. and Lee Y.-I., Microchem. J., 70, 195 (2001).
20. Kumar M„ Rathore D.P.S. and Singh A.K., Talanta, 51, 1187 (2000).
21. Tewari P.K. and Singh A.K., Analyst, 124, 1847 (1999).
22. Guo Y„ Din B„ Liu Y„ Chang X., Meng S. and Tian M. Anal. Chim. Acta, 504, 319 (2004).
23. Tewari P.K. and Singh A.K., Analyst, 125, 2350 (2000).
24. Tewari P.K. and Singh A.K., Talanta, 53, 823 (2001).
25. Lemos V.A., Silva D.G., CarvalhoA.L., Santana D.A., Novaes G.S. and Passos A.S., Microchem. J . 84, 14 (2006).
26. Barrera P.B., Nancy M.A.. Cristina D L. and Adela B.B., Microchim. Ada, 142.101 (2003).
27. Kim Y.-S., In G.. Han C.-W. and Choi J.-M., Microchem. J., 80, 151 (2005).
28. Ramesh A., Mohan K.R. and Seshaiah K, Talanta, 57, 243 (2002).
29. Çekiç S.D., Filik H. and Apak R., Anal. Chim. Acta, 505, 15 (2004).
30. Tewari P.K. and Singh AK., Fresenius J. Anal Chem., 367, 562 (2000).
31. Venkatesh G. and Singh A.K., Talanta, 67, 187 (2005).
32. Venkatesh G. and Singh A.K., Talanta, 71, 282 (2007).
33. Goswami A. and Singh AK, Anal. Chim. Acta, 454, 229 (2002).
34. Goswami A. and Singh A.K., Talanta, 58, 669 (2002).
35. Gurnani V., Singh A K. and Venkataramani B„ Anal. Bioanal. Chem., 377, 1079 (2003).
36. Zheng H„ Chang X., Lian N., Wang S., Cui Y. and Zhai Y„ Intern. J. Environ. An. Ch. 86, 431 (2006).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0008
Identyfikatory