Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0006

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Influence of mobile phase composition on chiral discrimination of model compound obtained on chiralpak AD column : thermodynamic study

Autorzy Kamieńska-Duda, A.  Baran, P. A.  Bielejewska, A. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Wpływ składu fazy ruchomej na chiralne rozróżnienie modelowego związku uzyskane na kolumnie chiralpak AD : badania termodynamiczne
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In this paper enantioseparation of 2.6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazoIe (DATHBT) on a Chiralpak AD column has been studied. The effect of addition of triethyl- (TEA), diethyl- (DBA), n-butyl- (BA), and monoetanolo- (MEA) amines to ethanol-n-hexane and 2-propanol—n-hexane mobile phases has been investigated. The influence of temperature on retention, enantioselectivity and column efficiency for various compositions of a mobile phase has been investigated. For the studied compound the best selectivity and the highest separation factor (R,, = 6) were obtained for the mobile phase containing ethanol-n-hexane mixture with MEA as the additive. Apparent thermodynamic parameters were directly used to explain some aspects of chiral recognition. Physicochemical mechanism of separation depended on the type of alcohol but did not depend on the type of the amine that was used. These results suggest that different abilities of particular alcohols to solvate polar groups of polysaccharide have the main impact on retention and selectivity mechanisms.
PL Przedstawiono rozdzielanie enancjomerów 2,6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotizolu (DATHBT) na kolumnie Chiralpak AD. Zbadano wpływ dodatku amin: trietylo-(TEA), dietylo-(DEA), n-butylo-(BA) i monoetanolo-(MEA) do faz ruchomych - etanol i n-heksan oraz 2-propanol i n-heksan - na rozróżnienie chiralne. Zbadano również wpływ temperatury na retencję, enancjoselektywność i sprawność kolumny przy różnym składzie fazy ruchomej. Dla badanego związku najlepsząselektywność i najwyższą rozdzielczość (Rs = 6) uzyskano w przypadku fazy ruchomej zawierającej mieszaninę etanolu i n-heksanu z dodatkiem MEA. Do wyjaśnienia niektórych aspektów rozpoznania chiralnego wykorzystano parametry termodynamiczne. Fizykochemiczny mechanizm rozdzielania zależał od użytego organicznego modyfikatora: 2-propanolu (IPA) lub etanolu (EtOH). Otrzymane wyniki wskazują, że fizykochemiczna istota mechanizmu rozdzielania dla danego alkoholu była podobna niezależnie od rodzaju aminy. Sugeruje to, że na mechanizm retencji i selektywność wpływa różna zdolność poszczególnych alkoholi do solwatacji grup polarnych fazy polisacharydu.
Słowa kluczowe
PL chromatografia cieczowa wysokosprawna   rozróżnienie chiralne   chiralpak AD   skład fazy ruchomej   parametry termodynamiczne  
EN HPLC   chiral recognition   chiralpak AD   mobil phase composition   thermodynamical parameters  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 53, No. 2
Strony 241--251
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Kamieńska-Duda, A.
autor Baran, P. A.
autor Bielejewska, A.
  • Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland, annab@ichf.edu.pl
Bibliografia
1. Okamoto Y. and Kaida Y., J. Chromatogr. A, 666, 403 (1994).
2. Okamoto Y. and Yashima E., Angew. Chem., Int. Ed. Eng., 73, 1020 (1998).
3. Ghanem A., Hoenen H. and Aboul-Enein H.Y., Talanta, 68, 602 (2006).
4. Ye Y.K. and Stringham R., J. Chromatogr. A, 927, 53 (2001).
5. Ye Y.K. and Stringham R., J. Chromatogr. A, 927, 47 (2001).
6. Wang T. and Wenslow R.M. Jr, J. Chromatogr. A, 1015, 99 (2003).
7. Bielejewska A., Duszczyk K. and Żukowski J., Acta Chromatographica, 15, 183 (2005).
8. Ye Y.K., Lord B.S., Yin L. and Stringham R.W., J. Chromatogr. A, 945, 147 (2002).
9. Ye Y.K. and Strngham R., Chirality, 18, 519 (2006).
10. Narayana C., Suresh T., Rao S.M.. Dubey P.K. and Babu J.M., J. Pharm. Biomed. Anal., 32, 21 (2003).
11. Gyllenhaal O. and Stefansson M., Chirality, 17, 257 (2005).
12. Booth T. D. and Wainer I.W., J. Chromatogr. A, 737, 157 (1996).
13. Rappenecker G. and Zugenmaier P., Carbohydrate Research, 89, 11 (1981).
14. Spanik I., Krupcik J. and Schurig V., J. Chromatogr. A, 843, 123 (1999).
15. Cirilli R. and La Torre F., J. Chromatogr. A, 843, 123 (1999).
16. Cirilli R. Del Giudice M.R., Ferretti R. and La Torre F., J. Chromatogr. A, 923, 27 (2001).
17. Weng W., Wang O.H., Yaq B.X. and Zeng Q.L., J. Chromatogr. A, 1042, 81 (2004).
18. Lin K., Xu Ch., Zhou S., Liu W. and Gan J., Chirality, 19, 171 (2007).
19. Levkin P.A., Levkina A., Czesla H. and Schurig V., Anal. Chem., 79, 4401 (2007).
20. Chmielowiec J. and Sawitzky H., J. Chromatogr. Sci., 17, 245 (1979).
21. Koller H., Rimbock K.H. and Mannschreck A., J. Chromatogr., 282, 89 (1983).
22. Melander W., Campbell D.E. and Horvath C., J. Chromatogr., 158, 215 (1978).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0089-0006
Identyfikatory